Kolbergs ekstralønn

Hvorfor skal Ap betale Martin Kolberg ekstra lønn når det ikke er nødvendig for at han skal påta seg oppdraget? Jo, fordi andre får det. Slik øker lederlønningene som Ap mener ikke skal øke.

 Aps gruppestyre sier nei til Helge Pedersens forslag om at Martin Kolberg skal få 167 000 kroner ekstra for å være nestleder i gruppen. Det er greit at han får noe ekstra, men ikke så mye, mener gruppestyret. De har ikke hatt en tradisjon for at nestlederen får ekstra godtgjørelse. Nå skal de tenke seg om og finne ut av hvor mye Kolberg bør få.

VG skrev første gang om saken i går. Da rådet professor Frank Aarebrot Ap til å være varsomme og minnet om at Ap ved flere anledninger har markert seg mot høye lederlønninger.

En stortingsrepresentant tjener rundt 700 000 kroner. Erna Solberg og Siv Jensen får 334 500 kr i tillegg for å være parlamentarisk leder. De andre parlamentariske lederne får om lag 100 000 kroner ekstra. Her får ikke nestlederen ekstra kompensasjon, men Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, får 194 500 kroner og Frps Per Sandberg 108 000.

Helga Pedersen mener det er urimelig at Martin Kolberg ikke får noe ekstra når hun får det. Slik kan man selvsagt argumentere. Det er denne typen argumentasjon som driver lederlønningene oppover. Man finner noen å sammenligne med. Hvorfor skal Jan Tore Sanner og Per Sandberg få ekstralønn, men ikke Martin Kolberg? Hvorfor skal sjefen i Helse Midt-Norge tjene mindre enn i Nord-Norge? Hvorfor skal ikke vår kommune som har enda flere innbyggere betale ordføreren mer?

En markedsrettet tenkning eller ”nødvendighetstenkning” er et bedre ord i denne sammenheng, ville gitt et annet resultat. Hvorfor skal man betale Martin Kolberg noe ekstra når det ikke er nødvendig for at han skal påta seg oppdraget? Eller mener man at Marin Kolberg kommer til å jobbe mer enn han gjør i dag, dersom han får mer lønn? Blir han ekstra motivert av å få mer betalt enn de andre stortingsrepresentantene? Nei. Martin Kolberg er et politisk dyr som jobber og tenker politikk døgnet rundt. Men han er også som de fleste andre opptatt av å tjene så godt som mulig.

Martin Kolberg vil ikke kommentere saken. Helga Pedersen sier at han ikke er trukket inn i saksbehandlingen. Det er selvsagt ikke slik at Martin Kolberg har slått i bordet og forlangt ekstra lønn. Det er heller ikke slik at oppslaget i VG i går kom som en bombe på Kolberg: Oj, skal jeg få nesten 200 000 mer i lønn? Det var nytt. Han er nok innforstått med de Helga Pedersen foreslår.

Det er ikke noe å si på at en partileder og parlamentarisk leder har en lønn på nivå med en statsråd. Helga Pedersen er ikke partileder. Slik sett er hun den best betalte på Stortinget.

Vi bør ikke ha det slik at en stortingsrepresentant skal få tillegg både for å være parlamentarisk leder, ha verv i partiet, delta i krevende utvalgsarbeid osv. Er man statsråd får man statsråds lønn. Det får holde. Er man nestleder i stortingsgruppen, er det greit å markere dette ved å gi en ekstra betaling. Så mye merarbeid kan det ikke innebære. Derfor bør tillegget ligger på en del titusener, i alle fall ikke 200 000. All den tid de rødgrønne har advart så sterkt og så mange ganger mot høye lederlønninger, bør de ikke plassere sin egen nestleder i øvre skikt.

Det kan jo være Ap kan ha et og annet å lære av SV på dette området. SVs parlamentariske leder, Bård Vegar Solhell, får ikke noe ekstra. Han tjente 340 000 mer som statsråd, men nå er han ikke det. Da ble lønnen lavere.

Når SV vil stå for sine prinsipper, står det respekt av det. Men det hadde ikke vært noe å si på om Bård Vegar Solhjell hadde fått noe ekstra.