Aker mot nedleggelse

At folk føler Aker som sitt lokalsykehus kan ikke være avgjørende. Groruddalen kan ikke regnes som en del av distriks-Norge selv om de befinner seg litt nord for Sinsenkrysset. Folk tåler noen minutter lenger reisevei, skriver redaktør Magne Lerø.

Alt tyder på at Oslo Universitetssykehus planlegger å legge ned Aker sykehus. Tidligere denne uken ba Arbeiderpartiets Marit Nybakk helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om å sette en stopper for planene. Hun viser til Soria Moria 2-erklæringen der det klart står at ingen lokalsykehus skal legges ned. Jan Bøhler peker på at den rødgrønne regjeringens hovedmål er å bekjempe sosiale helseforskjeller. – Da kan man ikke samtidig legge ned sykehuset som har størst kompetanse på og erfaring med livsstilssykdommer og kroniske sykdommer. Derfor er det politisk umulig å legge ned Aker, mener Bøhler.

 

Nå kan Senterpartiet opplyse at formuleringen i «Soria Moria Bibelen» ikke gjelder for Oslo. Det var Liv Signe Navarsete som ivret for å få inn formuleringen om lokalsykehus. Hun vil ikke selv kommentere saken. Sps helsepolitiske rådgiver, Kjersti Toppe, kan imidlertid forklare at det er sykehus i distriktene det er snakk om. Det er ikke meningen at befolkningen skal måtte reise flere timer til nærmeste sykehus. Toppe mener formuleringen i Soria Moria er uheldig siden det oppstår uklarhet om hva som er meningen.

At Aker faller utenfor, kan det neppe være tvil om. Her handler det om at noen pasienter må reise 10 minutter lenger med drosje. I distriktene snakker vi om reiser som kan ta både tre og fire timer. En skulle tro at det holdt med at de rødgrønne bedriver eksegese av Soria Moria og at det kun var Marit Nybakk og Jan Bøhler som forsøker å utnytte Soria Moria-erklæringen for alt den er verd. Men dette har Frps nestleder, Per Arne Olsen, også lyst til å være med på. – Innbyggerne i Oslo oppfatter Aker som sitt lokalsykehus like mye som det innbyggerne i Førde gjør, sier Olsen til Dagsavisen. Han er skuffet over at Sp ikke er opptatt av lokalsykehus i Oslo, kun i distriktene. Are Saastad, leder i Fagforbundet Aker, forventer også at Soria Moria-erklæringen gjelder. Han mener den sosiale avstanden mellom øst og vest i Oslo er nesten uoverstigelige og at Aker er viktig for å opprettholde lokalmiljøet.

Hva folk føler som sitt lokalsykehus kan umulig være avgjørende i denne saken. Oslo Universitetssykehus har fått et budsjett de skal forholde seg til. Deres oppgave er å skaffe befolkningen flest og best mulig sykehustjenester for de midler som stilles til disposisjon. I dag skjer det mye medisinsk behandling i uhensiktsmessige bygninger. A-hus og Rikshospitalet er to moderne sykehus. På Ullevål er det en blanding av nytt og gammelt. Faktum er at det ser ut til at man ikke trener bygningene på Aker for å gi befolkningen i området den behandlingen som trengs.

Fagfolkene og ledelsen ved Oslo Universitetsykehus jobber nå med å finne ut om Aker sykehus skal opprettholdes som i dag, nedlegges helt eller at kun noen funksjoner skal opprettholdes der. Marit Nybakk og Jan Bøhler bør sette seg ned og vente på hvilke konklusjoner Oslo Universitetsykehus kommer med. Hvis det ikke blir til å leve med, får en heller starte bråket da. Å be helseministeren gripe inn i prosessen nå, forteller at Bøhler og Nybakk har glemt hva slags styringsstruktur de har vært med på å vedta. En helseminister kan ikke gripe inn i en sak på grunnlag av hva en arbeidsgruppe har anbefalt. Først skal ledelse ved Oslo Universitetssykehus gi sin anbefaling, deretter skal saken behandles i styret. Dette er en såpass viktig beslutning at saken også kommer til godkjenning i helseforetaket Helse Sør Øst.

Løftet som ikke gjelder i byen, skriver Dagsavisen i dag på første side. Det er da inderlig godt at Groruddalen ikke skal regnes som en del av distriks-Norge selv om de befinner seg litt nord for Sinsenkrysset.  Og befolkningen her får nok ikke sykdommer som ikke kan behandles like godt på et sykehus som ligger noen minutter unna.