Miniseier om Lofoten

SV gleder seg over smuler. Nei til full konsekvensutredning nå er ikke mye verd når ansvaret for å vurdere oljeaktivitet i Lofoten overlates til Ola Borten Moe. Han er Ap trygg på. Det varer neppe lenge før SV klager over at han går lenger enn kompromisset legger opp til. 

Den viktigste avklaringen som kom i går, var at Jens Stoltenberg fortsatt ønsker å regjere samme med SV og Sp. Det er gode grunner til at han nå burde ha sagt takk for følget. Men Stoltenberg, med bred støtte i Ap, vurderer det annerledes. Ap får så absolutt gjennomslag for sin politikk på de områdene det er viktigst. De vil ikke få større gjennomslag om de i to og et halvt år skulle ha ledet en mindretallsregjering.

Prisen de må betale for å fortsette som nå, var å droppe å starte en konsekvensutredning av oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Kristin Halvorsen hadde sagt tydelig ifra om at det ville bety at SV marsjerte ut av regjeringen. For flere uker siden meldte Halvorsen at hun var klar for det kompromisset de nå har landet på. Ingen konsekvensutredning i henhold til Petroleumsloven nå, men ok med fortsatt innhenting av kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil få.

Bare utsettelse

Tilhengerne av en konsekvensutredning sier de kan leve godt med en utsettelse i to år. Det er det det er snakk om. Ingen må tro Ap har bestemt seg for ikke å konsekvensutrede. Det er det de skal gjøre. De skal bare kalle det noe annet. Det kan SV godta.

Beviset for at Ap ikke ønsker å stoppe prosessen med å forberede seg på oljeaktivitet i de aktuelle områdene, er at innhentingen av kunnskap skal overføres fra Miljøverndepartementet til Olje- og energidepartementet. Miljøverndepartementet, Næringsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet vil få medansvar for deler av kunnskapsinnhentingen. Ved å gjøre kunnskapsinnhentingen så bred som mulig, vil den bli svært lik en fullverdig konsekvensutredning. Dermed vil et utredningsarbeid kunne gå raskere når det eventuelt ville bli aktuelt.

Det er altså Ola Borten Moe som får ansvaret for fremdriften. Han er den i Sp som har gått lengst i å være positiv til oljeaktivitet i de aktuelle områdene. Moe kommer til å gjøre det han kan for å skaffe den nødvendige kunnskap som skal til for at en formell konsekvensutredning kan gjørs unna på rekordtid. Kunnskapen vil foreligge, når vedtaket om konsekvensutredning blir fattet i 2013. Det går neppe lang tid før vi hører protester fra SV om at Borten Moe kjører vel fort i utredningssvingene.

Professor Johan Petter Barlindhaug ved Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland sier til Nationen at det ikke vil gå mer enn et halvt eller et års ekstra tid med den modellen som er valgt nå, sammenlignet med om en vedtok en formell konsekvensutredning.

SV fortsatt med

Det er altså ikke mye SV har å glede seg over. De er med på bussen som kjører i en retning de ikke ønsker. Men siden sjåføren har gått med på en omvei og de synes bussturen er fin, blir de med fortsatt.

Selvsagt må SV kunne se på dette som en seier. Selvsagt må KrF som er imot konsekvensutredning si at SV har vunnet en seier. Selvsagt må Frederic Hauge i Bellona si at miljøbevegelsen har funnet seier. De har vitterlig nedkjempet Aps primærstandpunkt.

Odd Eriksen som fylkesrådsleder for Ap i Nordland, sier til Ap at han er godt fornøyd med det kompromisset regjeringen har landet på.

Debatten om oljeaktivitet i Lofoten kan fortsette som før. Posisjonen er de samme. Jens Stoltenberg kommer til å la folk tolke det kompromisset som er inngått, forskjellig.

Jens Stoltenberg kan ikke si det samme i 2013 som han sa i 2009, at han trenger mer kunnskap. Han har snart så mye kunnskap han kan ønske seg.

 Jens Stoltenberg må en gang bestemme seg. Velgerne blir snart sprø.