Rådgiver Hanssen rir igjen

Marit Nybakk (A) snakker over seg i bekymring over hva Bjarne Hanssen kan finne på.  Vi bør nå kunne seg på ham som en det han er blitt, en som jobber for sine kunder etter de regler Stortinget har fastsatt, skriver redaktør Magne Lerø.

Bjarne Håkon Hanssens håndterte sin egen utgang av politikken og inngang i konsulentbransjen på en klønete måte. Han har holdt seg reglene, slik sett har han alt sitt på det tørre, men det har ikke vært samsvar i alt han har sagt og gjort. Vi hadde trodde støyen rundt Bjarne Håkon Hanssen yrkesmessige sporskifte var over. Men i forrige uke dukket den opp igjen. Hanssens egne partifeller har ennå ikke er kommet over at han har forlatt politikken for å søke lykken som godt gasjert rådgiver i First House.

Hanssens jobb er å gi ulike oppdragivere råd om hvordan de bør opptre og argumentere for å få gjennomslag hos politikerne. I mai ringte han Arild Stokkan- Grande (Ap) for å forhøre seg om hvordan det lå an med forslaget til nye barnehageregler. Han forklarte at han hadde fått en forespørsel fra Espira. Stokkan-Grande reagerte ikke på henvendelsen, og sier at Hanssen ikke på noen måte forsøkte å påvirke ham. Udramatiske, med andre ord.

Karantenereglere

I forrige uke ble det klart at Hanssen hadde svart ja til oppdraget fra Espira. Det var Marit Nybakk som satte det hele i gang. Hun reagerte på at Bjarne Håkon Hanssen ga råd til noen som ville endre regjerings politikk. Hun mente det kunne være behov for strengere karanteneregler for politikere som går av og at det var etisk forkastelig av Hanssen å påta seg et slikt oppdrag. Så kunne den ene etter den andre henge seg på. Vi fikk en slags reprise av debatten i høst. Nå kunne Stokkan-Grande si til Dagsavisen at han har ”sorg i sitt politiske hjerte” over at han store politiske forbilde hadde endt opp som konsulent. Ja, han sa regelrett at ”dette gjør veldig vondt”. Stakkars mann.

Og et kippe omdømmeeksperter rykket selvsagt ut og sa at nå svekker Bjarne Håkon Hanssen sitt omdømme igjen.      

Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle, minnet om at Hanssen i fjor sa at han ikke kom til å ringe kontakter på Stortinget eller i regjeringsapparatet i forbindelse med arbeidet som rådgiver. Men det har han altså gjort.

Hanssen i Stortinget?

Det kan bli verre enn som så. Dagsavisen minnet lørdag om at tidligere stortingsrepresentanter har fri tilgang til Stortinget på livstid. Det kan altså skje at Bjarne Håkon Hanssen tropper opp i egen person i selveste Stortinget. Kanskje han banker på dør etter dør etter setter seg ned i kantina og opptrer som en klegg i ampre forsøk på å få politikere til å endre mening?

I Dagens Næringsliv i dag rykker Hanssen ut mot de rødgrønne.  Han mener han står på trygg moralsk grunn og ikke har gjort noe galt.

– Vil de rødgrønne ha andre regler får de lage dem. De har flertall, sier Hanssen og legge til at han ikke kan basere seg på å skulle ringe Marit Nybakk hver dag og spørre hva som er moralsk akseptabelt.

Vi kan gjerne diskutere om vi skal ha et år karantene for statsråder og statssekretærer, men det er liten grunn til å kritisere Hanssen for at han har tatt på seg oppraget for Espira. Saken er nå ute på høring. Espira mener de reglene regjeringen foreslår vil få dramatiske konsekvenser. De vil vite hvordan de bør gå fram, hvem de bør snakke med og hvordan de bør argumentere. Det har Bjarne Håkon Hanssen gitt dem råd om. Hanssen har ikke påtatt seg å være lobbyist for dem og ringe kreti og pleti av rødgrønne politikere for å få dem til å endre standpunkt.

Hanssens egen saker

Barnehageloven har Hanssen ikke jobbet med. Når han sier at han ikke har spesiell kjennskap til den fordi det ikke har vært en stor og viktig sak for hele regjeringen, virker det troverdig. Hadde Hanssen nå vært i gang med å gi råd til aktører som vil skrote den helsereformen han selv la fram for vel et år siden, måtte han ha tålt kritikk. Hanssen har såpass gangsyn at han ennå holder seg unna sin ”egne saker”. I alle fall gjør han det nå, etter oppstyret rundt Espira. 

– Jeg tror nå at folk får venne seg til at politikeren Bjarne Håkon Hanssen ikke finnes mer. Det finnes bare en Hanssen, og det er rådgiveren. Mine forpliktelser ligger nå hos min arbeidsgiver og mine kunder, sier Hanssen til Dagens Næringsliv. Marit Nybakk og likesinnede får sørge seg ferdig over tapet av Hanssen til konsulentbransjen og leve med at Bjarne Håkon Hanssen kan komme til å gi råd både til den ene og andre om hvordan de skal få de rødgrønne til endre mening eller tape saker.