President på ustøe bein

Det er mulig Paul-Chr. Riber ikke overlever som NHO-president etter fiskeoljeskandalen, men vi bør kunne unne oss å få klarhet i hva som faktisk har skjedd før giljotinen rulles fram.

En bør kunne unne seg å trekke pusten før en konkluderer med at NHO-president Paul-Chr. Rieber må trekke seg etter at NRK i går tidlig avslørte at selskapet GC Rieber Oils, der han er styreleder, har unnlatt å betale toll på nærmere 150 millioner kroner på import av fiskeolje. Men for omdømmeekspert Christian Sinding er saken klar. Få timer etter at saken ble kjent i mediene, sa han til dn.no at Rieber bør trekke seg som president fordi NHO vil miste troverdighet. Like sikkert som vår følger etter vinter kommer omdømmeeksperter med slike uttalelser. Det ser ut til at en flokk av dem ligger i startgropa for å levere sitt omdømmebudskap så snart anledningen byr seg. Det sier det samme, men tar ikke høyde for at ikke alle saker er like ille som de kan virke der og da. Det er noe som heter is i magen.

Andre som har uttalt seg om sake, har lagt seg på ”dersom det viser seg osv., så bør Rieber vurdere å trekke seg”. Mer fakta på bordet, med andre ord.

Denne saken kan dreie seg om tre forhold. Det kan være ren slendrian og manglende kompetanse. Toll og avgifter er det en del som surrer med. Et kryss som først blir satt i feil rute, blir stående. Rieber selv sier det er en glipp, en prosedyrefeil og at de nå leier inn eksperter for å finne ut hvordan det kunne skje og hva de bør gjøre for at noe likende ikke skjer igjen. Dette høres jo fint ut. Men det viker ikke som folk slår seg til ro med denne forklaringen.

Garantert fritak

Den andre grunnen er at noen har visst hva de gjorde, men de har ment at de ikke var så farlig. For hadde en opplyst om hva oljen skulle brukes til, ville de fått avgiftsfritak. Vi har nemlig et generelt avgiftsfritak på olje til fiskefôr, forutsatt at riktig skjema sendes inn til riktig tid. Så Rieber har altså ikke skodd seg økonomisk på ikke å rapportere riktig. Spørsmålet er om de nå må betale inn 150 millioner kroner i avgifter fordi de har sendt inn feit skjema og altså unngått å søke om et fritak de helt sikkert ville fått.

Det er Naturvernforbundet som har avslørt Riebers sviktende tollrutiner. De hevder selskapet har unnlatt å søke om avgiftsfritak for å unngå at det ble kjent at importen av olje kom fra Vest-Sahara, et land norske myndigheter har frarådet næringslivet å drive handle med.

Paul-Chr Riber møter altså dobbel kritikk. Hans selskap har ikke betalt den tollen de skulle og de har drevet handel stikk i strid mot regjeringens anbefaling. Slikt harmonerer dårlig for en president som snakker med store ord om bedrifters samfunnsansvar.

Det som gjør saken enda mer pikant, er at oljen er solgt videre til Ewos som Cermaq eier. Staten er største eier i Cermaq. Her var Sigbjørn Johnsen styreleder fram til våren 2009.  

 Jeg er valgt

–          Jeg er valgt som president. Og hvis de som har valgt, ikke ser seg tjent med å ha meg som president, er min person underordnet, sier Rieber til Dagens Næringsliv i dag.

Ingen i NHOs styre vil uttale seg, men administrerende direktør John G. Bernander sier saken er alvorlig og at styret om ikke lenge vil drøfte saken på et møte der Rieber ikke er til stede.

– Vi er kjent med at Rieber forsøker å rydde opp i de feil som er begått. Vi avventer resultatet av dialogen mellom Rieber og myndighetene og utfallet av virksomhetsgjennomgangen, sier Bernander til NTB.

Toll- og avgiftsdirektoratet har nå startet gransking og vil vurdere krav om etterbetaling av toll og også vurdere politianmeldelse av saken, alternativt etterberegne tilleggsskatt.

Det kan ta tid før alle fakta er på bordet. Det kan også skje at mediene klarer å grave fram flere kritikkverdige forhold. Hvis det skulle vise seg at Rieber ikke har dekning for noe av det han så langt har sagt, vil han neppe klare å berge posisjonen som president. Dersom det som kommer fram etter hvert styrker hans forklaring om at dette var en glipp, vil det bedre hans stilling.

Passer ikke i jobben

NHO har mange motstandere og en del uvenner. De vil selvsagt utnytte denne situasjonen til å svekke NHO. ”Kald skulder fra de rødgrønne”, er tittelen i Dagbladet i dag. Hallgeir Langeland går lengst: ”Hvis det som er blitt sagt er sant, passer han ikke i den jobben”.

NHO vil ikke sparke sin president fordi det har skjedd en glipp i det selskapet han er styreleder for. Samtidig må de erkjenne at de ikke er tjent med en president som gjør at det er hans problemer som står i fokus og ikke de sakene NHO synes er viktige.