Kampen mot vikarene

Dag Mejdell setter foten ned. Han er ikke med på råkjøret mot Adecco. De ansatte varsler kamp og ulovligheter i den gode saks tjeneste.

Kampen mot vikarbyråene når nye høyder. I Aftenposten i dag gjør LO det klart at vikarbyråene må betale ansatte lønn selv om de ikke har oppdrag. Vikarbyråer skal altså sidestilles med andre arbeidsgivere. LOs juridiske kontor vurderer nå å prøve en sak for retten for å få slått fast at ansatte i bemanningsbyråene skal regnes som fast ansatte og at arbeidsgiver har lønnsplikt mellom oppdragene.

NHO avviser en slik tolkning og hevder vikarbyråene baserer seg på at ansatte ikke har arbeidsplikt. De kan velge å si ja eller nei til oppdrag eller ikke. Dermed kan de ikke kreve fast ansettelse. Det skjer imidlertid at bemanningsbyråene tilbyr arbeidstakere de gjerne vil ha på listen over tilgjengelig arbeidskraft en viss minimumslønn mellom oppdrag. Slike går neppe lenge ledige.

LO vil neppe vinne fram i denne saken, men det er selvsagt mulig for politikerne å presisere loven slik at vikarbyråer blir underlagt de samme regler som gjelder for andre. Da tar man i realiteten strupetak på bransjen.

Vikarbransjen baserer seg på at det er mange arbeidstakere som for kortere eller lengre tid ønsker den frihet som vikarbyråene kan tilby. De tilbyr videre arbeidsgivere den fleksibilitet de trenger ved at det er forbudt å ansette folk i midlertidige stillinger.  

Et arbeidsmarked som stort sett består at fast ansatte i hel stilling, er en drøm. Vikarbyråene svarer på arbeidsgivernes og arbeidstakernes varierende behov.

Vil kjeppjage Adecco

De ansatte i Posten ser ut til å ville påta seg rollen som frontsoldater i kampen mot vikarene. De truer med å forsinke postgangen etter at det ble kjent at Posten har inngått en ny avtale med Adecco. Adecco skal kjeppjages. Videre krever de å få godkjenne lønns- og arbeidsvilkårene til de vikarer Posten skal bruke.

Dag Mejdell, konsernsjef i Posten, gjør det klart overfor NTB at de ikke kommer til å akseptere ulovlige aksjoner fra de ansattes side. Han minner om at Posten har redusert vikarbruken til nedimot det halve av det den en gang var.

Posten opplyser at selskapet krever innsyn i lønns- og arbeidsbetingelsene hos samtlige bemanningsbyråer som brukes. På forespørsel får også Postkom innsyn på generelt nivå.

– Vi er opptatt av ryddige og ordentlige forhold i bemanningsbransjen. Den innsikten vi har fått vil vi bruke til å forsikre oss om at de byråene vi benytter, har ordnede lønns- og arbeidsforhold for vikarene, står det i meldingen Posten sendte ut i går.

Når Dag Mejdell rykker ut som han gjør, må de ansatte være forberedt på at han umiddelbart vil ta affære. Han er ikke interessert i å inngå kompromisser. Innleie av vikarer hører inn under arbeidsgivers styringsrett. Mejdell gjør dette til en prinsippsak, ber de ansatte skjerpe seg og følge lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Det er tvilsomt om de ansatte i Posten driver det lenger enn til å skape verbalt bråk.

Vil anmelde Helsenor

Det er påfallende å studere den ansvarsfraskriving som kommuner bedriver for tiden. Formannskapet i Trondheim har vedtatt å anmelde vikarbyrået Helsenor for brudd på arbeidsmiljøloven og dobbeltfakturering. Dobbeltfaktureringen skyldes at en vikar har ført opp flere vakter på samme tidspunkt. Helsenor hevder dette er en glipp og at kommunen selvsagt vil motta en kreditnota.

Denne saken reiser spørsmålet om hvem som har ansvar for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir brutt.

Svein Konstali, leder for Helsenor, avviser at de bryter arbeidsmiljøloven

– Jeg drifter ikke sykehjem. Det er det kommunen som gjør. Alle våre 17 vikarer i Trondheim er fullbooket. Jeg kan ikke gjøres ansvarlig for at det er for få hender i helsesektoren, sier Konstadli til NTB.

På det kommunale sykehjemmet må ledelsen har visst hva de har gjort. De setter ikke opp vaktlister uten å vite hvilken vikar som skal ha vakten. De vet derfor hvor mye de enkelte vikarene jobber.

Det er tvilsomt om Helsenor kan gå fri siden de har arbeidsgiveransvaret. I realiteten må kommunen ta et medansvar for den ulovlige vikarbruken.

I Trondheim driver de nå et svarteperspill. Det vil imidlertid være hykleri om Trondheim kommune anmelder Helsenor for brudd på arbeidsmiljøloven dersom de ikke samtidig kan gi en garanti om at arbeidsmiljøloven følges i alle andre virksomheter som kommunen har ansvaret for.