Den smarte strategen

De siste 20 årene har Alf Hildrum knapt gjort annet enn å vasse i problemer. De som er kritiske til ham som leder, vil si han selv har skaffet seg mange av problemene. Selv vil han nok si at det som skapte bråk, var helt nødvendig for å gjennomføre det oppdraget han hadde påtatt seg.

A-pressen er Hildrums baby. Han brukte 18 år på å få de gamle arbeiderpartiavisene til å bli et konsern som kunne yppe seg mot storebror Schibsted. De siste fire årene har han brukt til å rydde opp etter Kåre Valebrokk i TV2 og finne ut av hvordan TV2 skal bli en vinner gjennom den kommersielle tv-krigen.

Der Kåre Valebrokk ville bygge i bredden, har Alf Hildrum spisset profil og satsingsområder for å oppnå bedre lønnsomhet. Mens Valbrokk profilerte seg som slagferdig redaktør, har Hildrum framstått som ryddegutt og forretningsmann. Det var Hildrum fra Arbeiderpartiet, ikke Valebrokk fra markedsliberalistene i Dagene Næringsliv som heiste lønnsomhetens fane høyest.

Blant de tøffeste

Med 8 poeng når det gjelder å oppnå resultater og drive igjennom omstillinger, er Alf Hildrum blant de beste i landet på dette området. Slike toppsjefer scorer gjerne også høyt når det gjelder evne og vilje til å bruke makt når det er nødvendig. Med 9 poeng er Hildrum på nivå med de tøffeste næringslivslederne.

Hildrum er godt trent i å lede når andre er i mot det han vil gjennomføre. Det sto mange harde slag i prosessen med å bygge opp A-pressen. I TV2 har det vært tøffe nedskjæringer. For et par år siden fikk han hele journalistflokken på nakken fordi han ville stramme inn på pensjonsordningene.

Kåre Valebrokk beholdt heltestatusen blant journalistene. Jounalistene både i A­-pressen og TV2 ser nok på Hildrum som en som ble slukt av børslogikken med hud og hår.

Hildrum har skapt en del konflikter og det er ingen som synes han er spesielt flink til å løse dem (5,5). Han drives ikke av lidenskaper. Han rir heller ikke merkverdige kjepphester. Hildrum går på sak og opptrer balansert. Slik sett lager han ikke mer støy enn nødvendig. Han kan irritere en stein i en forhandlingssituasjon, kan være hard i klypa når viktige interesser står på spill, men fremtrer på ingen måte som en råtass. Hildrum er disiplinert og skikkelig. 

Ikke velutviklede følehorn

Han er imidlertid ikke er person med spesielt velutviklede følehorn for det som foregår i et fellesskap. Evnen til nærhet, sosial teft og emosjonell intelligens er en av hans svake sider (6).  Han trekker seg heller litt unna. Lar andre forklare og gjennomføre. Ikke slik å forstå at han ikke tar ansvar. Når noen skal ta støyten, er han på plass. Men han har ikke noe behov for å stå fram med en tydelig «jeg har bestemt»-profil.

Denne noe distanserte, litt forretningsorienterte, strategiske, oppgaveorienterte væremåten gjør at han også kommer dårlig ut når det gjelder å motivere (6). Her er imidlertid meningene om han svært delte. I noen ledergrupper er de godt fornøyd med hans måte å involvere og skape lagånd på.

Hildrum er økonomen som kom inn som en annen kapitalist i arbeiderpressen med oppgave å jage lønnsomhet. Derfor ble han omstridt i deler av miljøet. Hildrum kan spillet og vet å opptre taktisk når det er nødvendig. De mange kontroversielle beslutningene han har fattet, bidrar til at han ikke kommer høyere enn 7 når det gjelder verdiorientering og etisk bevissthet. Her teller det nok også med for enkelte at han tjente 20 millioner kroner på å selge aksjene sine i A-pressen.  I Hildrums eget miljø blir den slags sett på som grådighet.

Alf Hildrum vet utmerket godt hva han vil. Meningene er delte om hvorvidt han lykkes i å kommunisere sine planer slik at de «går hjem» hos de det gjelder (7). Nå de gjelder evnen til å bygge godt omdømme utad, er han faktisk litt dårligere enn toppsjefer flest (6,5). Hildrum er ikke mannen som liker å rope på torget. Han er ganske anonym som TV2-sjef. Han oppsøker ikke mulighetene for å opptre synlig. Han stiller opp når han må.  

Kommentar i Ukeavisen Ledelse til «Toppsjefanalysen»