Finance Credit-svindler blir gjeldsrådgiver

Det er forståelig at noen reagerer når Torgeir Stensrud av alle skal holde foredrag om etikk og bli gjeldsrådgiver. Men for en som har sonet sin straff, er den en vil være i framtide som må være avgjørende. Skurker fortjener også en ny sjanse.

Torgeir Stensrud sitter i fengsel der han soner en dom for bedrageri. Han var en av de to hovedmennene bak Finance Credit som er den største svindelsaken vi har hatt her til lands. Stensrud har med årene opparbeidet seg en viss spisskompetanse, for å si det på den måten. Den vil nå både Kirkens Bymisjon og Drammen Næringsforening gjøre seg nytte av. Torsdag har næringsforeningen invitert Stensrud til å holde foredrag om etikk. Kirkens Bymisjon vil gjerne ansette Stensrud som gjeldsrådgiver når han blir satt på frifot, kan Drammens Tidende fortelle.

Daglig leder for Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon-Ivar Windstad, sier at finansieringen av den nye stillingen ennå ikke er på plass. Stensrud har sagt at han i så fall er klar for å jobbe som frivillig. Windstad håper Stensrud etter hvert kan få flere permisjoner slik at han kan komme i gang med sin nye oppgave før han slipper ut for godt.

Katolske prester

Banksjef i Sparebanken Øst, Trond Tostrup, reagerer skarpt på at en mann som har svindlet banken for hundre millioner kroner blir invitert til å snakke om etikk.

–        Å invitere ham til å foredra om etikk og moral er som å invitere katolske prester til å foredra om pedofili, sier Tostrup til Drammens Tidende.

Lederen av næringsforeningen, Hans Petter Tonum tror Stenrud kommer til å holde et stekt og personlig foredrag som kommer til å røre alle.

Jan Ivar Windestads sier Kirkens Bymisjon er opptatt av å gi alle en ny sjanse. De har flere gode erfaringer med å ansette tidligere kriminelle.

– Vi har tort å gjøre det, og det har gitt resultater. I noen tilfeller fungerer personer med en slik bakgrunn bedre enn de som har en kjempelang CV. Vi jobber med mennesker som sliter. Personer som har sittet inne, vet hvor skoen trykker, mens vi andre bare har lest om hvordan det er, fortsetter Windstad. Han mener det er stort behov for å gi mennesker med gjeldsproblemer hjelp og at Stensrud har gode forutsetninger for å gjøre nettopp det.

Det er forståelig at Trond Tostrup reagerer som han gjør. Når man er blitt utsatt for svindel eller andre straffbare handlinger, sitter det langt inne. Saklig sett er det all mulig grunn til å stille spørsmål med om Stensrud har tilegnet en spesiell kompetanse på det etiske området. Vi regner med at Stensrud ikke opphøyer seg til den helt store etiske rådgiver og lanserer sine egne ti bud for forretningsfolk. Stensrud bør gå stille i dørene mange år ennå før han står fram i rollen som etisk rådgiver for andre.   

Stensruds historie

Men Stensrud har nok en interessant historie å fortelle. Han er et eksempel på at en som regnet seg for en god samfunnsborger kan ende opp som svindler. Også i Finance Credit begynte det i det små. Til slutt måtte det saftig svindel til for at ikke hele korthuset skulle rase sammen.

Det har interesse å høre Stensrud i ettertankens og selvkritikkens lys fortelle hva som skjedde og hvordan hans moralske svikt utviklet seg.

Vi har alle i oss en mulighet for å bli en kjeltring. Under gitt betingelser kan den mest lovlydige og etiske bevisste komme til å foreta seg handlinger som ikke tåler dagens lys, som styr til stryk i forhold til en etisk vurdering og som rammes av straffeloven.  

I Finance Credits tilfelle var det ikke noe tvil. De drev med regelrett svindel. I Dagsavisen i dag står tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland fram og forteller at han ikke har hatt en eneste god natts søvn siden han ble beskyldt for å ha svindlet til seg vel 500 000 mer i pensjon enn det han hadde rett på. Stangeland vil bedyre sin uskyld når han om noen uker. må forsvare seg i retten. Han vil ikke ha noe svindlerstempel på seg.

Når noen har sonet sin straff, er det meningen at de skal ha muligheten til å starte på nytt. Da har de gjort opp for seg. Det er prisverdig at Kirkens Bymisjon er villig til å gi straffedømte en sjanse til å vise at de duger til samfunnsnyttig arbeid.

Stigmatisering

Vi er ikke tjent med å stigmatisere mennesker for livstid. Torgeir Stensrud må nok finne seg i at noen vil forbinde han med svindel så lenge han lever. Det å ha sonet sin straff innebærer ikke at alt er oppgjort. Det innebærer nettopp muligheten til å begynne på nytt. Det avgjørende for om man skal lykkes med å tre inn i de gode samfunnsborgeres rekker, er at man makter å skape tillit. Stensrud og andre som han, kan ikke kreve at folk skal glemme eller være positive. De er avhengige av at noen er det, slik at de får vist at de er til å stole på og har sonet sitt lovbrudd.

Det er altfor mange som har sonet i fengsel som ikke får en slik mulighet det seg ut til at Stensrud kommer til å få. Det er beklagelig. Vi trenger tidligere innsattes bidrag og innsats. Det er ikke slik at et menneske skal defineres og merkes ut fra hva det har vært og gjort i fortid. Et menneske fortjener å bli sette med øyne som ser hva en kan bli til i fremtiden. Det er nå og dagene fremover som teller. De dagene en har lagt bak seg kan en lære av. Det er ikke fortiden alene som skal definere hvem vi er. det viktigste er hvem vi vil være i fremtiden- og om vi lever opp til det.