Forbannet Stoltenberg

Når Jens Stoltenberg innkaller til oppvaskmøte etter striden rundt biodieselavgiften, må han nok gi Kirstin Halvorsen, Liv Signe Navarsete, Magnhild Meltveit Kleppa og Erik Solheim beskjed om at de har sviktet som ledere og medlemmer av et regjeringskollegium, skriver redaktør Magne Lerø.

Regjeringen har gjort en tabbe med å fjerne avgiftsfritaket for biodiesel. Saken har ikke vært grundig nok utredet, og det virker ikke som de har sett for seg hvilke uheldige konsekvenser dette vil få. Til NRK i dag sier en rekke industriledere at de ikke dropper planer om å satse sterkere på grønn industri i Norge. De mener regjeringen svikter når det gjelder å tilby stabile rammebetingelser. Den høyre regjeringshånden vet ikke hva den venstre gjør.

Det skjer hver eneste dag at ledere, styrer og politikere fatter gale avgjørelser. Spørsmålet er hvordan de som har tapt en sak skal opptre etter at en sak er vedtatt. Svaret er: Da skal vedtaket iverksettes. Da er diskusjonen avsluttet. Da er det tid for de som har tapt til å bite i seg nederlaget, svelge unna skuffelsen og riste av seg frustrasjonen.

Biodieselsaken er pinlig for regjeringen som ledergruppe. Kristin Halvorsen visste det ville bli diskusjon om fjerning av avgiftsfritaket. Men hun gikk for det. Denne saken var ikke viktig nok for SV og Sp til at den fikk status som kampsak på øverste hylle. Saken ble i realiteten avgjort da statsbudsjettet ble lagt fram. Slik har det vært for Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen fra dag én av.

Så eksploderte debatten, og SV og Sp ville ha omkamp. Istedenfor å fremføre argumentene for at biodiesel er et lite treffsikkert virkemiddel for å få ned klimautslippene, engasjerer SV, Sp og enkelte i Ap seg for at regjeringen skal snu. Ikke engang etter at Sigbjørn Johnsen har deltatt på Redaksjon 1 i NRK og gjort det klart at han står fast på det budsjettet som er lagt fram, stopper de rødgrønne debatten. Da rykker miljøvernminister Erik Solheim ut og sier at han og Kristin Halvorsen ikke så klart nok konsekvensen av å fjerne avgiftsfritaket for biodiesel. Det kan ikke tolkes på annen måte enn at han mener regjeringen har gjort en tabbe.

Da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa onsdag fikk spørsmål om hva hun syntes om Jens Stoltenbergs håndtering av biodieselavgiften, begynte hun å flire: Herr president… jeg… hehe… jeg… Det har neppe skjedd før at en statsråd fra Stortingets talerstol smiler av sin egen statsminister. Dette var nok ikke et forsøk på å latterliggjøre Stoltenberg. Kleppa er en politiker som ikke må grave dypt for å hente smilet fram. Hun har en lett og ledig stil. Noen mennesker opplever av og til at de tar seg i å smile i sammenhenger hvor det blir oppfattet som temmelig spesielt og upassende. Ettervirkninger fra fnisetiden kan av og til gi underlige utslag. Vil man ta det Kleppa sa i verste mening, kan man si at hun har latterliggjort sjefen sin. Men det var garantert ikke det Kleppa ville formidle.

Når SV og Sp laget en liten aksjon for å få Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen til å ombestemme seg, er det fordi Jens Stoltenberg tidligere har vist at han kan snu når presset blir stort.  Men det går tydeligvis grenser for hva Jens Stoltenberg vil godta. Ifølge Dagbladet i dag er han rasende og forbanna. Stoltenberg lar andre snakke for seg.

– Jeg er veldig forundret over hvordan SV og Sp uttaler seg om en sak etter at vedtak er fattet. Slik dobbeltkommunikasjon er svært uheldig. Det gir et rotete og kaotisk inntrykk av regjeringen som vi må unngå. Slik opptreden må ikke gjenta seg, sier partisekretær Raymond Johansen til Dagbladet.

Dette er klare ord for pengene. Det Johansen sier er ikke overraskende i det hele tatt. Det er som tatt ut fra Einar Gerhardsens legendariske bok «Tillitsmannen». Og hvis man vil bruke næringslivets som referanseramme, hører det til Abc-en at alle munner lukkes etter at vedtak er fattet. Da skal det som sies utad bygge opp under det som er vedtatt, uansett hvor uenig man måtte være i det. Alternativet er å trekke seg og snakke rett fra leveren.

Jens Stoltenberg statuerer nå et eksempel. Både han og de rødgrønne vet at det skal tas mange tøffe valg i tiden fremover. Han vil ha oppgjørene på kammerset før vedtak fattes. Etterpå skal regjeringen stå samlet utad. Vi kommer til å få sak etter sak hvor både SV og Sp ikke vinner fram med sitt syn og hvor det er fristende å legge opp til omkamp i Stortinget. Glem det, sier Johansen på vegne av Stoltenberg.

Slik vil han ikke ha det. Orker ikke SV og Sp å være lojale utad mot det regjeringen samler seg om, må de ta konsekvensen av det og trekke seg fra regjeringen. Det sier nok ikke Jens Stoltenberg rett ut, men det er nok det han mener.