Johnsen med øksa

 Der røk momsfritaket for ebøker, det skal kuttes 1,3 milliarder i revidert og ikke en gang NSB er sikre på å få det som trengs for å løse problemene. I den rødgrønne leieren blir det blodig alvor når Sigbjørn Johnsen viser seg med øksa.

Det taktskifte som er i ferd med å skje i budsjettpolitikken har ennå ikke gått opp for politikerne og opinionen. Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen har snakket om at de er nødvendig å stramme inn, men vi har ennå ikke sett så mye til det. Denne uken har vi fått en forsmak på hva det vil handle om.

Det begynte med lekkasjer fra interne kilder om at det neppe vil bli rom for å følge opp Nasjonal Transportplan som forutsatt. Det skjer samme dag som NSB har problemer med flere av sine tog. I ukesvis har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppe løpt rundt og lovet bedre tider for de reisende med jernbanen. Nå skapes det tvil om hvorvidt hun vil makte å følge opp det hun sier. Kleppa er en av de statsrådene som må slåss hardest på regjerings budsjettkonferanse som avholdes om kort tid. Når hun ikke fram, vil hun få taperstempelet på seg. Opposisjonen vil kjøre Nasjonal Transportplan for alt den er verd. Knut Arild Hareide (KrF), leder i Stortingets transportkomitè har gjort det klart at det er uaktuelt å utsette nødvendige investeringer til vei og jernbane.

I følge Dagens Næringsliv (DN) må finansminister Sigbjørn Johnsen begynne å kutte allerede i  revidert budsjett. Etter at rederne vant mot staten i høyesterett, svekkes budsjettet med 1,3 milliard kroner.

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner mener dette vil bli smertefullt for den rødgrønne regjeringen.

–        Når regjeringen allerede i februar vet at den mister 1,3 milliard kroner i skatteinntekter, så tar jeg det for gitt at regjeringen dekker dette inn i revidert budsjett. Det er også viktig å huske på at regjeringen ikke kan hente disse pengene ved å øke andre skatter, uten å måtte bryte eget løfte om at skattene ikke skal øke ut over 2004-nivå, sier Sanner.     

Her er nok Sigbjørn Johnsen enig med Sannner. Det blir ikke lagt opp til skatteøkninger i revidert budsjett. Neppe i budsjettet for 2011 heller. Spørsmålet er om Sigbjørn Johnsen kan forsvare å bruke mer oljepenger enn han hadde tenkt. Det reviderte budsjettet blir en forsmak på hva som kommer.

Sigbjørn Johnsen gir et annet viktig signal i DN i dag. I lang tid har bokbransjen og representanter for kulturlivet pekt på det meningsløse i at det er moms på ebøker, men papirbøker er fritatt fra moms. Kravet er momsfritak på all litteratur, uavhengig av hvilken platt form de gis ut på. Sigbjørn Johnsen sier nå nei til momsfritak på ebøker. Han nøyer seg ikke med det. Han vil nå kreve moms også på bøker som kjøpes fra utlandet. Det blir altså moms på bøker en kjøper for eksempel via Amazon.

I andre land har en også moms på papirbøker. Johnsen er vel ikke der ennå.

Det er også momsfritak på papiraviser, mens nettaviser er momsbelagt. Avisbransjen krever momsfritak over hele linjen. Videre kreves det at ukeblad fritas for moms.  Saken diskuteres nå i ”mediestøtteutvalget” . Det er lite sannsynlig at de vil ende opp med å anbefale momsfritak på alle medieprodukter. Selv om de ikke har fått det svart på hvitt, så er det en forutsetning at bevilgningene ikke skal økes.  Hvis det skal skje endringer, må det skje ved omdisponeringer innenfor den gitte budsjettrammen. En mulighet er at mediestøtteutvalget anbefaler at det innføres lavmoms på alle medier.

Før nyttår ba Sigbjørn Johnsen om forslag til fire prosent kutt på alle områder. Han er nok ikke blitt dynget ned med drastiske forslag. Vi kan trygt legge som premiss at budsjettvinnerne i budsjettene framover blir de som slipper kutt.