Sigbjørn på kutter’n

Glem økt likelønn, litt lønnsøkning neste år, litt høyere rente, litt økt kjøpekraft, men det blir hyl og skrik om kutt i offentlige utgifter. Når Sigbjørn Johnsen ber Stortinget om å starte arbeidet med å kutte kostnader i 2011 før de har fått tatt årets juleferie, er det alvor, skriver redaktør Magne Lerø.

VG skriver i dag om at Sigbjørn Johnsen har gitt de rødgrønne på Stortinget beskjed om å starte arbeidet med å kutte budsjettet med 10 prosent. Han sikter til budsjettet for 2011 som de nå for alvor starter arbeidet med i Finansdepartementet. Nå må ikke Stortinget bli hengende etter. Han vil at de rødgrønne skal ta for seg budsjettet for 2010 og kutte med fire prosent. Økningen i sykelønn og diverse velferdsordninger vil øke så pass sterkt fremover at det ikke blir rom for å satse på nye reformer. Glem at noen skal få mer. Det blir særdeles få unntak på den regelen.

Sigbjørn Johnsen vil ikke ha noen gjentakelse av biodieselsaken. Nå skal alle få spille inn det de er opptatt av tidlig i prosessen. Sigbjørn Johnsen sier det slik til VG: – For å få oppslutning om det som skal gjøres, må folk være med på det, og det vi foreslår må forankres.

Dette er god ledelse. Men det er ikke noe nytt. Det er slik man jobber med budsjettet. Det er ikke slik at regjeringen holder kortene tett til brystet og så springen budsjettbomben både for rødgrønne og opposisjonspolitikere. De rødgrønne politikerne på Stortinget er selvsagt godt orientert på forhånd om det budsjettet inneholder. Men siden Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen i høst ble kritisert for å være døve overfor Stortinget, ja regelrett kjøre over de folkevalgte, gjøres det nå et poeng av hvordan budsjettarbeidet skal foregå. Når budsjettet legges fram om 10 måneder, er diskusjonen slutt. Da blir det slik. Da kommer Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete til å få beskjed om å skyte ned rødgrønne politikere som våger å gå ut av rekken.   

Hvis en kutter budsjettet med fire prosent, gir det 36 milliarder. Det er ikke nok dersom målet er å legge fram et budsjett der en ikke bruker mer oljepenger enn det handlingsregelen legger opp til. Men man er et godt stykke på vei.

Politikerne vil jo helst komme med forslag som koster penger. Det vil ikke Sigbjørn Johnsen ha. Han vil ha forslag til kutt. Det blir gode ord og diplom til den som kommer med de beste kuttforslagene.

Norges Bank økte renten med 0,25 prosentpoeng i går. Banken tegner et lysere bilde av både internasjonal og norsk økonomi enn tidligere i høst. Derfor blir det renteøkninger også neste år. Eksportindustrien liker ikke at renten øker og at kronen styrker seg. Men hvis etterspørselen internasjonalt tar seg opp, vil dette kompensere for en sterkere krone.

Årets gladmelding kommer fra Arve Bakke, lederen av Fellesforbundet. Alle kan regne men litt høyere lønn etter årets lønnsoppgjør. De som har minst, skal få mest, sier han til Dagsavisen i dag.

NHO liker ikke det de hører. De roper høyt om at konkurranseevnen er svekket og at industrien ikke tåler høyere lønninger. Fellesforbundet og Arve Bakke er blant de fagforeningslederne som viser størst ansvarlighet. Han vet at en for sterk lønnsøkning fører til færre arbeidsplasser i den konkurranseutsatte sektor som han representerer. Når Bakke sier det er rom for lønnsøkninger, blir det det. NHO vil ikke sette seg fullstendig på bakbeina. De vil bli enige til våren.  

Det er to ting som er like viktig som størrelse på det prosentvise tillegget. Han vil at de som har lavest lønn skal få størst tillegg. Fellesforbundet kjemper alltid for de med lav lønn. I tillegg vil han presse NHO vil å endre holdning når det gjelder allmenngjøring av tariffavtaler. Bakke vil kjempe mot sosial dumping. NHO går aldri ut og sier de er for sosial dumping. Men de vil ikke være med på en regulering av arbeidslivet som strider imot EØS-avtalen, slik argumenterer de.

Og de har et poeng. I dag melder NTB at Eftas overvåkingsorgan ESA mener en norsk forskrift som skal forhindre sosial dumping er i strid med EØS-avtalen. Forskriften stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) lover at regjeringen vil slåss for å beholde den.– Vi ser imidlertid at forskriften kunne vært tydeligere på enkelte punkter, og vi vil derfor gå i dialog med ESA, sier statsråden i en pressemelding. Dette er en sak som LOs andre sterke fagforeningsleder, Fagforbundets Jan Davidsen, får bryne seg på. Han tordner mot sosial dumping hver gang anledningen byr seg. Når Bakke først er i gang, begraver han like godt en av SV og Sps fansaker; en likelønnspott på tre milliarder. Det er noe stort tull, sier han til Dagbladet. Det var likestillingskommisjonen, leder av fylkesmann Anne Enger, som foreslo dette.

– En slik pott vil bli spist opp etter 14 dager, sier Bakke, som tror tariffoppgjørene i begrenset grad kan bidra til mer lik lønn mellom menn og kvinner, fordi lønnsforskjeller er knyttet til bransjer som er markedsstyrt. Forslaget om likelønn er allerede halvveis begravd i Soria Moria-erklæringen. Jens Stoltenberg har i prinsippet ikke noe imot det, men han ber om forslag fra arbeidstakerorganisasjonene om hvordan det skal skje. I dag har han fått svar fra Bakke.  Roar Flåthen svarer som Ole Brumm: Ja takk, begge deler. Både penger til likelønn og til de som har lavest lønn. Arve Bakke forstår ikke hva han snakker om. Jo da, det gjør han, Han snakker politikk. Han er for begge deler. Det kan for så vidt også Arve Bakke være. Men nå syntes han det var på tide å bevege seg ut i realitetenes verden med klar beskjed om at hans lavlønnede medlemmer, enten de er menn eller kvinner, skal ha et godt lønnsoppgjør i år.