Navarsetes sviende sykehustap

Liv Signe Navarsete hadde sårt trengt en seier etter at hun har bråket om lokalsykehusene et helt år. Så ble det nøyaktig som Ap ville og et sviende nederlag for Senterpartiet,

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil ha jordmorstyrte fødestuer ved sykehusene i Odda og Nordfjord. Ordningen med forsterkede fødestuer, som er blitt sterkt kritisert av fagfolk, blir avviklet. I Helse Vest gjelder dette Odda og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord slått sammen med fødeavdelingen i Volda neste år.

Det er dette Senterpartiet har kjempet i mot et helt år. Liv Signe Navarsete, godt assistert av Kjersti Toppe i Stortinget, har strittet i mot alt de har orket. De har våget en åpen strid med Ap og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Jens Stoltenberg kunne ikke slå i bordet og tvinge fram enighet. Han fryktet det ville sprenge regjeringen. Derfor lot han saken ligge. Det kunne jo være regjeringen ville sprekke på striden om oljeboring i Lofoten. Den saken klarte Jens Stoltenberg å lande med et mesterlig kompromiss som førte til at både tilhengere og motstandere mente de hadde vunnet en seier.

Sps Lofoten

På Sp-landsmøte for to uker siden gjorde Liv Signe Navarsete lokalsykehusene til partiets Lofoten. Dette var en kamp de skulle vinne. Ved å stå på som SV hadde gjort i Lofoten-saken, nådde de fram. Liv Signe Navarsete gikk langt i å garantere at så lenge Sp satt i regjering, ville det ikke bli noe rasering av tilbudene ved lokalsykehusene. Det viktigste var å bevare et nært og spesialisert tilbud til de fødende. De skulle ikke måtte reise langt av gårde.

Så skjer nettopp det Liv Signe Navarsete har kjempet innbitt i mot, og det i hennes eget fylke og nærmiljø. Her er det virkelig snakk om å svelge kameler.

Om Liv Signe Navarsete har ment at denne saken var så viktig at de burde bryte ut av regjeringen, er umulig å vite. Om hun har ment det, har hun i alle fall ikke fått partiet med på det. Liv Signe Navarsete har nok ikke den sterke posisjonen i Sp som Kristin Halvorsen har i SV. Hvis Halvorsen konkluderer med at tiden er inne for å trekke seg fra det rødgrønne samarbeidet, blir det slik. I Sp vil det være like viktig hva den nyvalgte nestlederen Ola Borten Moe mener. Han mener neppe at tiden er innen for at han skal tusle ut fra statsrådskontoret.

Nederlaget i striden om lokalsykehusene kan bli mer enn å frata Sp en sårt tiltrengt seier. Det kan føre til at enda flere velgere vender dem ryggen. Liv Signe Navarsete hadde inderlig trengt et bevis på sin gjennomslagskraft. Istedenfor gikk hun på et ydmykende nederlag.

Når Jens Stoltenberg først hadde berget regjeringen gjennom Lofoten-striden, måtte han ha funnet et kompromiss om lokalsykehusene dersom det hadde vært reell fare for at Sp ville bryte ut av regjeringen. Det viste det seg ikke å være. Da kunne han la tyngdekraften virke. Ap er størst og de har ansvaret for Helsedepartementet.

Svekket posisjon

Denne saken vil svekke Liv Signe Navarsete i partiet. Hvis Sp klarer å gjøre et bra lokalvalg, vil hun vinne tilbake noe av den posisjonen hun har tapt internt. Blir det et elendig valgresultat, vil partiet måtte diskutere å gå ut av regjeringen – eller skrifte leder.

Anne-Grete Strøm-Erichsen jubler ikke over en seier. Noen saker er av den typen der det er en sur plikt å fatte en beslutning en vet det vil være mye motstand i mot. Dette er en tapersak for Ap på Vestlandet.

Det burde vært skåret igjennom for mange måneder siden. Saken var i ferd med å utvikle seg til en verkebyll. Politikere kan ikke trenere saker i evighet.

Strøm-Erichsen har bunnsolid faglig støtte for det hun nå har bestemt. Både i Eid og i Lærdal vil indremedisinske akuttfunksjoner bli videreført, blant annet med døgnberedskap på laboratorietjenester og røntgen. Her vil en også kunne ta i mot kurante fødsler. Men er det noen som helst fare for komplikasjoner, må en reise til nærmeste sykehus der de har den ekspertisen som kreves.

Det kan være Liv Signe Navarsete forsøker å dekke over det sviende nederlaget ved å hevde at det heldigvis ikke er snakk om å legge ned lokalsykehusene, som om noen har ment det. I Lærdal vil ortopediavdelingen bli videreført og motta pasienter også fra andre steder i landet. I Nordfjord blir rusposten som har stått tom i tre år, satt i drift igjen.