De rødgrønne på tuppa

Liv Signe Navarsete vil ha reprise på høstens biodieselbråk. Hvis de rødgrønne ikke klarer å løse denne saken internt denne gangen, har de rødgrønne alvorlige styringsproblemer

Nervøsiteten er i ferd med å bre seg blant de rødgrønne. Vi merker det i opptaktene til regjeringens budsjettkonferanse som starter på Thorbjørnsrud fredag. Meningen med denne konferansen er at regjeringen i ro og mak skal kunne få en samlet oversikt over hva som er på gang i alle departementene og at man skal legge de økonomiske rammene for den økonomiske politikken. De har nå seks måneder på seg før de siste konklusjonene må trekkes og statsbudsjettet for 2011 legges fram.

Oppholdet på Thorbjørnsrud er blodig alvor for den enkelte statsråd. Her er det på sett og vis alles kamp mot alle. Noen vinner fram og andre taper, Tidligere har det handlet om hvem som skulle få økt sine budsjetter mest. I år handler det om hvem som må kutte minst, men et unntak: Det må det bevilges noe mer til jernbane og vei.

Det er selvsagt ikke mulig å unngå lekkasjer om mulige innsparingstiltak. Det spesielle er at SV og Sp er på tuppa når det gjelder å markere seg i forhold til mulige tiltak. De vegrer seg mot å bli knyttet opp til innstramningstiltak som de har problemer å være med på.

Det skal være Finansdepartementet selv som har lansert forslaget om å droppe momsfrisalget av alkohol på ferger og flyplasser. Det regner en med vil gi to milliarder ekstra i statskassa. Men det er Sp i mot, har vi fått vite, fordi det vil kunne svekke grunnlaget for å opprettholde alle småflyplassene.

Brukbart. Dette er et brukbart forslag. Det er ikke noe grunn til at en skal kunne få kjøpt vin billigere på en flyplass enn på Vinmonopolet.

SV vil øke skattene. Det er blitt framsatt med så pass kraft fra SV-hold de siste dagene at både statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen har rykket ut og sagt at det ikke er aktuelt. Det står svart på hvitt i Soria Moria II, at skatter og avgifter ikke skal økes.

Sigbjørn Johnsen vil heller ikke gjøre det som OECD denne uken, og tidligere en liten hærskare med økonomer, anbefaler, nemlig å øke boligskatten og sette inntektsskatten ned.

Johnsen vil i alle fall ikke det nå. Grunnen er nok at både Stoltenberg og Johnsen vil utfordre statsrådene til å kutte. De vil ikke at statsrådene skal få slippe for billig unna. På Thorbjørnsrud vil finansministeren finne ut hvor smertetersklene befinner seg.

Skatteøkninger kan ikke utelukkes for framtiden. Nå er det gal ende å begynne i.

Flyseteavgift. SV lanserte i går ideen om en ny flyseteavgift på 100 kroner. Det vil gi to milliarder i inntekter. De vil øremerke midlene til satsing på jernbanen.

Dermed kan avgiftsøkningen forsvares gjennomført uten at andre skatter eller avgifter reduseres tilsvarende, mener SV.

– Det er klart folk ikke liker økte avgifter, men jeg tror mange vil oppfatte det positivt når man ser at pengene konkret går til jernbanesatsing, sier finanspolitisk talsmann i SV, Lars Egeland, til Dagens Næringsliv.

Dette er ikke et spesielt radikalt forlag. Regjeringen Bondevik fjernet flyseteavgiften på 256 kroner i 2001. Nå vil SV gjeninnføre denne med 100 kroner per flysete på strekninger mellom de store byene i Sør-Norge, og kun på strekninger der tog er et alternativ.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos mener forslaget er distriktsfiendtlig, miljøfiendtlig og meningsløst. Han sier det er folk i distriktene som flyr til og fra Oslo hver dag, og at bil er alternativet for mange dersom det blir dyrere å fly.

Miljødirektør Niels Eirik Nertun i SAS er enig, og sier at flyseteavgift er et «utrolig dårlig virkemiddel».

Selvsagt er Norwegian og SAS i mot dette. Hvis transportøkonomer mener dette forslaget kan ha noe for seg, bør det gjennomføres. Regjeringen bør øke avgiftene på forbruk som har negative effekter på klima. Vi bør ikke fly mer enn høyst nødvendig. Det er god politikk å gjøre toget mer konkurransedyktig i forhold til fly.

Biodiesel. At stemningen blant de rødgrønne ikke er god, er biodieselsaken et tydelig signal om. Sp og SV vil tydeligvis ha en omkamp. ”Truer med nytt biodieselbråk”er tittelen i Dagbladet i dag. Det er Sp-leder og kommunalministe Liv Signe Navarsete som vil fjerne den omstridte biodieseavgiften dersom ikke Jens Stoltenberg innfører avgift på gass. Bakgrunnen er at regjeringen ikke vil innføre den planlagte CO2-avgiften og energiavgiften på gass fra 1.april fordi det kan være i strid med ESA-reglementet.

Det påfallende er at Liv Signe Navarsete velger å kjøre denne saken slik i offentligheten. Nå framstår regjeringen som splittet i enda en sak, og det i en sak som skapte vondt blod innad i høst. Det blir ikke bedre av at man nå starter et nytt råkjør mot Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen i full offentlighet. Denne saken må de klare å løse internt.