Sykehusomkamp enda en gang

Sylvi Listhaug (Frp) må gjøre jobben sin; skaffe billige
behandlingsplasser slik samarbeidsreformen legger opp til. Det er dødfødt å
kreve omkamp om nedleggelse av Aker selv om det er valgkamp.

Det er mange ansatte ved Oslo Universitetssykehus og
Oslo-politikere som mener Aker sykehus ikke bør legges ned. Men det vedtaket er
vitterlig fattet.  Helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen har tatt det til etterretning. Det hun har sagt nei
til, er at Aker-eiendommen blir solgt. Det skjedde etter protester fra
Oslo-politikere. Daværende direktør Siri Hatlen hadde sett for seg at helsefortaket
kunne selge Aker og bruke de milliardene salget innbrakte til å bygg nytt og rehabilitere
på Ullevål. Det fikk hun nei til. Dermed havnet Oslo Universitetssykehus i en
fiansieringskrise. Styret har så langt ikke maktet å legge fram en fornuftig
plan for hvordan samordning av virksomheten skal skje fordi det er helt i det
blå om de finansielle rammebetingelsene. Siri Hatlen valgte å si takk for seg.
Nå får vi se om andre er i stand til å fikse det hun ikke fikset, å få Oslo
Universitssykehus fungere som planlagt uten ekstraordinære investeringer.

Revidert plan
Noen av det Siri Hatlen er blitt kritisert for, er at
nedbyggingen av Aker ikke skjer raskt nok. Når styret samles igjen om kort tid,
må de vedta en reviderte planer for nedbygging av Aker. Ved OUS diskuterer de
kun hvor rakt nedbyggingen av Aker kan skje.
I dag ber byråd for helse og eldre, Sylvi Listhaug (Frp), om
at Aker ikke blir lagt ned. At Frp mener det, er gammelt nytt. Frp mener
imidlertid at det nå har fått et nytt argument. I går brakte Dagens Næringsliv
meldingen om at Sintef har beregnet at det vil være behov for 1100 nye
sykehussenger i Oslo-området.  Derfor
blir det meningsløst å legge ned Aker, hevder Listhaug.
Den nye samhandlingsreformen legger opp til at kommunene
skal bygge opp ”billige sykehussenger” der ferdigbehandlede pasienter eller
pasienter som ikke er alvorlig syke kan legges inn. Målet er at færre skal
legges inn på de kostbare, høyspesialiserte sykehusene. For å stimulere til at
kommunene bygger ut egen ”sykehuskapasitet” og driver helseforebygging,
overføres 20 prosent av budsjettene fra sykehusene til kommunene. Dersom
kommunene ikke klarer å komme opp med tilbud til ferdigbehandlede pasienter, må
de betale per døgn for kommunens egne pasienter på sykehuset. Meningen er at
kommunene raskt skal finne ut at de er ulønnsomt ikke å bygge ut sine egne
”sykehus light”.

Kommunens opplegg

Meningen er altså at Sylvi Listhaug skal få opp farten med å
komme opp med et kommunalt behandlingsopplegg. Kommunen kan satse på Aker, hvis
de mener det er det beste.

Sylvi Listhaug er skeptisk til samhandlingsreformen og hun
frykter at det blir for få sykehussenger i Oslo og får dårlig akutteberedskapen.
Det kan hun faktisk gjøre noe med. Hun kan sette fortgang i arbeidet med å få
etablert det behandlingstilbudet i Oslo som samhandlingsreformen legger opp
til.

Det er lov å være skeptisk til samhandlingsreformen og tro
at det kommer til å oppstå mange problemer. Det er også gode grunner til at
iverksettelse av reformen burde vært utsatt et år fordi kommunene trenger tid
til å få etablert de nye helsetilbudene. Men Stortinget har  vedtatt at reformen skal iverksetter fra
kommende årsskifte.  Om få måneder kan
det altså bli Oslo kommune som får ansvaret for at det ikke er nok
behandlingstilbud for de som ikke er så syke at de må til Ullevål eller
Rikshospitalet. Har ikke kommunen et tilbud til dem, vil de få plass på Oslo
Universitetssykehus. Men da får Sylvi Listhaug regningen, uansett hva hun
mener. Og det nytter ikke å klage på prisen.

Hvis det viser seg å være behov for flere sykehussenger i
Oslo, vil nok Helse Sør-Øst heller bygge ut i tilknytning til Ullevål,
Rikshospitalet eller Radiumhospitalet. De ønsker at mer av sykehusdriften skal
skje i egnede lokaler på disse stedene.
Når det gjelder Aker, er det Sylvi Listaug selv som har utspillet.