Statsminister Solberg

Hvis, eller rettere sagt når, Lars Sponheim forstår at Siv Jensen mener alvor med at han ikke får sitte ved Kongens bord uten at hun sitter der sammen med ham, vil Sponheim velge Erna Solberg framfor Jens Stoltenberg. Det vil nok Siv Jensen også, skriver redaktør Magne Lerø.

Høyre går fram 3,7 prosent på Opinions måling som presenteres i Dagsavisen i dag. Frp går tilbake 4,9 prosent og ender på 23,7 prosent. Høyre er på 16,7 prosent. De rødgrønne får 76 mandater, de borgerlige 92. Den samme tendensen ser en også på flere målinger. Sannsynligvis vil tendensen forsterke seg fram mot valget, men tradisjonen tro vil Ap ta en del innpå fram mot valgdagen. Det kan ikke utelukkes at de rødgrønne kan berge flertallet. Sannsynlig er det ikke.

Dagsavisen peker på at utviklingen kan åpne for Erna Solberg som statsminister, og da for en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Dette baserer seg på at Siv Jensen til slutt vil velge å støtte Erna Solberg fremfor Jens Stoltenberg.

Men det har jo Frp sagt er fullstendig uaktuelt. Denne strategien ble lagt foran valget for fire år siden. Da gjorde Carl I. Hagen det klart at det ikke kom på tale å støtte Kjell Magne Bondevik som statsminister eller fortsette som støtteparti for en borgerlig regjering de ikke var med i. I sin memoarbok skriver Hagen at han mente det han sa. Denne linjen har Siv Jensen kjørt videre på. Hun har vært krystallklar.

I løpet av de siste fire årene har Lars Sponheim vært betydelig mer uklar med hva hva han vil gjøre dersom de rødgrønne mister flertallet. Men nå garanterer han at han vil velge «Jens fremfor Jensen» selv med Høyre på slep. Han vil ikke vite av Frp i en regjeringsposisjon uansett hva valgresultatet viser.

Lars Sponheims strategi er å få ryddet Jens Stoltenberg ut av regjeringskontorene. Deretter vil han danne regjering med KrF og Høyre. Hvis Siv Jensen ikke vil gi dem støtte, vil de gamle «Bondevikkammeratene» kaste kortene. Da må Jens Stoltenberg danne regjering. Siv Jensen får dermed ansvaret for å ha valgt Jens Stoltenberg fremfor Erna Solberg.

Nå før valget har Siv Jensen alt å tape på å si «Jens fremfor Erna», men hun vil nok si det etter valget dersom Lars Sponheim begynner å opptre som en parlamentarisk Kirsten Giftekniv.

Det Siv Jensen ikke har sagt nei til, er en ren Høyreregjering. Hvis både KrF og Venstre blir holdt utenfor regjeringen, vil hun aldri våge å bli Jens Stoltenbergs redningsmann.

Det avgjørende er ikke, slik flere kommentatorer forutsetter, at Høyre, KrF og Venstre blir større enn Frp. Regjeringsdannelse handler ikke om matematikk, men om politikk og ansvar. Hvis de borgerlige får et solid flertall, slik som målingen i Dagsavisen viser, er det ikke naturlig at Jens Stoltenberg fortsetter som statsminister. Siv Jensen kan argumentere til krampen tar henne om at det mest rettferdige, riktige og naturlige er at hun som leder av det største borgerlige partiet, avløser Jens Stoltenberg. Men dette er bare en søt drøm, hilsen Lars Sponheim for n’te gang.

Jens Stoltenberg og Erna Solberg er de to mest sentrumsorienterte kandidatene. Hvis, eller rettere sagt når, Siv Jensen gjør det tindrende klart at Lars Sponheim ikke får sitte ved Kongens bord uten at hun sitter der sammen med han, vil valget mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg være lett.

Hvor lenge Erna Solberg kan makte å baute seg fram som leder av en mindretallsregjering, er det ingen som vet. Kjell Magne Bondevik klarte det ikke i fire år med sin sentrumsregjering.

Ender Erna Solberg opp som statsminister, vil hun ha som mål å få både Frp, Venstre og KrF med. Her vil det være Siv Jensen som har nøkkelen. Hun valgte for et par år siden å gi blaffen i KrF og Venstre og bygge opp Frp som landets største parti og henne selv som statsministerkandidat. Det er mulig de i Frp har bestemt seg for å følge denne strategien en stund til fremover uansett hvordan valget går. Men hvis Frp fortsatt er betydelig større enn Høyre, vil de aldri slå seg til ro med å være et haleheng til Erna Solberg.