Regler på villspor

Å blindt følge loven kan bære fullstendig galt av sted. Folk som steller med regler må lære seg å bruke hue og tilegne seg forstand på hva som er rett og rimelig

 Har en ikke billett og ikke kan gjøre opp for seg, kan en bli kastet av toget. Slik er reglene. Det skjedde da også I Sverige for en del måneder siden. Jenta på elleve år snakket ikke svensk. Storesøsteren med billettene var på do da konduktøren kom. Hun ble kastet ut på neste stasjon. Det gikk et halvt døgn før hun ble funnet. Konduktøren ble selvsagt opprørt over det som hadde skjedd. Men slik kan det gå når en ikke bruker hue.

For en måned siden skrev VG om Heidi som ikke hadde sett sin far på 16 år. Da hun oppsøkte faren, viste det seg at han hadde lagt død i leiligheten i tre år. I denne tiden var kontoen hans blitt tappet for rundt 500 000 kroner av en tredjemann.  I alt 543 706 kroner va feilutbetalt i pensjon. Heidi har aldri hatt tilgang til kontoen. Likevel klarte Nav å skremme vettet av henne. De krevde hun skulle betalte 500 000 tilbake til Nav. Reglene var sånn. Nav våknet til sans og samling først da «TV2-hjelper deg» tok saken.

Bestikkelser

Oslo Sporveier er en sagablott. Nå driver kommunen Ruter som bestiller buss og transporttjenester og ordner med billetter og kjøreruter. Unibuss er et av selskapene som leverer transporttjenester. Fem ledere i Unibuss er siktet for å ha mottatt bestikkelser som samlet beløper seg til et par millioner i forbindelse med kjøp av nye busser fra Man i Tyskland. Det var styret selv som satte politiet på sporet.

I anskaffelsesforskriften til Ruter står det at de kan «avvise leverandører som i sitt yrke har gjort seg skyld i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje». Selv om ingen er dømt, mener Ruter at Unibuss har brutt disse reglene. Da er det over og ut. Unibuss fratas retten til å fornye den avtalen de har for en ny periode. Det betyr at vi må gi 1900 ansatte sparken, sier styret. Ikke vårt problem, sier Ruter. Vi følger bare reglene. De ansatte protesterer heftig over at de skal få sparken fordi noen i ledelsen ha beriket seg selv.

Det Ruter ikke har fått med seg er at det er forskjell på om ledere beriker seg personlig eller om selskapet driver med ulovligheter for å styrke sin egen konkurranseposisjon. Men dette skiller ikke Ruters regler på. Reglene er slik politikerne har sagt de bør være. Med firkantede regler vil man komme korrupsjon til livs. Det er ut fra de samme reglene 1900 ansatte får sparken. Noen hundre av dem ender garantert som uføretrygdede. De svakeste skvises ut når det skjer kraftig nedbemanning.

Lover og regler har en god hensikt. Ofte er de knyttet nært opp til etiske refleksjoner. Det betyr at de som skal tolke og anvende regler ikke kan fritas fra å vurdere konsekvensene. Å blindt følge loven kan gjøre stor skade. Etikken står over budet. Det minste en da må kunne forlange er at en vurdere om virkningen av ens utøvelse av legal makt samsvarer med det som er rett og rimelig. En kan ikke legge vettet på hylla selv om man får en lov i fanget. Det minste en må kunne kreve, er at en sak som skurrer løftes oppover i systemet for en skjønnsmessig vurdering.   

Antallet regler og forskrifter vokser voldsomt. Det har gått for langt på en rekke områder. De som skal anvende reglene får for liten tid til å sette seg inn i alle sider av en sak. Før de har rukket å snakke skikkelig med den det gjelder, durer de avgårde med et brev som låser saken.

Det er for mange eksempler på at de som jobber med regelanvendelse blir for firkantede, urimelige og mister sin dømmekraft. De hjelper lite at de mener det godt. Datidens fariseere ble så nidkjær i tjenesten at de mistet både perspektiv og menneskelighet.

Det er ikke slik at vi får et stadig bedre samfunn etter hvert som antallet lover og regler øker. Det er summen av borgernes etiske forstand og dømmekraft som skaper gode fellesskap og slitesterke samfunn.

Kommentar i Vårt Land 31 okt