Stoltenbergs våpendrager

Sp- nestleder Ola Borten Moe refser Per Olaf Lundteigen for mangel på folkeskikk. Når han framstår som våpendrager for Jens Stoltenberg i sykehusstriden der Liv Signe Navarsete føler seg ydmyket og tråkket på, forteller det både om markeringsbehov og stor regjeringslyst uansett, 

Per Olaf Lundteigen legger sjelden fingrene i mellom. Her er det klar tale som gjelder, og gjerne litt provoserende i formen Lundteigen har en egen evne til å sette saker på spissen og dermed få belyst hva uenighet egentlig handler om. Det gjorde han i Aftenposten i går, da han sa at Jens Stoltenberg driver med dobbeltmoral når det gjelder lokalsykehus og at han sprer desinformasjon. Det er ikke vanskelig å forstå at Lundteigen mener det. Det skjer faktisk en nedbygging av landets lokalsykehus. Lundteigen reagerer på at Jens Stoltenberg later som om han er for lokalsykehus. For Lundteigen er et lokalsykehus et sted der om lag to tredjedeler av befolkningen kan få den hjelp de trenger. Da må det være døgnkontinuerlig akuttberedskap der. Han hevder det er slike sykehus folk rundt om i landet vil ha. Akuttberedskap er svindyrt. Helseforetakene har ikke budsjett til akuttberedskap på alle lokalsykehus.  

Når Lundteigen rykker ut så sterkt ut som han gjør, skyldes ikke det at han gjør seg forhåpninger om å få gjort om på vedtaket om å endre fødetilbud og akuttberedskap i Lærdal og Nordfjordeid. Den kampen er tapt. Men om ikke lenge dukker en ny strid om et lokalsykehus opp. Lundteigen varsler at sykehuskrigen vil fortsette. Og han gjør det tindrende klart at han ikke vil akseptere at sykehuset på Kongsberg skal miste funksjoner slik at folk må dra til Drammen for å få visse typer behandling.

Samme kaliber

Det er langt fra sikkert at Liv Signe Navarsete reagerte noe særlig på Lundteigens utspill. Hun er enig i sak. Hennes uttalelse om at hun føler seg «overkjørt og trampet på» var av samme kaliber som de skuddene Lundteigen avfyrte. Forskjellen er at Lundteigen sikter og fyrer av mot Jens Stoltenberg. Det er ikke unaturlig ettersom Jens Stoltenberg brukte Aps landsmøte i forrige uke til et kraftig forsvar for en sykehuspolitikk som Sp ikke vil vite av.

«Desinformasjon og dobbeltmoral», det er ikke begrepet som er over streken for hva som kan aksepteres.  Om uttalelsen kom fra opposisjonen, var det lite å lage noe nummer av. Men når det kommer fra en stortingsrepresentant rettet mot sin egen statsminister, blir det selvsagt en del baluba. Det var det Lundteigen ville oppnå. Han vil opprettholde frontene i sykehuskrigen.

Kraftig motbør

Per Olaf Lundteigen var nok forberedt på kraftig motbør. Det spørs om han hadde ventet angrepet skulle komme fra Ola Borten Moe. Han sier til Aftenposten i dag at Lundteigen opptrer «usivilisert og uten folkeskikk».  Når Borten Moe lar det være et moralistisk drag over sin refs av sin partikollega, blir saken til noe mer enn en saklig uenighet.  Å frakjenne en sentral politiker i eget parti «sivilisasjon og folkeskikk», er en måte å definere ham ut av det gode selskap på.

Borten Moe anliggende har vært å markere seg som nestleder og kontant avvise at sykehusstriden kan føre til at Sp trekker seg ut av regjeringen. Han velger å framstå som en våpendrager for Jens Stoltenberg i en sak der Liv Signe Navarsete føler seg ydmyket og tråkket på.

Ola Borten Moe har igjen markert seg som en politiker med klare meninger og tydelige standpunkter.  Hva han mener om Per Olaf Lundteigen, er langt mindre interessant enn det han mener om kursen Sp skal velge.

Borten Moe er ut til å velge en mer «oljevennlig» kurs i energipolitikken enn det Sp tradisjonelt har stått for. Han legger ikke skjul på at han har få motforestillinger mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.  Borten Mo og Jens Stoltenberg må neppe gå mange runder før de blir enige om hvilken energipolitikk som skal føres.        

Spørsmålet er om Ola Borten Moe også har mer sans for Jens Stoltenbergs sykehuspolitikk enn det de andre sentrale politikerne i Sp har.

Hva partiet Sp mener, er ikke godt å si. Liv Signe Navarsete har knapt nok rukket å summe seg etter sykehusnederlaget. De vil nok se an meningsmålinger og reaksjoner før de bestemmer seg for hvilken strategi de skal velge når det blåser til strid om lokalsykehusene igjen. Alt tyder på at her vil Per Olaf Lundteigen og Ola Borten Moe stå på hver sin side.