Styret som fikk sparken

Helseministeren sparker styret og satser på at nye koster i Helse Midt-Norge skal løse den politiske floken hun er viklet inn i. Det er verd et forsøk, men bråk må en regne med uansett.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bestemt seg for å skifte ut alle de ni eieroppnevnte styremedlemmene i Helse Midt-Norge. Det er overraskende. Vanligvis nøyer en eier seg med å skifte ut deler av styret inklusive lederen dersom en ikke er fornøyd med styrets innsats. Når hele styret skiftes ut, er det nærliggende til å tro at de har gjort en elendig jobb. Det inntrykket ønsker ikke Strøm-Erichsen å bidra til. Hun gir ingen uttømmende begrunnelse for hvorfor hun skifter ut hele styret. Det har vært «intern uenighet» og hun ønsker å «starte på nytt». Det er alt hun vil si. Fortsett å lese Styret som fikk sparken

Tro på avveie

Det tros over alle støvleskaft for tiden. Et nytt trekk er konspirasjonsteorier som er langt mer fantastiske enn at Jesus gikk på vannet.

Psykologen Michael Shermer hørte i sin tid den fundamentalistiske kristenfløyen i USA. Nå er han opptatt av å forstå alt det merkelige folk er begynt å tro på. Han ga i fjor ut boken «Den troende hjerne» hvor han beskriver utviklingen fra troen på Gud og spøkelser til våre dagers konspirasjonsteorier. Shermer forsøker å forklare hvordan mennesker bygger opp en tro som til slutt framstår som en uomtvistelig sannhet.  Fortsett å lese Tro på avveie

LO mot Ap

LO viser sitt sanne ansikt når de nå truer med å vrake Ap -representanter som ikke går inn for veto mot  vikarbyrådirektivet.

I dag vil LO kreve at regjeringen legger ned veto mot vikarbyrådirektivet. Tidligere har LO sagt at de kan akseptere direktivet på visse vilkår. Etter hvert er det blitt klart for fagbevegelsen at regjeringen ikke kan stille betingelser. Direktivet er som det er. Hvis det oppstår tvil om hva direktivet betyr i praksis, vil det være ESA eller EU-domstolen som avgjør det. Fortsett å lese LO mot Ap

Feil oljepengebruk

Høyres Ole Brumm-politikk ( Ja, takk begge deler) tåler å bli utfordret av Frp som i alle fall innrømmer at de vil bryte handlingsregelen. Alle ser ut til å godta at det er sykepenger og uføre vi vil bruke stadig flere oljemilliardene på, ikke forskning og investeringer i infrastruktur.

Da handlingsregelen ble innført for elleve år siden, hadde den mening. Omtrent samtidig ble oljefondet gjort til et pensjonsfond for gjøre det klart for alle og enhver at oljemilliardene skulle settes av til framtidige pensjonsforpliktelser. Vår naturrikdommer skulle komme alle til gode, for de tilhørte også de kommende generasjoner.  Vi skulle ikke tappe fondet, kun bruke avkastningen. Fortsett å lese Feil oljepengebruk

Når sjefer ikke kan fortsette

Sjefer som er solid skrudd sammen kan orke press og konflikter i lang tid, men når overordnede gjør sjefen til et case, kan det rakne fullstendig. Det er nå i ferd med å skje for rådmannen i Bærum.

Det har stått strid om lederstilen til Marit Langfeldt Ege, rådmann i Bærum kommune, i godt over et år. I en medarbeiderundersøkelse høsten 2010 fikk hun svake resultater på flere områder.  Den gang var svaret at «tiltak var på gang», blant annet ble eksterne rådgivere tauet inn for å få samarbeidet i rådmannens ledergruppe til å fungere bedre. Det har visst ikke hjulpet mye.  Før jul ble en av lederne sykemeldt på grunn av en «uakseptabel arbeidssituasjon over lengre tid». Ordfører Lisbeth Hammer Krogh har også i det siste fått to bekymringsmeldinger som hun betegner som alvorlige. I forrige uke skrev Asker og Bærum Budstikke at striden rundt rådmannens lederstil hadde blusset opp på nytt. Ordfører Hammer Krogh sa da tiden var inne for å snakke med flere av de som er med i Langfeldt Eges ledergruppe. Rådmannen sa det eneste hun kunne si til «Budstikka», at det var «helt naturlig at ordføreren snakket med medlemmene i ledergruppen».  Samtidig sa Langfeldt Ege at de er inne i en god prosess med lederutvikling og at hun tar alle innspill på sin lederstil alvorlig og gjør endringer der hun finner det riktig. Fortsett å lese Når sjefer ikke kan fortsette

Solberg prøver seg

At Erna Solberg ber Frp legge bort sin økonomiske politikk samtidig som hun vil ha Siv Jensen som finansminister, er merkverdig. Solberg kan allerede nå begynne å innstille seg på at med Frp på laget, må det svelges kameler også i Høyre.

At Erna Solberg med jevne mellomrom kommer med sterke utfall mot regjeringens økonomiske politikk, er så normalt som det kan få blitt. Så langt går norsk økonomi bra, så hun får neppe opplevelsen av å få inn noen fulltreffere. Jens Stoltenberg tar alle utfordringer om økonomisk politikk på strak arm. Fortsett å lese Solberg prøver seg

Giskes frimodige styringsvilje

Det er Trond Giske som opptrer konsekvent og gir uttrykk for regjeringens «egentlige» syn. De vil beholde TV2 på norske hender, men innser at de ikke har makt til å hindre salg til danske Egmont, som er en drøm av en medieeier,

Kulturminister Anniken Huitfeldt sa i går at hun gjerne hadde sett at TV2 ikke ble solgt, men hun tar til etterretning at det skjer. Liv Signe Navarsete og Kristin Halvorsen mener det samme og støtter Trond Giske som har kritisert salget i tøffe ordelag. Han hevder noe av arvesølvet vårt nå er solgt til den internasjonale medieindustrien og at det vil føre til en sterkere kommersialisering av kanalen. Fortsett å lese Giskes frimodige styringsvilje

De unge boligtaperne

Politikerne sitter med hendene i fanget og lar de unge og svakeste rammes av boligkrisen. De som har mest skal får mer. Slik blir det når staten favoriserer boligeierne og ikke våger å skattlegge bolig en gang,

Boligprisene i Norge øker jevnt og trutt. Det betyr at folk må oppta stadig større lån for å få kjøpt en bolig. Lønningene har også løst, så for de fleste går dette greit. Finanstilsynet har som oppgave å se lengre fram i tid enn neste år.  De mener en krise er på gang.  De tror rett og slett ikke at den utviklingen vi har sett de siste årene kan fortsette. All erfaring tilsier at etter en lang periode med sterk prisstigning på bolig, skjer det et prisfall.  Boligpriser er noe av det mest sykliske vi har i økonomien. Fortsett å lese De unge boligtaperne

SVs deltidsforvirring

SV er på ville veier når de vil sparke styre og ledelse i Helse Sør-Øst fordi de har fått gjort for lite for å få ned deltidsbruken i sykehusene. Deltidsbruken er det politikerne selv som har ansvaret for.

Klassekampen skrev i går at Helse Sør-Øst, landets største helseforetak, står på stedet hvil i arbeidet for å redusere antallet deltidsansatte. Dette skjer på tross av at helseminister Anne-Grete Erichsen for et år siden påla helseforetakene å redusere deltidsbruken med 20 prosent i 2011. De andre foretakene har gjort små forbedringer. Fortsett å lese SVs deltidsforvirring

Sjefers i krysspress

Det kan nok virke tryggest å satse på fagfolk, men det kan gi mangelfull ledelse innad og blodfattig kommunikasjon utad

Det er ikke bare i PST de ansatte nå ber om en sjef som selv har erfaring med å luske i buskene, er ekspert på å holde tett og som har overvåkning i blodet. Denne diskusjon har vi hver gang en ny PST-sjef skal ansettes.  Det skjer ikke sjelden. I gjennomsnitt sitter ikke en PST-sjef mer enn tre år.

Når det skal ansettes nye sjefer i viktige kulturstillinger, kommer kravet om at de virkelig skal ha greie på det de får ansvaret for. Svein Aaser fikk kritikk for at han forsto seg for lite på kunst da han ble styreleder for Nasjonalmuseet. I kulturkretser ble det rynket på nesa da tidligere Dagbladredaktør, Anne Asheim, ble sjef for Norsk Kulturråd.  Det  var de som protesterte da Stein Olav Henrichsen ble sjef for Munchmuseet. Han er musiker, og det er så som så med kjennskapen til Munchs kunst. Fortsett å lese Sjefers i krysspress