Sps egen kraftlinjefloke

I går fikk ga Kristin Halvorsen beskjed til Liv Signe Navarsete om å skjerpe seg. Det er Sp som har ivret for kraftmastene. Nå går det tydeligvis hardt for seg på de rødgrønne kammersene.

I VG i går åpnet Liv Signe Navarsete for å vurdere alternativer til kraftmastene i Hardanger, hvis det ble lagt fram ny informasjon. Hun fortalte at hun ville ”snakke med Jens”.

–        Det er gjort et vedtak, så får vi se, sa Navarsete. Hun kunne også fortelle at hun ble søvnløs av Hardangeravgjørelsen.

Stakkars statsråd. Tar hun det så tungt? Er det kanskje Jens som har presset henne til å godta mastene? Det var vel meningen av VG-leserne skulle tenke det? Eller er hun opptatt av å fremstå som en særdeles følsom og nær politiker som ikke får sove av de tunge avgjørelsene hun må ta?

SV i mot

I går var Navarsete den av i den rødgrønne maktbastionen som gikk lengst i å åpne for at regjeringen vil snu i kraftsaken. I denne saken har ikke Kristin Halvorsen og andre SV-politikere sagt noe annet enn at de har vært i mot kraftlinjene hele tiden, men at det har akseptert av det er fattet et annet vedtak.

I går på TV2 ga Kristin Halvorsen klar beskjed om at SV er klar til å snu når som helst. Hun la til at det er Sp som har ivret for at kraftmastene skal bygges. Hun minnet om at det er deres egen, Terje Riis-Johansen som er den ansvarlige statsråden. Det er påfallende og uvanlig at en statsråd snakker åpent på denne måten om hvem som får ta skyld og ansvar ansvaret i en sak. Den eneste forklaringen er at Kristin Halvorsen har sett seg lei på at Liv Signe Navarsete en den som går lengst i å antyde en snuoperasjon, og slik sett posisjonere seg for å ta æren for det, dersom det skjer. Samtidig vil hun markere at SV ligger langt foran Sp når det gjelder miljø- og naturvern. Det mener hun denne saken viser.

Tidligere statstråd om mangeårig politiker, Karita Bekkemellem, mener Halvorsens uttalelser er så pass overraskende at hun på twitter stiller spørsmålet om saken kan sprenge regjeringen. Det vil neppe skje, men saken vil nok forsure det interne samarbeidsklima dersom statsrådene skal fortsette slik Navarsete og Halvorsen nå holder på.

Orker ikke kritikken?

Det er selvsagt ingen nye opplysninger som vil dukke opp. Denne sakene er utredet opp og ned i flere år. Alle relevante opplysninger er på bordet. Hvis regjeringen skulle snu, er det fordi de ikke orker å leve med kritikken.

Sivilombudsmannen saksbehandlingsutspill som kom i går, vil neppe endre realitetene i saken. Det er fattet en politisk avgjørelse basert på solid utredning, råd fra fagfolk og diverse risikovurderinger.

En som har snudd, er Dagsavisens ansvarlige redaktør, Arne Strand. For vel en uke siden sa han at dette vedtaket nok var fattet og at vi måtte forholde oss til det, men i dag anbefaler han at regjeringen snur før mastene tar knekken på dem.

Det er Jens Stoltenberg som nå har regien. Det faktum at 14 politikere fra Vestlandet i dag skal møte regjeringen, har fått VG for lengst til å hevde at en snuoperasjon er på gang. De siterer for tiden anonyme kilder i sak etter sak. Slik skaper de sin egen agenda og sine egne nyheter. Det er ikke noe som tyder på, bortsett fra de kilder VG hevder å ha, at Jens Stoltenberg i dag vil ta et første skritt i en snuoperasjon.

Ut av kontroll

Det ligger ikke for Jens Stoltenberg å snu i en slik sak, men det kan heller ikke utelukkes at det kan ende slik hvis saken kommer fullstendig ut av kontroll. Samtidig er Jens Stoltenberg en kompromissmaker av første klasse.

Dersom Jens Stoltenberg konkluderer med at beslutningen er fattet, her blir det ikke en eneste endring, kan det være Vestlandspolitikerne blir ytterligere provosert. Han kan heller ikke starte en prosess for å vurdere alternativer. I så fall må han oppheve beslutningen. Statnett jobber på spreng for å kunne starte arbeidet i løpet av få måneder.

Jens Stoltenberg vil sannsynligvis fastholde beslutningen i hovedsak, men åpne for å gjøre mindre endringer. Kanskje er det mulig å legge en sjøkabel et mindre stykke dersom det kan påvises at kraftmastene i et område vil ha klare negative virkninger.

Ellers er nok ikke politikerne på Vestlandet enige om hva som er den beste strategien videre. Det er de som vil kjempe mot mastene til ”the bitter end”, men andre ifølge VG er klare for å hestehandle. Sp-politikere tar til orde for rassikring og bedre turistveier som kompensasjon for kraftmastene. Slikt er liflig musikk i regjeringens øyne. Terje Riis-Johansen har allerede sagt at de er rede til å legge 100 millioner på bordet for å styrke turistnæringen. De vil nok ikke stå på hundre millioner til om de bare roer seg ned på Vestlandet.