Svada-Bjerkaas

Når NRK er blitt en versting når det gjelder presseetikk, må kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas innrømme at han har mislykkes i stedet for å servere svada for å dekke over sin fadese

De siste årene har NRK blitt felt 24 ganger i Pressens Faglige Utvalg. Det er flere enn Dagbladet, VG, Aftenposten og TV 2 til sammen. I går sto saken på dagsordenen i Kringkastingsrådet. Rådet mener det ikke er grunnlag for å kalle NRK en «etikkversting», men at NRK må skjerpe seg. Forfatter og kommentator i Bergens Tidende, Frank Rossavik, foreslå at rådet skulle uttale bekymring over økningen i antallet PFU-fellelser, men nådde ikke fram. Han er bekymret for utviklingen og sier til Dagbladet at det virker som om NRK har for stor selvtillit.

Det er nok ikke problemet. NRK har god grunn til å ha stor selvtillit. Problemet er at NRK har en kringkastingssjef som svikter på et fundamentalt område. Hans-Tore Bjerkaas er ikke sterk og tydelig nok som leder. I Dagsnytt 18 i går framsto han som en pratmaker som ikke makter å få det han ønsker til å skje. Han forsvarte seg med at de er veldig opptatt av etikk, at de har et utvalg som arbeider med saken, at det skjer mye godt på etikkfronten i NRK hver eneste dag, at de skal anstrenge seg for å bli bedre og at han tror NRK nyter stor tillit selv om de blir felt i PFU. I følge Bjerkaas er det ingen ting i veien med holdningene, ingen ting i veien med journalistene eller lederne, og i alle fall er det ikke noen ting i veien med ham. For alle må vite at han er veldig opptatt av etikk, at NRK skal oppfattes som troverdig og at alle skal være fornøyd med NRK som vi betaler lisens til. Problemet er bare at de av og til glemmer å sjekke fakta, å huske på at det er noe som heter samtidig imøtegåelse og at man ikke skal dra en sak lenger enn det er saklig grunnlag for. Fort gjort å glemme, liksom. Slik er det i Bjerkaas’ harmoniske verden.

Godviljens mann

Hans Tore Bjerkaas er godviljens mann. Han bråker ikke internt for at alle skal gjøre som han sier. Han stoler på folk, viser folk tillit og forutsetter at alle gjør sitt beste. Det er det som er problemet. Han skulle ha laget en huskestue internt hver gang NRK ble dømt i PFU, slått i bordet, ropt i gangene og forlangt at alle saker det var noe som helst tvil om skulle forlegges ham. Han skulle blitt bedt om å bli vekket klokken fem om morgen om det var noe de var i tvil om, hentet ut dersom han var på kino og komme på land dersom han var på båttur i ferien. Slik må han holde på til den presseetiske standarden sitter hos de redaksjonelle lederne. Mannen er jo ansvarlig redaktør. Det er Bjerkaas som har ansvaret. Redaktøransvaret er personlig. Jobben hans er å sørge for at journalistikken holder mål.

Bjerkaas er ikke på hugget. Han setter ikke standard. Han kommer på banen i ettertid og serverer prat. Ansvarlige redaktører skal ikke være pratmakere i ettertid, de skal være beslutningstakere i forkant, så langt det lar seg gjøre. Det er det redaktøransvaret betyr, selv i store organisasjoner.

Journalister flest

Journalistene i NRK er som journalister flest. Journalister ønsker ikke å gjøre feil. De vil gjerne avsløre, konfrontere og være kritiske, men det er ikke journalister imot å sørge for motforestillinger. Det er lederne som har ansvaret når en sak havner hos PFU. Lederne i NRK vet ikke hvor grensene går, fordi Bjerkaas ikke er på banen og trekker grensene.

Det verste er at NRK ikke er i stand til å dra lærdom av at de stadig får en presseetisk nesestyver fra PFU. Reportasjen i Dagsrevyen 12. januar viser det. «Dagsrevyens groteske journalistikk» er tittelen på Andreas Wieses lang kommentar i Dagbladet i dag. Dagsrevyen brukte åtte minutter til en rørende reportasje de visste var usann og der de bevisst fortiet voldtekt av en elleve år gammel jente, skriver Wiese. NRK har beklaget, men hvordan kunne det skje?

Bjerkaas er firmaets mann. Svakheten med å velge en sjef som så til de grader som Bjerkaas kommer innenfra, er at han har redusert evne til å se den institusjonen han leder utenfra. Utenfrablikk er gull verd i urolige tider. Det er helt avgjørende for NRK i årene framover.

Det Hans-Tore Bjerkaas ikke fikk til må Thor Gjermund Eriksen klare. NRK kan ikke fortsette å bli dømt i PFU like ofte som nå. Det må bli et før og etter med Gjermund Eriksen. Han må sette en ny standard fra dag én. Hvis ikke svekkes tilliten til NRK og lisensmodellen står i fare.