Politisk streikeforvirring

Med Anette Trettebergstuen (Ap), Karin Andersen (SV) og Siv Jensen (Frp) ser det i alle fall ut som om den politiske uforstand fordeler seg noenlunde jevnt utover. Når det streikes, bør politikere holde fingerene fra fatet.

To kvinner som er tydelige og poengterte i det de sier, fronter arbeidsgiverne i den mest omfattende streiken på 30 år, Sigrun Vågeng i Kommunenes Sentralforbund og Anne-Kari Bratten i Spekter, som organiserer sykehusene. De har begge for flere måneder siden sagt seg enige med regjeringen som hevder at en egen likelønnspott utover rammen, ikke er veien å gå for å minke lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Slik har det blitt. Oppgjøret i staten kom i havn uten en ekstra likelønnspott. I helgen gjorde statsminister Jens Stoltenberg det klart at regjeringen ikke akter å legge ekstra penger på bordet for å få slutt på streiken. Før de streikende hører hva statsministeren sier, er det ikke noen grunn for KS eller Spekter å ta opp forhandlingene igjen.

Ingeniørers lønn

Lørdag sa Anne-Kari Bratten til Dagbladet at de ikke vil sette lønningene til sykepleiere i offentlig sektor opp mot ingeniører i privat sektor fordi de har sittet like lenge på skolebenken. Dette er presist det regjeringen mener. Derfor er det ikke lagt en egen likelønnspott på bordet. Årets lønnsoppgjør er gjennomført etter den modellen alle lønnsoppgjør de siste tiårene har vært lagt opp etter, den såkalte frontfagsmodellen. Den konkurranseutsatte industrien gjennomfører forhandlingene først. Den rammen de legger, blir gjeldende for alle, med visse justeringer. I staten fikk de ansatte ca. 0,3 prosent mer i tillegg enn i industrien. Det kan en leve med.

Men Karin Andersen (SV) og Anette Trettebergstuen (Ap) tåler ikke høre Anne-Kari Bratten si det Jens Stoltenberg kunne ha sagt. De forventer at Bratten skal slenge rundt seg med den typen likestillingsretorikk som SV, Frp og deler av Ap serverte i valgkampen. Men hvor mange ganger skal Jens Stoltenberg si at dette ikke er regjeringens politikk.

Ledere med ansvar kan ikke bedrive prat slik Trettebergstuen gjorde lørdag og Karin Andersen i Dagens Næringsliv fredag.

-Vi oppnår ikke politiske mål når de som forhandler på vegne av oss motarbeider det vi har sagt klart om profilen på årets tariffoppgjør, sier Trettbergstuen til Dagbladet. Hvor tar hun det fra at Bratten motarbeider regjeringen?

Neste påstand er at Spekter ikke anerkjenner likelønnsproblematikken. Sannheten er at de anerkjenner den presist like mye som regjeringen.

-De som forhandler på vegen av staten må ta signalene. Det har ikke Spekter gjort, og det må Bratten ta konsekvensen av og tenke på nytt, sier hun. Hva i alle dager betyr det? Er det noe signal som er gitt, så er det at årets oppgjør i Spekter skal ha en ramme på 3,3 prosent.  

Politisk retorikk

Trettebergstuen og Andersen uttalelser er en studie i politisk retorikk som i sitt innhold i en streikesituasjon representerer en ureflektert politisk uforstand. Sykepleierne streiker fordi de ikke har fått gjennomslag for kravet om et lønnstillegg på 7,4 prosent. Lederen for sykepleierne, Lisbeth Normann har angrepet regjeringen fordi de ikke har lagt en likelønnspott på bordet. Og så angriper Trettebergstuen Bratten? Bratten gjør ikke annet enn å iverksette regjeringens politikk. Sykepleierne kommer ikke til å få et lønnstillegg utover ca. 3,3 prosent om de bråker og streiker aldri så mye. Men det vil ikke Trettebergstuen si. Sannsynligvis ender streiken med tvungen lønnsnemnd i neste uker. Det vil kanskje Trettebergstuen stemme imot?

Siv Jensen har i flere saker vist at kan tenke prinsipielt. I forbindelse med streiken har hun koblet ut den prinsippille tenkningen fullstendig. Fredag hevdet vi at hun har installert seg på en planet for seg selv med å ha sauset sammen streik, skatt og finanskrisen i Europa. (Henvisning)

Stans streiken

I VG i dag sier hun at regjeringen bør stanse streiken med en gang. Hun foreslår faktisk at regjeringen skal kalle inn partene for å finne en løsning

–        Om de legger penger på bordet eller hvordan de vil gjøre det, må de finne ut av. Men vi kan ikke ha streik i en slik situasjon, sier Jensen.

Siv Jensens nye oppfinnelse for løsning av streik, blir nok ingen suksess. Steik er det partenes ansvar å løse opp i. Regjeringen kan ikke gjøre seg til part i en arbeidskonflikt. Den streiken som nå pågår, er i bunn og grunnen en streik mot regjeringen fordi man ikke har villet droppe frontfagsmodellen og lagt ekstra milliarder på bordet til en likelønnspott.

Siv Jensen er bekymret for at streiken ødelegger norsk økonomi. Det er det liten fare for. Det vil ha lagt større skadevirkninger for norsk økonomi om de ansatte i offentlig sektor får et lønnstillegg langt over det som ble gitt i privat sektor.