Badekarfødsler og sponsede diplomater

Det er penger å spare på fødsler i badekaret, men Støre har droppet sponsing av diplomatiet

Su­per­mo­del­len Gi­se­le Bündchen (29) fød­te i ba­de­ka­ret hjem­me. – Det gjor­de ikke det min­ste vondt, sier hun. Her var det ikke snakk om å bry noen av de helt sik­kert yp­per­li­ge fø­de­kli­nik­ke­ne i Bos­ton, skri­ver Dag­bla­det på nett.

Slikt går ikke upå­ak­tet hen i Helse-Nor­ge. Sig­bjørn John­sen har satt kalkulatorfokken sin til gang med å be­reg­ne hvor mye pen­ger det er mu­lig å spa­re der­som halv­par­ten av de som har ba­de­kar også gjør unna føds­le­ne i det. Det blir et eks­tra til­legg i bar­ne­tryg­den de før­s­te seks må­ne­de­ne ved badekarfødsel. Det reg­ner en med vil føre til at en del vil spør­re om na­bo­en om det er greit at de leg­ger seg inn i de­res ba­de­kar når van­net går.

Sponsede diplomater

Sponsingen brer om seg over alt. Denne uken ble det kjent at Norges Rederiforbund vil gjerne sponse en Washington-diplomat. Yara selger gjødsel som hakka møkk i Afrika. De står nok klare til å ta en del ambassadører i området inn på sin lønningsliste. Telenor vil nok mer enn gjerne spandere mobiltelefoner på alle i utenrikstjenesten mot at en klistrelapp med logoen deres festes til alle cocktailglassene. Og hva er mer naturlig enn at de ansatte på ambassadene i araberlandene er på Statoil lønningsliste mot at de alle bruker et svettebånd med Statoillogo på, gjerne både utendørs og innendørs. Men nå har Jonas Gahr Støre sagt nei til Rederiforbundet av en eller annen merkelig grunn.