Kulturfolket omfavner Giske

Når 92 prosent av kulturmedarbeidere sier de foretrekker de rødgrønne, er det forståelig at KrF, Venstre og Høyre i dag gir beskjed om at Frps kulturpolitikk skal kastes på båten om de kommer i posisjon, skriver redaktør Magne Lerø .  

En undersøkelse som magasinet Kultmag har gjennomført blant et utvalg kulturmedarbeidere, viser at 92 prosent av dem mener de rødgrønne er best egnet til å gjennomføre en offensiv kulturpolitikk og nesten 70 prosent vil at Trond Giske skal fortsette som kulturminister.

De første to årene var meningene delte om Giske. Da var han opptatt å bringe seg selv i posisjon og svekke en del av de uformelle maktstrukturene i bransjen og i forvaltningen. De som fryktet de ville tape på det som skjedde, sang ut. Men Giske fortsatte ufortrødent videre med å bygge sin egen maktbase i Kultur-Norge. Slik mener Giske det skal være. Det er han som er kulturminister. Det er han som bestemmer. Det har de fleste nå fått med seg. Da vet man også hvor man skal rette kritikken.  

Nå er frykt for hva Giske kunne finne på erstattet med beundring for hva han har fått til. Den forrige regjeringen bevilget 0,78 av statsbudsjettet til kultur. Med Giske er det blitt 0,86 prosent, og målet er at 1,0 prosent skal brukes til kultur innen 2013. Mye vil ha mer. Slik er det alltid. Kultur-Norge har ikke sluttet å rope om mer penger. Men ingen vil underslå at med Giske er bevilgningene til kultur økt radikalt.     

Frp sier rett ut at de vil redusere bevilgningene til kultur. Venstre, Høyre og KrF har sett med bekymring på at Giske og de rødgrønne gjøres til kulturhelter og at det er blitt skapt et inntrykk av at alternativet til de rødgrønnes kulturpolitikk er det Frp står for.

I dag slår de tre partiene i bordet med en garanti for at Frp ikke skal få noen som helst innflytelse over bevilgningene til kulturen. De kommer til å sette foten ned for kutt i kulturbudsjettene. De vil heller ha økning enn kutt. Men de våger ikke gå så langt som Giske og si at bevilgningene skal økes til en prosent. 

Det er ikke et betalingsdyktig marked for all den kulturelle aktivitet som i dag utfolder seg. Trond Giske lover på ingen måte at han vil holde liv i alt som skjer i Kultur-Norge. Kunst og kultur må anstrenge seg for å presentere noe som fanger publikums interesse. Og de må selv søke aktivt samarbeid med dem som på ulike måter kan bidra til å finansiere virksomheten.  Forum for kultur og næringsliv er et eksempel på tiltak som virker. De har støtte både fra det offentlige og næringslivet i bunnen. Men de har også ansvar for å skaffe egne inntekter. Denne uken delte de ut «Kultur og næringsprisen». Juryen vurderte 44 prosjekter og delte ut prisen i fem klasser. Prisutdelingen var en demonstrasjon av hva man kan få til når kunstnere, kommune og næringslivet samarbeidet. Her oste det av gründerånd og kreativitet. Flere av de prosjektene som fikk priser, preges av et gjensidig samarbeid.

Kunstnere og ildsjeler i kulturfeltet har en kompetanse som arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor kan gjøre seg nytte av. Trond Giskes kulturpolitikk er basert på at investeringer i kultur igjen skal bidrag til verdiskapingen i samfunnet. En rekke av de 44 prosjektene som ble vurdert for Kultur og næringslivsprisen, er et eksempel på at dette skjer i praksis.