Stein Erik Hagen ber om en kakseskatt framfor formueskatt. Nå må Høyre komme ut av hulen sin og flagge et standpunkt framfor graut.

Stein Erik Hagen sier til VG i dag at han ikke vil være en nullskatteyter. Han betaler gjerne mye skatt. Det er formueskatten han vil ha dit pepperen gror. Selv har han ikke noe problem med å betale den. Poenget er at den er en hemsko for vekst i næringslivet. Særlig ille er det for bedrifter i en oppstartingsfase eller ved eierskifter. Dessuten er formueskatten et særnorsk fenomen som begrenser norske kapitaleiere til å satse på verdiskaping i Norge.

Dette er gammelt nytt. Det er ikke lenge siden Olav Thon sto fram i VG og viste formueskatten på ligningen sin. Det gjør ikke særlig inntrykk på velgerne. De bryr seg lite om hvor mange millioner en som er god for milliarder må betale i formueskatt. Enda mindre byr folk seg om høye arveavgifter. Hvis folk arver, er det jammen ikke synd på dem uansett hvor grådig staten er. Omtrent slik tenker folk.

Siv Jensen (Frp) har tidligere sagt at det ikke er riktig at de rike ikke vil betale skatt selv om formueskatten forsvinner. De betaler moms og arbeidsgiveravgift og diverse avgifter gjennom selskapene de eier. Dette vil ikke Hagen slå seg til ro med.

– Det blir feil å fjerne formueskatten uten å innføre en annen skatt som sikrer at rike betaler skatt, sier Hagen til VG. Han vil ha skatt på store hus, hytter og båter. Med et skikkelig bunnfradrag vil en sikre at vanlige folk ikke må betale kakseskatt.

Dette er ikke langt unna det Trond Giske og Roar Flåthen foreslo for et par år siden. De har gjemt bort sin alternative tenkning fordi de ikke har fått gjennomslag i egne rekker. I et valgår må de kjøre på et spor i en sak som Høyre og Frp tydeligvis har problemer med.

«Det blir større skiller med Erna», sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen i dag. Fjerning av formueskatten og arveavgiften trekkes fram som et av bevisene. Lysbakken har rett. Høyre avviser dette. Nestleder Bent Høie sier de skal gjøre «endringer i skattesystemet som sikrer at alle som har formue eller inntekt skal betale skatt i Norge». Men kan vi ikke snart får vite hva Høyre mener?

Nå viser Stein Erik Hagen vei. Er det ikke bare for Høyre å komme diltende etter? Eller har Høyre satt seg fast i tenkeboksen? Dette blir en viktig sak i årets valgkamp. Høyre kan ikke drive gjennom valgkampen med å si «vi skal tenke på det». De er da et parti som skal fatte beslutninger, ikke gammelt byråkrati som flyter som seig sirup. Høie sier han er forundret over at Lysbakken bruker tid på å angripe Høyre istedenfor å snakke fram SVs sin politikk.

Hallo, hva slags politiske verden er det Høie mener han skal operere i framover? Skal partiene slutte med å skyte på hverandre? Selvsagt er det er poeng for de rødgrønne å angripe Høyre for den politikken partiet står for. Høie må slutte å sutre. Han bør heller stå fram med klar tale om hvordan Høyre vil løse sørge for at vi ikke får nullskatteytere ved å fjerne formueskatten.

Er Høyre enig med Stein Erik Hagen eller ikke? Er det så vanskelig å svare? Nå virker det som om Høyre tror det velgerne godtar at de oppholder seg i tenkehulen sin i måned etter måned. Det vil ikke vare. Det er begynner å bli pinlig at Høyre ikke er i stand til å innta et standpunkt.

Om formueskatten er et større problem for næringslivet enn selskapsskatten, kan diskuteres. Finansminister Sigbjørn Johnsen vil sette i gang en vurdering av den norske selskapsskatten sammenliknet med skattenivået for næringslivet i andre land. Sverige kuttet i fjor selskapsskatten ned til 22 prosent. Dette taler for at vi også senker selskapsskatten noe for å bedre vår konkurransedyktighet overfor de som har kapital de ønsker å investere i næringsvirksomhet.