Midlertidig før fast jobb

Istedenfor å ri prinsipper, bør regjeringen lytte til trygdede og funksjonshemmede og gi de muligheten til å prøve seg midlertidig i arbeidslivet.

Staten har et traineeprogram for funksjonshemmede. De kan få prøve seg i arbeidslivet i et og et halvt år. Målet er at de skal kunne bli fast ansatt. Hvorfor kunne de ikke ha blitt det med en gang? Begrunnelsen er at arbeidsgiver først vil prøve ut hvordan det fungerer. Staten konstaterer enkelt og greit at terskelen for å ansette funksjonshemmende er høyere om en må gå rett på fast ansettelse istedenfor å gå veien om et midlertidig opplegg.

Når regjeringene virker kategoriske i sin avvisning av å åpne for midlertidige ansettelser, er de opptatt av å markere prinsipper fremfor å tilnærme seg saken med sikte på å finne ut hva som fungerer i praksis.

Uheldig for funksjonshemmede

Peter Andre Jensen, en halvstudert røver på 29 år som har hatt leddgikt hele livet, slik presenterer han seg på nettstedet www.giktbloggen.no som han driver, skriver om midlertidige ansettelser.

Det rigide stillingsvernet i det norske arbeidslivet diskvalifiserer enhver som er litt merkelig, har litt sykdom, noen plager eller – for å ta den – en litt annerledes hudfarge. Bedriftene har rett og slett ikke råd til å tenke utenfor “boksen”. Når lover og regler tilsier at det nærmest er umulig å kvitte seg med en ansatt som ikke fungerer, så betyr det selvfølgelig at bedriftene må treffe blink på første forsøk.

For oss funksjonshemmede slår dette dobbelt uheldig ut. Vi kommer farende inn i arbeidslivet med et helt sett av krav til individuell tilpasning av arbeidsplassen og fleksibel arbeidstid. Det er veldig lett å skjønne at bedriftene ikke orker å ta kostnaden med å bygge en heis for en rullestolbruker, når alle de andre kandidatene har begge beina i behold. Parret med stillingsvern som gjør det umulig å bli kvitt krøplingen blir risikoen for stor – og en annen blir valgt.

Denne risikoen er det enkelt å gjøre noe med. Innfør midlertidige ansettelser for alle med en eller annen trygd, og la arbeidstakeren beholde retten til uføreytelser dersom han eller hun likevel ikke fungerer i arbeidslivet. Den eneste måten funksjonshemmede kan overbevise arbeidsgivere om at de duger er ved å vise det i praksis.(sitat slutt)

Det er nok slik det henger sammen. Vi må gå enda lenger enn dette for å få flere trygdede ut i arbeid. En del som er på trygd, er ikke i stand til å jobbe like effektivt som andre. Arbeidsgiver må få et fast årlig tilskudd for å ansette disse.

Det står i dag titusener trygdede i kø for å få seg en jobb. Det haster med effektive tiltak som kan få de i arbeid istedenfor å forbli passive trygdemottakere.

Stillingsvernet

– Regjeringen ønsker ikke å svekke stillingsvernet. Mer midlertidig ansettelse vil ikke styrke arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne sin stilling på arbeidsmarkedet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Det er større grunn å lytte til Peter Andre Jensen enn Hanne Bjurstrøm. Hun tar feil. Midlertidige ansettelser vil føre til at flere får prøve seg i arbeidslivet. Staten sier det rett ut i begrunnelsen for sin egen traineeordning.

HSH ønsker å få LO med på et samarbeid om å senke tersklene for å få flere inn i arbeidslivet. En undersøkelse Respons Analyse har utført for HSH, viser at hele 33 prosent av bedriftene som bruker midlertidige ansette har gitt disse fast jobb innen to år. Bare fire prosent svarer at midlertidig ansatte de hadde for to år siden, nå står utenfor arbeidslivet. 

– Disse funnene er oppsiktsvekkende, og bør gi både regjeringen og LO et påskudd til å se på mulighetene for økt adgang til midlertidige ansettelser igjen, sier Vibeke Madsen i HSH.

Nei fra LO

Men LO sier nei. Prinsippene gjelder. Alle skal være fast ansatt.

Det få argumenter mot å åpne for at trygdede kan få prøve seg i arbeidslivet i midlertidige stillinger. Noe annet er det å innføre en generell ordning med midlertidige stillinger. Dagens regelverk bør mykes opp. En måte å regulere tilgangen til midlertidige ansettelser på, er å innføre en regel om at det ikke skal gjelde mer enn fem prosent av de ansatte, for eksempel.

Dagens forbud mot midlertidige ansettelser tar utgangspunktet i rettighetstenkningen til de som er i jobb. De som står uten arbeid, vil juble over å få muligheten for å jobbe i en midlertidig stilling. Måten å komme seg videre på er å være i arbeid, ikke stå i kø.

I første omgang bør regjeringen la prinsippet fare og legge til rette for å kunne ansette midlertidig mennesker som er på trygd. Så får neste skritt bli å innføre en generell og begrenset adgang til midlertidige ansettelser.