Lakselusminister tar grep

Det er motsatt av det kritikerne hevder. Oppdrettsnæringen kan bli holdt ekstra hardt i ørene av en minister som hører til næringen og derfor anklages for å være inhabil. I går tok hun sitt første lakselusgrep, skriver redaktør Magne Lerø.

Fiskeri-og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har bestemt seg for inntil videre å droppe forslaget om å tillate oppdrettsnæringen å øke kapasiteten (biomassen) med fem prosent til neste år.

– På bakgrunn av den informasjonen vi nå har om lakselussituasjonen langs kysten, har jeg bestemt meg for utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning i 2010. Avgjørelsen blir tatt utpå våren når vi har fått vurdert utviklingen i lusesituasjonen nærmere, sier Berg-Hansen. Det var i høst Helge Pedersen foreslo til en kapasitetsøkning på 5 prosent i lakse- og ørretnæringen i 2010, med unntak av enkelte kystområder hvor vekst ikke ble ansett som miljømessig forsvarlig. Etter at forslaget ble sendt på høring har Mattilsynet meldt om en betydelig forverring i lakselussituasjonen langs kysten. – Både næringen og myndighetene har grepet fatt i situasjonen, men vi ønsker å se, og forsikre oss om, at innsatsen for å bekjempe lakselus gir de nødvendige resultatene før vi tar stilling til kapasitetsøkning i 2010, avslutter fiskeri- og kystminister Berg-Hansen. Det er så fornuftig som det kan få blitt. Rasmus Hansson i miljøorganisasjonen WWF gratulerer med avgjørelsen.