Veidekke-Venold i tynn tråd

Vi hører Terje Venold si at de har nulltoleranse for korrupsjon. Skal han beholde jobben, må styret være overbevist om at han har vært på hugget med å sørge for at det han sier blir etterlevd. 

Dagsrevyen fortalte i går at konsernsjef Terje Venold selv har stått på en liste over ledere i Veidekke som skal ha deltatt eller visst om ulovlig prissamarbeid. Dette går tilbake til 2006 da Økokrim ga Veidekke en bot for å ha deltatt i et straffbart prissamarbeid. Veidekke aksepterte å betale boten, men Venold tilbakeviste i forrige uke at det var bevist at Veidekke hadde gjort noe ulovlig. Bevist og bevist. Sjefen for Økokrim, Trond Erik Schea, sier til Dagsrevyen at det flere i toppledelsen med stor sannsynlighet har kjent til de ulovlige forholdene.  Å betale en bot betyr ikke nødvendigvis at en innrømmer at en har hatt svin på skogen. Det kan være en måte å bli ferdig med en sak på. Det gir mye negativ oppmerksomhet å skulle kjempe i retten for sin uskyld. Men de fleste regner med at Økokrim har rett når en bot blir betalt.

Sakene fram til 2007 dukker nå opp igjen. Det er gjerne slik. Det baller på seg når Økokrim, Konkurransetilsynet eller mediene begynner å grave. Saken ble denne gangen utløst av at Odin Kringen sto fram og innrømmet at han har drevet med ulovlig prissamarbeid i Trøndelag. Ifølge Veidekke truet ham med å fortelle det han visste med mindre har fikk utbetalt 3,7 millioner kroner. Veidekke sier videre at de tok kontakt med Konkurransetilsynet da de forsto at det hadde foregått et ulovlig prissamarbeid. Reglene er slik at den som forteller om brudd på konkurransereglene, ikke blir straffet.

Odin Kringen

Odin Kringen har en annen versjon av det som har skjedd. I første omgang får vi vente på konklusjoner fra Konkurransetilsynet.

Spørsmålet er hvilken rolle konsernsjef Terje Venold har hatt i de ulike sakene. Han har ansvar på flere nivå. Det finnes eksempler på at toppsjefer aktivt legger til rette for ulovligheter. Ingen ting tyder på at Terje Venold har medvirket på denne måten. Det er kun hakket mindre alvorlig å stilltiende godta at ulovligheter skjer. En toppsjef har plikt til å ta affære når en får mistanke om at det har skjedd noe ulovlig. Det er her Terje Venold nå må tåle kritiske spørsmål.

Det virker som Venold har sørget for at system og rutiner er i orden. De har skriftlige retningslinjer og lederen har fått opplæring i Konkurranseloven. Ingen i Veidekke er i tvil om at Terje Venold er imot korrupsjon og snusk. Han har i årevis har profilert seg ved å snakke om verdier. Han har utallige ganger sagt at sunne verdier og lønnsomhet går hånd i hånd. Venold er også en blogger, opptatt av å kommunisere Veidekkes verdier og strategi til sine ansatte. Han har vært sjef i Veidekke i 22 år og fikk i 2007 prisen «Kunsten å lede». Alt Venold sier om ledelse og verdier er det bare å rope halleluja til. «I Veidekke har vi nulltoleranse for korrupsjon», sier han. Det høres betryggende ut.

Sover i timen?

Men sover han i timen? Har han vært så lenge på post, knyttet så sterke bånd til egen organisasjon, at han er blitt sløv, han har surfer av gårde på en bølge av riktige ord, men forsømmer at de blir fulgt av kraftfulle handlinger slik at organisasjonen forstår at han ikke bare er en pratmaker? Er det noen som har fått sparken for det som avdekket eller er det bare Odin Kringen som har sviktet?

Etter Dagsrevyens avsløringer i går, var det ingen fra Veidekke som ville stille opp og kommentere saken. De nøyde seg med å sende melding om at det ikke en noen kultur for ulovligheter i Veidekke. Det var et svakhetstegn.

I dag forteller Veidekke at de har bedt Ernst & Young om å granske selskapet etter prissamarbeidssaken i Midt-Norge. Det er i og for seg positivt. Men det kommer jo for seint. De har jo i lang tid visst om hva som har skjedd i Trøndelag. Hvis man har nulltoleranse for korrupsjon, skulle de satt i gang med en gang for å forvisse seg om at det ikke er flere råtne egg i kurven. Istedenfor har Terje Venold nøyd seg med å si at han ikke kjenner til ulovlig samarbeid andre steder enn i Trøndelag.

For Terje Venold gjelder det å overbevise styret om at han har vært på hogget for å sikre at det ikke begås ulovligheter i det selskapet han leder. Da beholder han jobben. Men ikke nødvendigvis. Han er også avhengig at han blir trodd i markedet. Hvis aksjekursen faller betydelig eller det dukker opp et nytt tilfelle av ulovlig prissamarbeid, er Venolds dager talte.