SVs deltidsforvirring

SV er på ville veier når de vil sparke styre og ledelse i Helse Sør-Øst fordi de har fått gjort for lite for å få ned deltidsbruken i sykehusene. Deltidsbruken er det politikerne selv som har ansvaret for.

Klassekampen skrev i går at Helse Sør-Øst, landets største helseforetak, står på stedet hvil i arbeidet for å redusere antallet deltidsansatte. Dette skjer på tross av at helseminister Anne-Grete Erichsen for et år siden påla helseforetakene å redusere deltidsbruken med 20 prosent i 2011. De andre foretakene har gjort små forbedringer.

SVs helsepolitiske talsmann, Geir-Ketil Hansen, sier til Klassekampen at de nå vil vurdere å detaljstyre foretakene i større grad eller å finne nye folk til å styre dem. I første omgang krever han en grundig redegjørelse i årsmeldingen fra de regionale helseforetakene om hva som er gjort for å redusere deltidsbruken med 20 prosent.

«Fint lite»

I årsmeldingen bør helseforetakene manne seg opp og skrive «fint lite». Det er det som er saken. Det er ikke så mye som kan gjøres. Budsjettene er så trange at de ikke rekker til å behandle alle pasientene som står på venteliste innen fristen en gang. Ingen får en avdelingsleder med budsjettansvar til å binde seg opp til ansettelsesavtaler som blir dyrere enn nødvendig fordi politikerne sier de vil ha mindre deltid. Helseministeren kan sende så mange skriv hun vil. En kan putte hele landsstyret i SV inn i styret for Helse Sør-Øst. Det vil ikke hjelpe i det hele tatt. En kan ikke styre en hard presset virksomhet ut fra en ønskeliste fra SV.

Det er greit at SV har redusert ufrivillig deltid som en fanesak i helsesektoren. Da nytter det ikke å prate og gi spenstige uttalelser til mediene. En må gjøre noe med det. Det har Fagforbundet forstått. De vil endre turnusreglene slik at ansatte må ta et par flere helgevakter i året. Sykepleierforbundet protesterer. De vil ha økte bevilgninger slik at grunnbemanningen kan økes og turnusen beholdes som den er.

Ved å myke opp arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven slik vil en også kunne få flere heltidsansatte.

Det er mange som arbeider innen helsesektoren som er skilt og som ønsker å jobbe helgevakter annen hver uke og ha helt fri de helgene de har barna. Men det tillater ikke systemet.

Eller vil SV gå inn for at ansatte skal få reduserte muligheter til å jobbe deltid? Da vil det bli behov for færre i deltidsstillinger.

Lovbrudd

Det skjer over 100 000 brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Regelrette lovbrudd mener vel SV er verre enn at ikke alle får jobb fast så mye som de vil? Eller mener SV helseforetakene bør bryte reglene mer enn det gjøres i dag slik at flere kan få fast stilling i en så stor stillingsprosent de ønsker?

Er de noen som ønsker mer heltid, er det de som har ansvaret for å få vaktplanene til å gå opp innenfor de budsjettene.  En avdelingssykepleier bør ta tatt i Geir-Ketil Hansen, sette seg ned med ham og laget vaktlister. Da vil ha bedre forstår hvordan ting henger sammen.

For SV er det deltid tydeligvis det viktigste. Lovbrudd kommer lenger ned på lista. Det vil nok SV protestere på. Geir-Ketil Hansen er sikkert i stand til å fyre av en kanonade mot brudd på Arbeidsmiljøloven også. Hva med å innføre nulltoleranse for lovbrudd og sparke de som ikke klarer å gjennomføre det? Kanskje vel radikalt? Men det tar seg heller ikke pent ut om staten setter som mål at en skal redusere egne lovbrudd med femti prosent.

Og hva med økononomistyringen? Vi kjenner ikke resultatene for Helse Sør-Øst i år. Det er ikke umulig at de vil gå med nærmere en milliard i underskudd. Vil Geir-Ketil Hansen la det passere?

I Helse Sør-Øst er en i gang med en underfinansiert omstilling knyttet til Oslo Universitetssykehus, A-hus og Vestre Viken.  Styre og ledelse er ikke i stand til å foreta de kutt som er nødvendige for å holde budsjettet. Det vil gi for lange ventelister og ramme pasientgrupper for hardt. I denne situasjonen er antallet brudd på arbeidstidbestemmelsene og at en del ikke får jobbe fast like mye som de ønsker seg, det desidert minste problemet.

Pasienter som ikke får den behandlingen de trenger raskt nok. Rusmisbrukere og folk med psykiske problemer som ikke får hjelp. Dette bør SV være mest opptatt av. Å snakke om at noen skal sparkes fordi de ikke har nådd et tilfeldig satt mål for redusert deltidsbruk, er en skivebom av den grove sorten.