Helga Pedersens naust

Helga Pedersens boligsurr er mindre alvorlig enn å bli tatt i fartskontroll. Men pinlig er det at statsråder ikke har orden i papirene sine. Hun har beklaget og ryddet opp. Nå kan saken legges død. Det er ikke mer spiker å lage suppe på, skriver redaktør Magne Lerø .

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen glemte å sende inn ferdigattest etter ombygging av hytta si. Det betyr at hun har bodd der ulovlig i flere år. Nå er formalitetene ordnet. Hun har ikke tatt seg til rette og bygget noe som har vært ulovlig. Tilbygget sto riktignok ferdig før formell tillatelse var mottatt. To formelle feil, med andre ord.

I dag skriver Dagbladet at hun også låner ut naustet ulovlig, riktignok bare til venner og bekjente uten å ta betaling. Men det er altså ikke lov å overnatte i naust, mener kommunen.

– Hjemme i Vestertana har alle bodd i alle slags fjøs og uthus. Det har aldri slått meg at det ikke var lovlig, sier Pedersen. Hun sier hun fra nå av vil slutte å la noen overnatte i naustet.

Lover er til for å følges, men det er også noe som heter sunn fornuft. Får man besøk i ei lita hytte, er det altså forbudt å la gjestene ligge over i naustet ved siden av som står tomt. De får heller dra sin vei. Er regelverket så stivbeint? Det må da også gå an for administrasjonen i en kommune å bruke sunn fornuft og se på intensjonen bak de regler som gjelder. Poenget er at man vil sikre seg at de som disponerer naust og uthus ikke lager business av det. De vil ikke ha en ukontrollert utleievirksomhet på områder som ikke er regulert for det. Men om Helge Pedersen låner bort et naust noen dager til noen venner, gjør det ingen verdens ting.

Helga Pedersens sak minner om oppstyret rundt Jan P. Syse som ikke hadde fått sendt inn papirer til Brønnøysund i tide. Åslaug Hagas brygge og stabbur var det noe mer i. Hun leide ut uten godkjennelse og det ble påstått at hun hadde tatt seg til rette i forhold til gjeldende regler for strandeiendommer. Haga la ikke alle kortene på bordet med en gang. Derfor rullet saken videre. Den hadde også en annen klangbunn. Haga ble anklaget for ikke å snakke sant om sin befatning med Tromsøs OL søknad og engasjementet av Eli Arnstad i Enova. Åslaug Haga holdt på sitt. Det var ikke på grunn av bryggen og stabburet hun trakk seg, men fordi hun ikke hadde helse til å stå i det presset hun ble utsatt for.

Helga Pedersen har beklaget og sagt saken er pinlig for henne. Hva mer skal hun gjøre? Kle seg i sekk og akse? Hun får bare vente til det går over. Dagbladet gjør så godt de kan for å holde liv i saken. Nytt regelbrudd av Helga Pedersen. Bodde ulovlig. Bygde ulovlig. Brukte ulovlig.

Det tegnes et bilde av Pedersen som en eiendomsskurk. For alt hva vi vet, kan Dagbladet ha mer på henne. Hvis Helga Pedersen nå har lagt alle kortene på bordet, er det ikke noe mer spiker å koke suppe på.

Frp forsøker selvsagt å utnytte denne saken ved å snakke om et komplisert regelverk. Martine Aurdal i Dagbladet henger seg på.

– Hvis regelverket er så vanskelig å forstå at ikke en statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet kan klare å følge det, må det endres, skriver hun.

Det må det da ikke. Det går an å glemme å sende inn selvangivelsen uten at det er noe galt med ordningen. Og det er ikke noe galt med fartsgrenser selv om noen og hver bryter dem. Det er heller ikke noe galt med regler om at ikke hvem som helst kan begynne å drive utleiebusiness i naustet sitt, men det er noen som gjør unntak for venner og bekjente. I alle fall gjør de det i Vestertana.

Nå skal Helga Pedersen slutte med det. For hun sitter i et utstillingsvindu, og midt i en valgkamp er det ikke noe moro å måtte innrømme at man har et svin på skogen, om det er aldri så lite og ufarlig.