Kvelertak på Wikileaks

Norske Teller logrer for amerikansk interesser og blir et lydig redskap for betalingsboikott Wikileaks. Myndighetene bør gripe inn og skjerpe reglene slik at finansselskaper ikke bruker illegitim makt på denne måten.

Det er det norske finansselskapet Teller som stanser donasjoner til nettstedet Wikileaks på vegne av kortselskapene Visa og MasterCard. Wikileaks støttespillere truer nå med søksmål, skriver Dagens Næringsliv.  

De ulike kortselskapene har bestemmelser om at de ikke skal bidra til å finansiere ulovlig virksomhet. Det er utmerket. Amerikanske myndigheter har hevdet at det Wikileaks bedriver er ulovlig, men de har ennå ikke tatt ut noen tiltale eller forlangt Julian Assange utlevert fordi han har gjort seg skyld i lovbrudd. Hvis de klarer å påvise at Assange har forledet og direkte samarbeidet med Bradley Manning, som for tiden sitter fengslet mistenkt for å ha lekket tusenvis av dokumenter, kan de ha en sak. Men om det ulovlig å bryte taushetsplikten, betyr ikke det at det er ulovlig å publisere materialet en får kjennskap til gjennom taushetsbruddet. Nå er det ikke Wikileaks som står for publiseringen. Det er det noen av verdens ledende medier som gjør. Derfor er det ikke enkelt for amerikanske myndigheter å hevde at Wikileaks gjør noe ulovlig, men ikke for eksempel New York Times som publiserer det materielt det får fra Wikileaks. USA vegrer seg nok for å ryke uklar med verdens ledende redaktører. Fortsett å lese Kvelertak på Wikileaks

Rødgrønt sykehuskaos

Sps febrilske kamp for lokalsykehusene gjør det umulig for Anne-Grete Strøm-Erichsen å styre sykehusene etter foretaksmodellen. Ap blir stående som forsvarer for en styring alle ser ikke holder mål,

Professor og Ap-sympatisør Frank Aarebrot sier til Dagbladet i dag at det er for seint å redde Ap. Han tror partiet går på et dundrende nederlag ved kommuneutvalget neste år på grunn av all uroen rundt lokalsykehusene. I forrige uke red regjeringen stormen av i Kristiansund ved å love at planene om å flytte fødeavdelingen og akuttkirurgien til Molde, legges på is. Fortsett å lese Rødgrønt sykehuskaos

Fortsatt papirstøtte

Med et delt utvalg og en regjering som neppe er lysten til å legge seg ut med hele avisbransjen, ligger det an til at det meste blir som i dag. Ingen tar sjansen på endringer. 

Det skjer ytterst sjelden at et offentlig utvalg deler seg på midten og ender opp med to hovedmodeller. Men overraskende er det ikke når en ser på sammensetningen av Mediestøtteutvalget som la fram sin innstilling i går. Representantene fra mediene har satt foten ned for forslaget om å innføre åtte prosent moms på aviser. En kan ikke forvente at man får representanter fra en bransje til å gå inn for ordninger som bransjen unisont er imot.  

Det hele utvalget er enig i, er at mediene fortjener den støtten de får i dag i form av momsfritak og direkte pressestøtte. Det bør Høyre og Frp, som er minst positive til dagens mediestøtte, merke seg. Fortsett å lese Fortsatt papirstøtte

Udramatiske Wikileaks

Det er ikke grunn for oss her hjemme til å falle av stolen etter Wikileaks avsløringer. I det store og hele får vi bekreftet at politikken fungerer slik vi regner med. 

I dag kan Aftenposten fortelle at norsk toppbyråkrater skal ha gitt USA intern informasjon om sine egne ledere. I flere tilfeller har disse diplomatene bedt om amerikansk hjelp til å påvirke norsk politikk i USA-vennlig retning. Her gjelder det å henge med i svingene. Det skal altså være norske tjenestemenn som ikke når fram med sitt syn internt. Derfor går de til ansatte ved den amerikanske ambassaden og ber de gi beskjed til Washington om at de må påvirke deres sjef. De må tydeligvis ha stor tro på USAs påvirkningsmakt. Men Wikileaks-avsløringene de siste ukene har vist at vi er ganske gode til å stå i mot påvirkning fra USA. Jonas Gahr Støre har amerikanerne i alle fall ikke i lommen. Han blir betegnet som en «løs kanon».  Fortsett å lese Udramatiske Wikileaks

Vingeklippet Killengreen

Når Knut Storberget roper ut for all verden at han vil detaljstyre Ingelin Killengreen sterkere, bommer han som sjef. Det viktigste for ham er å fremstå som en politiker med kontroll. Det spørs det om han har.

Politidirektør Ingelin Killengreen er Knut Storbergets kvinne. Han måtte få Stortinget til å endre åremålsbestemmelsene for at hun kunne få fortsette i et nytt åremål som politidirektør. Det hadde han ikke gjort med mindre han var meget godt fornøyd med hennes innsats. Nå er det grunn til å stille spørsmålet om han er det fortsatt. Eller det kan stilles spørsmål med om Ingelin Killengreen er særlig fornøyd med Knut Storbergets innsats som justisminister.

VG skriver i dag at Ingelin Killengreen er blitt vingeklippet.

–        Jeg har bedt om at departementet og den politiske ledelsen skal holdes løpende orientert om IKT. I praksis innebærer det at jeg hver 14. dag skal ha så vel muntlige som skriftlige rapporter fra politidirektøren, sier justisminister Knut Storberget. Han sier han selv nå vil ha full kontroll over hva vi bruker penger til på IKT-siden og se resultater. Fortsett å lese Vingeklippet Killengreen

Bjørn børs og katedral

Bjørn Eidsvåg vasser i penger for tiden, mens han tidligere produsent og utgiver, Erik Hillestad, mener han fullstendig har mistet gangsynet og havnet i den kommersielle grøftekanten.

 Pengene renner i strie strømmer inn på Bjørn Eidsvågs konto for tiden. I fjor kunne han noteres seg for en inntekt på 4,6 millioner kroner. I år tar det helt av. Det ligger an til at han vil selge 180 000 eksemplarer av siste plate, «Rundt neste sving». Det er ny personlig rekord. Kurt Nilsen med Kringkastingsorkesteret ligger noen titusener bak. Mens høyprofilerte Tone Damlie Aaberge ikke har flere enn 13 650 CD-er ute i butikkene. Helene Bøksle derimot har passert 21 000, for å nevne noen av de 20 CD-ene som selger mer enn 10 000 i år. Fortsett å lese Bjørn børs og katedral

Navarsete i kampmodus

Liv Signe Navarsete sliter med å se lys i mørket i adventstiden. En kan lure på om hun vil sette hele regjeringen i fyr og flamme.

Et dyrt armbånd og ulovlig partistøtte har gitt Liv Signe Navarsete flere måneders opphold i et land der det stort sett bare er kjeft å få og nedgang å spore. Adventstiden ble innledet med to meningsmålinger der Senterpartiet så vidt holder seg over sperregrensen på fire prosent. Torsdag kunne opposisjonen på Stortinget for ørtende gang herje med Navarsete for partistøtterotet. På partikontoret har de i høst fått såre tunger av å slikke sine sår og hese halser over å ha sunget sine klagesanger. Nå håper de på nye tider med lifligere toner.

Senterpartiet har vært velsignet med kvinner i front som har både trøkk og tæl, som både kan bite fra seg og smile muntert selv om forholdene er til å gråte over. Liv Signe Navarsete sitter ikke medtatt i en krok og bekymrer seg for fremtiden. Hun fremstår med optimisme og driv, klar for å entre nye arenaer, og ikke minst er hun kampklar på nye runder på det rødgrønne kammerset. Der har et gått hardt for seg før. To ganger kjempet tidligere Sp-leder Åslaug Haga så durabelig internt at blodtrykket steg så pass at legen sykemeldte henne. Liv Signe Navarsete roer gemyttet og får kontroll over kampinstinktene hos sin zen-inspirerte coach.  Fortsett å lese Navarsete i kampmodus

Luciautnyttelse av barn

Foreldre vil at Luciafeiringen skal stå i lokalsykehusenes tegn. Et nytt eksempel på sentimentalisering av politikken og ukloke foreldre som kaster småbarn inn i en politisk kamp.

NRK melder i dag at foreldre i Nordfjord oppfordrer foreldre landet over til å gjøre Luciadagen mandag til en demonstrasjon mot endringer i lokalsykehusenes tjenestetilbud. Det skal gjørs ved at barna og voksne møter opp klokken 17 i kommunesenteret og synger ”Det lyser i stille grender”.

Jens og Anne-Grete

«Vi håper de vakre stemmene til barna i hele landet blir hørt helt inn til Jens og Anne-Grete i Oslo», sier aksjonistene. Rimelig uskyldig altså. Det er ikke snakk om å få barna til taktfast rope «ned med Jens og Anne-Grete». De samme aksjonistene skriver på hjemmesiden «Kampen for lokalsykehusene» at helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen opptrer både arrogant, kynisk og hjerteløst. Så en fyndig appell blir det vel plass til. Fortsett å lese Luciautnyttelse av barn

Sentrum ved stupet

Vi er i en unntakstilstand ved at Frp har sopt i hop misfornøyde velgere fra alle leirer. Det politiske bildet vil se radikalt annerledes ut etter at Frp blir sluppet innenfor i maktens sirker. Sentrum er henvist til å holde ut, 

Igjen har vi fått en ny meningsmåling som bekrefter den tendensen vi har sett i lengre tid: Høyre, FrP og Ap styrker sin stilling, men de øvrige partiene ligger ned mot sperregrensen. Målingen fra Nordfakta som offentliggjøres i Nationen og Klassekampen gir 26,9 prosents oppslutning til Ap, 26,6 til Frp, 25,5 til Høyre, 4,5 til KrF, 4,2 til Sp, 3,9 til Venstre og 4,9 til SV.   

To av de fire småpartiene er i regjering. Deres tilbakegang kan forklares med at de ikke får tilstrekkelig gjennomslag for sin egen politikk. Det er Ap som dominerer. Over tid er det alltid slik at velgere er misfornøyde med at partiene ikke makter å leve opp til det de lover velgerne. Ved meningsmålinger gir velgerne uttrykk for sin misnøye. Når det er valg, finner en del tilbake til det partiet de ikke er helt fornøyd med, tross alt. Med de meningsmålingene vi har i dag, ligger det an til at alle de fire småpartiene ville kommet over sperregrensen ved et valg. Det får være en trøst. Fortsett å lese Sentrum ved stupet

Nobelkomiteens stilling

Når Thorbjørn Jagland er strålende fornøyd med at de to siste tildelingene av Nobels fredspris skaper debatt, har han havnet i et litt for enkelt ”all PR er god PR-perspektiv”. For å sikre prisens legitimitet og prestisje, er det i det minste grunn til å endre sammensetningen av komiteen.

 -De to siste prisene fra Den norske Nobelkomite har skapt mye debatt. Det viser at prisene har vært viktige og riktige, skriver komiteenes leder, Thorbjørn Jagland, i Aftenposten. Det bør være grenser for å forenkle og spisse et poeng. Det at det oppstår debatt etter en prisutdeling, er ikke noe argument for at tildelingen er riktig. Selvsagt forsvarer Jagland på nytt at Barack Obama fikk prisen i fjor, selv om det siste året er blitt eneste stor nedtur for presidenten. Ideen om at fredsprisen skulle fungere som en vekker, en tilskyndelse eller en forpliktelse til videre anstrengelser i fredens tjeneste, var god, som mange ideer er. I praksis har det ikke fungert slik. Er det noe Obama ikke løper rundt og viser fram, er det Nobels fredspris. De som mente prisen til Obama ble delt ut for tidlig, har styrket sine argumenter det siste året. Fortsett å lese Nobelkomiteens stilling