Veldresserte kirkeledere

Det er merkelig at kirkelederne opptrer som redde lam framfor brølende løver når regjeringen sysler med planer om å gjøre Trondheim til landets kirkehovedstad, mot kirkeledelsens vilje. Før de lærer seg å lage bråk, blir de ikke frie.

Den norske kirke skal få en ny biskop som skal fungerer som en slags erkebiskop. Den offisielle tittelen blir ”preses inter pares”, altså en representant blant likemenn. Alle biskopene står på lik linje, men preses er den som skal representere dem utad og planlegge bispemøtene.

Kirkeadministrasjonen med Kirkerådet i spissen ligger i Oslo. Det er i Oslo alle viktige møter skjer, og det er her de landsomfattende mediene holder til. Derfor har Den norske kirkes øverste organ vedtatt at den nye biskopen må bo i Oslo, ellers må han bo i koffert.  

Senterpartiet har programfestet at den nye biskopen skal installeres bokstavlig talt i Nidarosdomen. De nøyer seg ikke med det. De vil at hele kirkeadministrasjonen skal flytte etter. Regjeringen Bondevik flyttet 11 statlige etater ut av Oslo. De ansatte protesterte kraftig, men det tok ikke politikerne hensyn til. Det er litt verre å overkjøre Den norske kirke. Formelt er det imidlertid ingen ting i veien for at statsmakten overkjører kirkemakten enda en gang.

Direktøren i Kirkerådet, Jens Petter Johnsen, sier til Aftenposten at det vil være en maktdemonstrasjon om regjeringen plasserer den nye biskopen i Trondheim. So what? Slik har kirken protestert utallige ganger tidligere, mot bispeutnevnelser og diverse lover, for eksempel. Det blir med noen medieoppslag, og så tilpasser kirken seg. Den norske kirke er ikke trent til å bruke makt. Kirkelederne er veldresserte og lydige, slik man forventer av alle som får sin lønn fra staten. De fleste av biskopene er opptatt av å fremstå som positive folkekirkebiskoper. De synes ikke det passer seg å lage bråk. Nåværende preses, Olav Skjevesland, har vært tydelig nok. Men det blir ikke mer enn ord.

Nå for tiden går kirkens menn og kvinner spesielt stille i dørene. De vil opptre lojalt og lydig for ikke å ødelegge det skjøre rødgrønne kompromisset som gir kirken selvstyre i neste stortingsperiode, hvis mange nok stemmer ved kirkevalgene og politikerne synes kirken er demokratisk nok. Tenk, da skal Den norske kirke få lov til å utnevne sine egne biskoper.

Å spille rollen som lydig due blant de politiske haukene, er en tvilsom strategi. Resultatet ville blitt bedre om det kirkelige lederskapet hadde utfordret regjeringen. Det har de en glimrende anledning til når det gjelder den nye biskopen. Her har Den norske kirkes høyeste organ gjort et vedtak. De kan gi klar beskjed om at de ikke vil han en ny biskop dersom denne ikke blir plassert i Oslo. Og hvis regjeringen likevel skulle finne på å utnevne en ny biskop og plassere ham i Nidaros, blir han ikke ordinert. Ingen biskoper vil stille opp. Da ville den nye biskopen havnet I Oslo.

På samme måte kan biskopene gi beskjed om at de vil holde seg borte fra alle offisielle sammenhenger dersom ikke politikerne snarest får avviklet statskirken. Da ville det blitt fart i sakene.

Slik ville LO og andre organisasjoner i tilsvarende posisjon opptrådt. De ville laget bråk, for å vise at man mener alvor. Kirkelederne nøyer seg med å snakke om maktdemonsrasjon. Slikt bryr politikerne seg null og niks om. Hadde Trond Giske fortsatt vært kirkeminister, ville han vel sagt at det er nettopp det som er politikerne oppgave, noen ganger bruke makt fordi man mener det er nødvendig for å sikre den beste løsningen. Og lagt til at det ikke kan være tvil om at det er regjerings oppgave å fatte denne typen avgjørelser.

Da Einar Førde var kirkeminister, sa han en gang at oppgaven var  ”å ta biskopene i handa og leie dei inn i den politiske røynsla”. Tydeligere kunne det ikke sies at det var han som hadde all makt.  

Når en ser hvor tafatt kirkens ledere opptrer i spørsmålet om hvor den nye biskopen skal holde til, fortelle det hvor langt det er igjen før Den norske kirke har fått den selvstendighet alle andre kirker i verden har. Tiden er inne for kirkelederne til å sette seg i respekt og ikke la seg dupere av en regjering som sier de vil la kirken styr seg selv.