Truet frivillighet

Frivillige er ikke ansatte. I frivillig sektor må vi godta mer feil. Politikerne bør gripe inn og befri det frivillige arbeidet for å bli ofret på sikkerhetshysteriets alter.

Skippagurra-festivalen ble sist uke frifunnet i Indre Finnmark tingrett etter ulykken sommeren 2009 der Hellbillies-vokalist Aslaug Haugen falt av scenen og skadet seg. Tingretten har avvist at festivalen skal straffes med henvisning til kravene i Arbeidsmiljøloven. Det ligger an til at saken blir anket.

Skippagurra-festivalens forsvarer, Torkild H. Aschehoug, sier til Aftenposten at ingen er tjent med å innlemme det frivillige arbeidet i bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven. Han mener dugnadsarbeid må reguleres på en annen måte. Fortsett å lese Truet frivillighet

Forsker kneblet og ryddet unna

De har mistet hodet i Helsedepartementet og Statens Strålevern. Man gir ganske enkelt ikke topp kvalifiserte fagfolk sparken fordi de sier tydelig i fra om at de er dønn uenige med ledelsen. Dette er lojalitetstenkning på villspor.

Kirsten Laake er forsker og ekspert på faren for kreft om man utsettes for ulike typer stråling. Statens strålevern, hvor hun arbeider, hevder at 300 nordmenn dør av radongass i året. Kreftregisteret hevdet tallet ligger på mellom 30 og 100. Laake sier til Dagens Næringsliv at Strålevernet lyver og sprer ubegrunnet frykt.

Striden står også om grenseverdiene for radioaktige avfallsstrømmer. Laake hevder de lave grenseverdiene som Statens Strålevern opererer med, ikke har forskningsmessig dekning. Det har hun informert Olje- og energidepartementet (OED) om.  De satte selvsagt pris på opplysninger de ikke hadde fått fra Statens Strålevern. Opplysningene fra Laake førte til at grenseverdiene ble satt høyere enn det lå an til ut fra de offisielle vurderingene fra Statens Strålevern. Hun fikk en mail fra underdirektør Egil Meisingset i OED der hun takkes for bidraget, for «de hadde mistet tilliten til både faktaformidlingen og vurderingene fra Strålevernet i denne saken». Fortsett å lese Forsker kneblet og ryddet unna

Stoltenberg i EU-knipe

Det ligger an til at Aps landsmøte vil tvinge Jens Stoltenberg til å legge ned veto mot EUs postdirektiv. Det vil sette EØS-avtalen i spill. Det er duket for en gryende EU-debatt.

Motstand mot viktige EU-direktiver er regelen. Ap og Høyre sørger for at de blir banket igjennom til tross for til dels sterke protester. I går bestemte de to partiene seg for å innføre EUs datalagringsdirektiv. Hvis de hadde ønsket det, kunne de utsatt saken. Direktivet er omstridt innad i EU og sterke krefter arbeider for at direktivet skal endres. Det er betydelig motstand mot at all digitalisert kommunikasjon om alle innbyggerne skal lagres et halvt år i tilfelle politiet har behov for opplyninger i sin etterforskning av straffbare handlinger. Fortsett å lese Stoltenberg i EU-knipe

Navarsete – sta i motvind

Liv Signe Navarsete urokkelighet og stahet om lokalsykehus kan bli kronet med seier. Et halvt år før et kommunevalg finnes det knapt en dårligere sak for Jens Stoltenberg å avvikle den rødgrønne regjeringen på,

Det er et Senterparti fortsatt nede i bølgedalen som samler seg til landsmøte i helgen. Det kunne ha vært verre. Men partiet slapp unna med en foretaksbot for å ha trikset med faktura for å skjule at de hadde mottatt ulovlig partistøtte. Liv Signe Navarsete kunne ikke gjøres direkte ansvarlig. Dermed slapp hun tiltale. De kan nå legge bak seg et år med skandaler knyttet til armbånd og partistøtte. Fortsett å lese Navarsete – sta i motvind

Rødgrønne mot arbeidsfolk

Det er forstemmende å konstatere at LO ser ut til å vinne fram i Stortinget for sitt krav om at de uorganisertes rettigheter ved permitteringer ikke skal bedres. Stortinget svikter når de ofrer rett og rimelighet til fordel for «medlemsfordeler».

Stortingets arbeids-og sosialkomitè vil ikke gi uorganiserte de samme rettigheter som organiserte ved permitteringer. LO sammen med HNO har gått i mot forslaget fra Venstre og Frp. De mener det blir for komplisert for arbeidsgivere å gi den enkelte rett til drøftinger før permittering slik de fagorganiserte har det. Fortsett å lese Rødgrønne mot arbeidsfolk

Oljemannen Ola Borten Moe

Vindmøller til havs blir for dyrt. Flere fosser i rør, og gjør klar for olje og gass fra Lofoten. Ola Borten Moe frontkolliderer like godt med miljøbevegelsen og SV først som sist.

Det er ikke snakk om noen «hundre dager til å tenke seg om» for Ola Borten Moe. Her er det  tut og kjør fra dag èn av

I realiteten tar Borten Moe til etterretning at SV ikke vil være med i den regjering har ser for seg etter valget i 2013

Standardkommentaren ved skifte av statsråd er at det ikke betyr all verdens, for regjeringens politikk ligger fast. Når det gjelder Ola Borten Moe er det annerledes. Han akter vitterlig å stå for en annen energipolitikk enn det de tidligere Sp-ministrene på denne posten har stått for. Det er nesten som vi hører Jens Stoltenberg og oljegutta i Ap klappe fornøyd i bakgrunnen. Fortsett å lese Oljemannen Ola Borten Moe

Pleie med tvangstrøye

LO og Sykepleierforbundet vil ha oss til å tro at deres og de pleietrengendes interesser går ut på ett og det samme.  Hadde det vært opp til de pleietrengende, ville de ha skrotet tariffavtalene for lengst

 Fredag fortalte Dagens Næringsliv historien om utviklingshemmede Helga Tyvold Drange (30) som trenger tilsyn av to pleiere det meste av døgnet. Etter at de i Bergen fikk et års dispensasjon fra de tariffbestemte arbeidstidsordningene, fikk Helga 17 færre pleiere å forholde seg til.  Istedenfor 7 timers vakt og helgevakt hver tredje uke, la de opp til langvakter på inntil 14 timer flere dager på rad, såkalt «Nordsjøturnus». Antallet personer som følger opp Helga er redusert til åtte som jobber hel stilling. Før måtte de ha 25 personer i ulike stillingsbrøker for å få det hele til å gå opp. Foreldrene forteller at situasjonen for Hegla er blitt dramatisk forbedret etter hun fikk færre folk å forholde seg til. Hun lærer nye ting, er tryggere og langt mer fornøyd.

Det er et stort problem for alle som trenger pleie, at de må forholde seg til en bråte med ansatte.  Det er en belastning å måtte forholde seg til flere titalls personer i de mest intime situasjoner i løpet av et år. Fortsett å lese Pleie med tvangstrøye

Overrgrep og rykter i Frp

Når sex-skandaler avsløres, må ledelsen regne med kritikk for sin egen håndtering. Det er slett ikke sikkert Siv Jensen hadde kommet bedre ut av det med å møte pressens krav om å få vite alt alle til enhver tid har hørt og sagt om Trond Birkedal. 

Siv Jensen har valgt en dristig strategi når det gjelder hvordan Frp-ledelsen skal håndtere sex-skandalen knyttet til Trond Birkedal. Hun insisterer på at hun vil behandle saken prinsipielt og nøyer seg med å slå fast at partiets regelverk er fulgt. Hun vil ikke svare på spørsmål om hva hun eller andre i partiledelsen har visst om eller har fortatt seg om saken.

Generalsekretær Geir Moe har vist til Frps regelverk som sier at når påstander om straffbare forhold dukker opp, skal ledelsen henvise til politiet. En skal ikke forsøke å tildekke eller bagatellisere det man hører. Han sier Frp på ingen måte har unnskyldt eller bagatellisert det de har hørt om Trond Birkedals adferd på det seksuelle området. Fortsett å lese Overrgrep og rykter i Frp

Siv Jensen rotak

Den interne kritikken ble så pass sterk at Siv Jensen valgte å snu på flisa og ta selvkritikk i løpet av helgen. Både hun og Geir Moe overlever nok, men for tiden har de svekket sin posisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Fram til og med torsdag i forrige uke var Siv Jensen og Geir Mo opptatt av å få kontroll med situasjonen som hadde oppstått etter at Trond Birkedal ble anklaget for seksuelle overgrep. Strategien var ikke å si mer enn nødvendig. De nektet å etterkomme medienes krav om å få vite alt de hadde kjent til før saken ble avdekket. De svarte med å henvise til politiet.

For Geir Mo var det maktpåliggende å få støtte fra ledelsen i partiet at han hadde håndtert saken i henhold til Frps regelverk. Det fikk han. Dermed var han ute av faresonen. Mo kan ikke ofres for å skape ro i partiet. Fortsett å lese Siv Jensen rotak

Kvinne-presesen

Det gikk som biskopene planla. Oppslutningen om Helga Byfuglien som preses ble like unison som det gjerne blir når politiske ledere skal velges i land der demokratiet ligger svimeslått eller knapt er påtenkt.

Det gikk ikke slik politikerne hadde tenkt seg. De ville ha minst tre kandidater til jobben som preses i Den norske kirke og en knivskap konkurranse der de selv kunne utpeke vinneren. Men biskoper er ikke født i går. De snakket selvsagt sammen. Flere av dem hadde nok en liten preses i magen. Men det viste seg at det var Helga Byfuglien de fleste av dem ville ha. Og hun var attpåtil kvinne. Hvilken mannlig bisp skulle kunne danke ut en kvinne med størst oppslutning? Ingen bispemenn ville være listefyll. Slikt liker menn dårlig. I alle fall de som fra før av sitter høyt på strå. Derfor ble det Byfuglien i alle kanaler og i alle konvolutter. Fortsett å lese Kvinne-presesen