Rundt grøten om helsekostnader

Det er etisk forsvarlig at samfunnet sier nei til særdeles kostbar medisinsk behandling. Isteden for å ta debatten velger Anne-Grete Strøm-Erichsen, Siv Jensen og Dagfinn Høybråten å gå rundt grøten.

Samfunnet har ikke råd til å gi den dyreste behandlingen for alle typer sykdommer. Eldrebølgen vil tvinge oss til å priorpprioritere og si nei til behandling som blir for kostbar, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten lørdag. Han stiller spørsmål ved om det er forsvarlig å bruke millioner av kroner dersom det beste man kan oppnå er å forlenge livet til en til eldre med et år.

Larsen sier vi allerede nekter pasienter med KOLS, kreft og hjertesykdom den mest effektive behandlingen av økonomiske grunner. Han peker også på at om lag 25 prosent av kostnadene til medisinsk behandling går med til å forlenge livet til eldre med et år.

Hjemmerespirator

Aftenposten fulgte opp søndag med en reportasje fra Nøtterøy der 30 prosent av kommunens helsebudsjett går med til en pasient som får respiratorbehandling hjemme. Larsen peker på at vi vil få en diskusjon om en skal tillate respiratorbehandling som krever døgnkontinuerlig tilsyn i hjemmet.

Debatten om hvilken behandling samfunnet ikke skal dekke, dukker opp med jevne mellomrom. Larsen sa det samme i fjor, men det ble med noen få medieoppslag. Nå ser det ut til at Aftenposten har bestemt seg for å sette saken høyere opp på dagsorden.

Politikerne svarer med å gå rundt grøten på rekke og rad. Leder i KrF, Dagfinn Høybråten, sier til NTB at Larsen er for mye opptatt av kostnader og for lite opptatt av forebygging. Men det er vitterlig ikke det debatten handler om. Om vi forebygger aldri så mye, er det medisinsk behandling som blir for dyr ut fra de budsjetter politikerne vedtar. Det er det Larsen sier. Vi kan ikke late som om vi i verdens rikeste land ikke trenger å tenke på hva behandling koster. Det finnes ingen land der pasienter har rett til å få all den behandling som er tilgjengelig i verden. I så fall har man tegnet en svindyr forsikring som skal dekke dette.

Bekymret minister

Helseminiser Anne-Grete Strøm-Erichsen sier til Aftenposen at hun er bekymret for at helsedirektøren skaper unødig frykt. Hun vil ikke være med på å blinke ut pasientgrupper som ikke skal få den optimale behandling og peker på at pasienter får en individuell vurdering.

Siv Jensen sier det er farlig å sette pengegrenser for medisinsk behandling av mennesker og beskylder helsedirektør Bjørn-Inge Larsen for å måle et menneskeliv i penger, når han sier nei til livgivende kreft- og hjertebehandling fordi det er for dyrt.

– Jeg syns det er moralsk og etisk forkastelig å sette prislapp på menneskeliv. Jeg blir litt uvel av dette, for han beveger seg inn i en ekstremt farlig debatt. Vår jobb som politikere er å legge forholdene til rette for mennesker som er rammet av livstruende sykdommer, sier Siv Jensen til VG.

Forlengelse et år

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsesektoren sa nylig nei til en ny behandling av tykktarmskreft som kan gi pasienter et halvt års forlenget levetid, fordi den koster mellom 300.000 og 500.000 kroner per pasient.

Sekretariatsleder i rådet Berit Mørland sa til Aftenposten at de forholder seg til en veiledende grense fastsatt av Finansdepartementet på 425.000 kroner for forlengelse av et liv med ett år.

Jensen mener Stortinget bør se nærmere på grensen på 425.000 kroner for forlengelsen av et liv, og vurdere å si ja til behandlingen for tykktarmskreft og MS, som nylig ble vraket av «Rådet for kvalitet og prioritering».

Mener Jensen virkelig at slike grenser bør fjernes? Vil hun gå motsatt vei av helsedirektør Larsen?

Leder Laila Bakke-Larsen i Foreningen for Muskelsyke (FFM) er svært opprørt på vegne av sine medlemmer over helsedirektør Bjørn-Inge Larsens uttalelser.

– Alle mennesker er like mye verdt. Solidaritetstanken om lik rett til blant annet helsehjelp ligger til grunn for velferdsstaten Norge, men rakner når debatten er som den er. Dette rammer dem som trenger helsevesenet mest. Politikerne bør på banen og si om vi egentlig ønsker oss et kvoteringssamfunn, om vi vil ha et a-lag og et b-lag, sier Bakke-Larsen som frykter vi er på vei mot et amerikansk samfunn med deling mellom dem som har rett til helsehjelp og dem som ikke har det.

Det er vitterlig ikke dette debatten dreier seg om. Helsevesenet skal behandle alle likt. Men ingen kan hindre en millionær å reise til utlandet for å få en behandling helsevesenet her hjemme ikke vil dekke.

Tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning sier til Aftenposten at Hansen er modig og mener det er på høy tid at politikerne forholder seg realitetene. Det umulig å late som om budsjettene rekker til alt som er mulig å gjøre. Lønning mener det er kronikere, mennesker med rusproblemer og de med sviktende fysisk helse som blir nedprioritert i dag.

Larsen reiser en viktig debatt. Det er skuffende at politikerne forsøker å stikke hodet i sanden. Det er lite troverdig når helseministeren smyger seg som en glatt ål på siden av den utfordringen Larsen gir. Det holder ikke å si til Aftenposten at hun ikke nødvendigvis er enig med Larsen. Hun får svare på om han tar feil, om han er på jordet eller på sporet.