Miljø- og næringsminister Giske

Jens Stoltenberg leverer for dårlig på miljø, grønn industri og næringsliv. Med Trond Giske som miljøvern- og næringsminister vil det bli fart i sakene, skriver redaktør Magne Lerø   

Det Jens Stoltenberg kommer til å få minst problemer med, er å toppe regjeringslaget. Det mangler ikke på spekulasjoner i mediene i dag om hvem som skal ut og inn i regjeringen.

SV har svekket sin stilling og må avgi en statsråd eller la Sp få finansministeren. Det er rimelig. SV er valgets store taper.

Reiulf Steen sier til Dagsavisen i dag at vi bør få en egen miljøvernminister. Det er ikke ment som kritikk mot Erik Solheim som har vært både miljø og bistandsminister de siste to årene. Det handler om fokus. Begrunnelsen for kombinasjonen var at vi må se klimakrisen og bistand i sammenheng. Rett nok, men miljøbevegelsen var skeptisk fra første stund av, men ringreven Solheim har klart kombinasjonen rimelig bra.

Det er gode grunner til å gi en minister ansvar for flere fagområder. Vi kan ikke ha en statsråd for alle sektorer som er viktige. Miljø vil ikke stå sterkere ved at det får en egen minister. De som har tatt til orde for at kombinasjonen energi- og miljøvernminister har et poeng. Svakheten med denne modellen er at det kan bli oppfattet som et «bukken som passer havresekken»-departement. Det er grenser for hvor sterkt man kan legge opp til at en minister skal møte seg selv i døra. Da Åslaug Haga ble olje-og energiminister løftet hun miljøfanen så høyt at en ble litt urolig i Olje-Norge. Men det ga seg etter hvert. Haga ble oljeindustriens minister, selvsagt, for det var det hun var. Terje Riis-Johansen har fortsatt denne linjen.

Skal vi lykkes på det klimapolitiske området, må det legges opp til et tett samarbeid med næringslivet. I USA lover Obama sterk satsing på ny grønn industri. Det samme må vi gjøre i Norge. Bedriftene må ikke betraktes som forurensere, med som frontsoldater i arbeidet med å få utslippene ned. 

Selv om vi er på vei ut av finanskrisen, er store deler av norsk industri fortsatt i krise. Antallet arbeidsplasser i industrien synker. Vi får ikke skikkelig fart på eksportindustrien fordi etterspørselen ennå ikke har tatt seg skikkelig opp. Leverandørindustrien til olje og gass har hatt sitt høydepunkt. Nedbyggingen kan komme til å gå raskere enn vi har regnet med.

Det er av avgjørende betydning for verdiskapingen i samfunnet at bedriftene har gode rammevilkår. Næringspolitikken er et av de områdene regjeringen har gjort det dårligst på. Først forsøkte Odd Eriksen seg som minister, deretter Dag Terje Andersen og til slutt Sylvia Brustad. De fleste regner med at hun ikke får fortsette i regjering. Tre ministre på fire år, forteller det meste.

Den fjerde ministeren Jens Stoltenberg sender i møte med landets verdiskapere må lykkes bedre enn de tre første. Trond Giske er mannen. Han har gjort en imponerende jobb som kirke- og kulturminister. Ved siden av Jonas Gahr Støre og Bjarne Håkon Hanssen er Giske blant de Jens Stoltenberg har.

Vi forstår godt at Kultur-Norge vil beholde Trond Giske. Men de beste lederne bør settes inn der de beste trengs. Giske har tæl og trøkk. Han har de beste forutsetninger for å flytte næringspolitikken opp en divisjon.

Det er ingen krisestemning i næringslivet over at de rødgrønne fortsetter. Snarere tvert imot. Børsen tok valgresultatet som en liten god nyhet. Med Jens Stoltenberg følger det stabilitet. Etter kampene med Eivind Reiten og Kjell Inge Røkke ser de rødgrønne ut til å ha mistet noe av lysten på legge seg ut med næringslivsledere, med unntak av Stein Erik Hagen.

Næringslivet vil ta imot Giske som minister med åpne armer, fordi de vet han er dyktig. Han har kjempet kulturen fram til seier. Giske er mann som kan bedre rammebetingelsen for vekst og nyskaping.

Stein Lier Hansen, sjefen i Norsk Industri, har selv bakgrunn i Ap og fra miljøvern. Nå henter han inn Åslaug Haga for å jobbe med miljø og industri i møte med politikerne. Slik bør også Jens Stoltenberg tenke. Det er gevinster å oppnå på å holde miljø og industri sammen. Vi trenger et løft for grønn industri. Dette har de rødgrønne de beste forutsetninger for å legge til rette for.

Stein Lier Hansen, Åslaug Haga, Roar Flåthen fra de rødgrønne og John G Bernander og Jens Ulltveit-Moe fra høyresiden under ledelsen av Trond Giske – det kan bli et drømmeteam for grønn industri, gode rammevilkår for bedrifter og effektive tiltak for å begrense klimautslippene