Skatt med folkevett

Er det noe dette landet burde trakte etter, så er det økt eiendomsskatt. Det kan være politikerne tar til vettet, og profeten Trond Giske viser seg å være sannspådd.

Bærum kommune er stuende full av rikinger, men kommunen er ikke lenger så rik som den en gang var. De har brukt spareøksa temmelig friskt de siste årene. Nå må den fram igjen. Det må kuttes 200 millioner kroner i neste år budsjett.

«Helt unødvendig», sier SV. 2000 kroner i eiendomsskatt i snitt per husstand, så er den saken i boks. Men i Høyrelandet Bærum får en fnatt når en hører den slags. Fortsett å lese Skatt med folkevett

Bråkebøtte og ombudsmann

De rødgrønne taper ikke stemmer på at Per Olaf Lundteigen peprer regjeringen med kritikk.  Han gjør ikke noe annet enn å sette ord på det en representativ flokk velgere mener. Vi trenger flere politikere som sier det de mener, ikke det partiledelsen tror er taktisk lurt.

Det er ikke mer enn seks uker siden Sps nye nestleder, Ola Borten Moe, offentlig filleristet sin partifelle Per Olaf Lundteigen for den kritikken har rettet mot statsminister Jens Stoltenberg i striden om lokalsykehusene. Lundteigen hevdet statsministeren drev med dobbeltmoral og desinformasjon. Borten Moe svarte med å anklage Lundteigen for å opptre «usivilisert og uten folkeskikk».  Beskjeden var krystallklar: Lundteigen hadde å skjerpe seg. Fortsett å lese Bråkebøtte og ombudsmann

Merkverdigheter på Idrettstinget

Leder for valgkomiteen har stelt i stand en merkverdig forestilling på Idrettstinget. Sulland framstiller seg som en varsler, men en får inntrykk av at han er sendt inn i manesjen på vegne av andre som vil styrke sin posisjon ved å herje med avtroppende president Tove Paule.Leder for valgkomiteen i Norges Idrettsforbund, Arvid Sulland, vil bli sett på som en varsler. Han hevder avtroppende president Tove Paule og visepresident Odd-Roar Thorsen i 2007 inngikk en ulovlig avtale om at de skulle dele vervene. De skal endatil ha blitt enige om at Paule skulle få 500 000 kroner i året i honorar og Thorsen halvparten.

Sulland mener de opptrådte kritikkverdig og at den avtalen de har inngått kan være straffbar. Da denne saken sprakk i mediene, het det at Paule ble anklaget for korrupsjon.

Sulland bygger sine påstander på det Thorsen har fortalt til valgkomitèen. Når Thorsen hører hvordan Sulland har oppfattet det han har hørt, tar han sterkt avstand fra det Sulland hevder. Sulland på sin side nekter å gi seg. Fortsett å lese Merkverdigheter på Idrettstinget

Pisk i sykehusene

Når Helsetilsynet varsler flere politianmeldelser og tøffere tiltak mot sykehusdirektører og styreledere i kampen mot feilbehandlinger, er det fort gjort å tro at det vil hjelpe. Men trussel om straff styrer i liten grad handlinger i en komplisert virkelighet.

Helsetilsynets direktør, Lars E. Hanssen, tror at det blir færre feilbehandlinger i sykehus dersom flere leger bli anmeldt og det innføres tøffere tiltak mot sykehusdirektører og styreledere i helseforetakene, hvorfor han har ikke gjort det for lengst? Hvorfor venter han til dagen etter VG bringer en stor reportasje om 40 personer som har fått sitt liv ødelagt på grunn av feilbehandling i sykehus? Det er da ikke noe nytt at hundrevis av pasienter blir feilbehandlet hvert eneste år. Lars E. Hansen behandlet 2000 saker i fjor knyttet til klage fra pasienter eller lovpålagte meldinger fra sykehus ved uønskede eller farlige situasjoner. Det ble reagert på en eller annen måte i 225 av tilfellene. Fortsett å lese Pisk i sykehusene

Tankepolitiet om voldtekt

Det skulle bare mangle at ikke politiet skal kunne holde fram kvinners alkoholbruk og grenseløs sexadferd som medvirkende årsak til voldtekt. «Tankepolitiet» og politisk korrekthet i den gode saks tjeneste må ikke føre til taushet om årsak og utviklingstrekk.

Nå har også Amnesty International, av alle, hengt seg på kritikken av politiet som i forrige uke offentliggjorde en rapport om kvinners beskrivelse av hva som skjedde da de ble voldtatt. Rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty mener politiet opptrer moraliserende og fordomsfullt og at de fraskriver seg ansvar ved å skylde på kvinners sexkultur og drikkevaner.

Analytiker Marianne Sætre i Politiet har gått igjennom alle anmeldelsene av voldtekter de seinere årene. Såkalte overfallsvoldtekt utgjør et lite mindretall. 33 prosent av voldtektene skjer på fest. 66 prosent av kvinnene i de anmeldte voldtektene var beruset. 26 prosent var nærmest i en bevisstløs tilstand da de ble voldtatt. Det mest vanlige er at kvinnen kjenner voldtektsmannen. I underkant av 15 prosent  anmelder en voldtekt.

Marianne Sætre peker på at det har utviklet en ny type partykultur preget av sex og alkohol og at det i dette miljøet skjer en god del voldtekter. Politiinspektør Hanne Kristin Rohde peker på at den nye ungdomskulturen en mer hemningsløs og eksperimentell når det gjelder sex. Unge presser hverandre til en grenseoverskridende adferd. Når en er beruset blir ens dømmekraft svekket. Rohde mener menn blir voldtektsmenn uten å ville det og at kvinner kommer i en situasjon der de blir voldtatt fordi de er sterkt beruset ikke klarer å si skikkelig i fra.

Viktoriansk

Rohde mener at det har skjedd en endring i hvordan kvinner opptrer, noe som har påvirket voldtektsfaren.

– Det vi ser er at fra at voldtekt i mange tilfeller kunne dreie seg om en kvinne som hadde en litt sånn viktoriansk opptreden, med å være litt passiv og avventende, mens en mann var voldelig og angripende, så har likestillingen også nådd de unge og de unge voksne miljøene 100 prosent, ved at kvinnen er veldig aktiv, sier Rohde til NRK.no

Inga Marte Thorkildsen (SV) var først ute med å kritisere politiet for å ordlegge seg på en måte som gir inntrykk av at kvinner er medansvarlig når voldtekt skjer. Nå følger Amnesty International opp med å hevde at rapporten legger for stor grad vekt på kvinners adferd som en forklarende årsak framfor å legge e tydelig ansvar på gjerningsmannen

–        Det er oppstått et for sterkt fokus på jenters alkoholbruk og seksualmoral som bekrefter eksisterende fordommer. Vi bør være glad for at jenter kan ha et aktivt seksualliv på egne premisser, men denne rapporten farliggjør det, sier Kaatee.

Arild Stokkan Grande sier til Klassekampen i dag at det alltid må fokuseres på gjerningsmannen. Han mener det er sterkt beklagelig at politiet snur debatten på hodet ved å fokusere på offeret og slår fast at det er «menn som er årsak til problemet»

De som kritiserer politiet i denne saken, opptrer selv som «tankepoliti» og voktere av en unison politisk korrekthet. Det er kvinner i politiet som har analysert materialet og kommentert saken offentlig. De har alle forutsetninger for og interesse av å kunne se saken fra kvinnenes side. Men de kan da ikke la være å fortelle det de faktisk observerer.

Det politiet sier er at dersom kvinner drikker seg sørpe fulle og deltar på fester der det ligger i kortene at man har sex, også av den mer eksperimentelle sorten, så er sjansene større for at en kan bli voldtatt enn om man drikker mindre og sette egen grenser for hva slags sex man ønsker å være med på. Det samme kan sies dersom kvinner sjangler minimalt påkledd gatelangs på nattens tider.

Man kan selvsagt svare at kvinner har lov å drikke så mye de vil, ha sex så mye de vil, gå så beruset og lettkledd på gata når de vil. Det forsvarer ikke at de blir voldtatt. Selvsagt gjør det ikke det.  

Ingen mann har rett til å tvinge en kvinne til sex hun ikke ønsker. Det er ingen som er uenige i det. Men det betyr ikke at politiets som har førstehånds kjennskap til hva som fører til at kvinner blir voldtatt, skal la være å si det. Det er deres plikt

Politiet får ikke slutt på voldtekt. Skyldspørsmålet er særdeles vanskelig i voldtektssaker, i alle fall når voldtekt skjer i forbindelse med overstadig beruselse og eksperimentell sex.

Strengere regler

Politikerne har vært inne på tanken om å lage enda strengere regler. Men vi kan ikke ende der at en er skyldig i voldtekt med mindre en kan framlegge skriftlig bevis for at «det er ok».

Samfunnet er sterk i sin fordømmelse av voldtektsmenn. Menn vet inderlig godt at de ikke skal presse en kvinne til sex hun ikke ønsker.

Det er ikke noe grunnlag for å hevde at politiets ikke tar voldtektsproblemet på alvor. Når de fleste anmeldte voldtekter ikke fører til at dom, skyldes det at kravene til bevis ikke holder. Den rapporten politiets la fram i forrige uke, viser hvor komplisert voldtektsproblematikken er. Mannen har ansvaret, men kvinner kan gjøre en ganske mye for å hindre at de kommer opp i situasjoner der menn bruker vold mot dem. Det er problemer i samfunnet som politiet og politikerne ikke kan løse. Det er menneskene selv som må løse det ved å opptre klokt og ansvarlig.

EU-direktivskrekk blant rødgrønne

Vikarbyrådirektivet ligger det an til å bli et skikkelig rødgrønt basketak om. Postdirektivet er så lite og betydningsløst at Jonas Gahr Støre vegrer seg mot å gjøre som han er pålagt, å bruke vetoretten.

Ap-landsmøtets nei til EUs postdirektiv var et arbeidsuhell. Partiledelsen oppdaget for seint hvor godt forankret motstanden var blitt i fagbevegelsen og etter hvert rundt om i fylkeslagene. Fortsett å lese EU-direktivskrekk blant rødgrønne

EU-direktivskrekk blant rødgrønne

Vikarbyrådirektivet ligger det an til å bli et skikkelig rødgrønt basketak om. Postdirektivet er så lite og betydningsløst at Jonas Gahr Støre ikke synes det er verd å bruke vetoretten på. Derfor beveger hans seg sakte på gummisåler i Brüssel.

Ledelsen i Ap anser nok landsmøtets nei til EUs postdirektiv som et arbeidsuhell. De oppdaget for seint hvor godt forankret motstanden var blitt i fagbevegelsen og etter hvert rundt om i fylkeslagene. Ledelsen i Ap maktet å lirke på plass det omstridte tjenestedirektivet. Det betyr ikke at motstanden mot den tenkning som ligger til grunn for direktivet har dunstet bort i fagbevegelsen og blant de rødgrønne. Det er en voksende skepsis mot hva slags konsekvenser diverse EU-direktiv kan få for det norske arbeidsmarkedet. Postdirektivet ble et symbolsak, en moden frukt som kunne plukkes. Det var på tide med en markering av at det går en grense for hva Norge vil akseptere. Fortsett å lese EU-direktivskrekk blant rødgrønne

Sykehuskrisen vokser videre

Krisen ved Oslo universitetssykehus sprer seg nå til Helse Sør- Øst. Det er nummeret før omstillingstoget sporer av på grunn av pengemangel.

Torsdag er det nytt styremøte ved Oslo Universitetssykehus. Administrerende direktør Siri Hatlen legger fram et forslag om å redusere budsjettet med 250 millioner kroner. Det er bare halvpartene av det eieren, Helse Sør-Øst, og styret har bedt om.  Det er ikke forsvarlig å kutte ytterligere 250 millioner, mener Hatlen.

I saksdokumentene til styremøte i april tillot hun seg å tvile på om det var mulig gjennomføre vesentlige kutt uten at det rammet pasientene. Hun trengte i alle fall mer tid for å utrede konsekvensene av ytterligere kutt. Styret vedtok at kuttkravet på 500 millioner sto fast, og administrasjonen fikk en måned på seg til å legge fram saken for styret til endelig behandling. Fortsett å lese Sykehuskrisen vokser videre

Giskes kvinnedrømmer

Trond Giske tar feil. Det blir ikke flere kvinnelige sjefer av å presse flere kvinner inn i styrer mot eiernes vilje. Og når det gjelder, velger han selv en 68 år gammel mann framfor en lovende kvinner til å bekle en viktig styreposisjon i Telenor.

Det må være for andre eller tredje gang en avis presenterer nyhetene om at regjeringen vil innføre 40 prosents kvinneandel i styrer for aksjeselskap. Denne gang er det VG som kan fortelle nyheten. Men mye til nyhet er det ikke. Det viser seg at dette bare er en «snakkis» i regjeringen. De rødgrønne vil og vil, men får det ikke helt til.

–        Vi er blitt enige om å utrede innføringen av 40 prosents kvinneandel også i as-selskaper. Men istedenfor at Giske og jeg skal utrede dette i hemmelighet, ønsker vi en debatt og dialog, blant annet med Næringslivets Hovedorganisasjon, for å se om det er andre veier som gjør at vi kan nå målet, sier barne- og likestillingstillingsminister Audun Lysbakken til VG. Fortsett å lese Giskes kvinnedrømmer

Gir opp å sende OL

Når NRK ikke har råd til å sende fotball-VM og OL i 2014 og 2016, kan det etter hvert gå den veien høna sparker med lisensen.

For to år siden solgte NRK rettighetene til å sende fotball-VM. Det var egentlig Alexander Rybaks skyld. Det var ikke planlagt at han skulle vinne Melodi Grand Prix og at NRK pent måtte arrangere den svindyre europeiske Grand Prix-finalen på Fornebu i fjor. NRK hadde rett og slett ikke råd til begge deler. De måtte selge fotballrettighetene og bruke millionene de fikk på Grand Prix. Fortsett å lese Gir opp å sende OL