De rikestes lønnsfest

I USA er rikingene i gang med galopperende lønninger igjen. EU kan være for seint ute med å skape den rettferdigheten folk krever. Det sosiale opprøret er kommet et skritt nærmere

Lønnsforskjellene mellom toppsjefer og ansatte øker igjen i USA. Blomberg forteller at banktoppenes lønninger økte med 7,7 prosent i fjor, mens folk flest ikke har fått økt kjøpekraft de siste årene. I fjor fikk toppsjefene i store bedrifter i USA 354 ganger så mye betalt som ansatte i gjennomsnitt. Det har økt 42 ganger siden 1980. Sjefen for Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, fikk 73 prosents lønnsøkning i fjor. Han tjener nå 26 millioner dollar i året. Slik kunne vi fortsatt med skrekkens eksempler på hva toppsjefer tjener.

Etter finanskrisen forsøkte politikerne i USA å ta grep for å få stagget toppledernes lønnsfest. Det forsøkte de å oppnå ved å kreve større åpenhet om hva konsernledelsen får i lønn. Men dette følges ikke opp i praksis. Det er også delte meninger i USA om politikerne i det hele tatt skal blande seg inn. «Fingrene fra fatet»-holdningen står fortsatt meget sterkt. Det er ikke et demokratisk flertall for å endre systemet som gjør det mulig for de rike å bli stadig rikere mens fattigdommen øker. Barack Obama får ikke de konservative med på grep som kunne endret kursen i det amerikanske samfunnet.

Denne uken kom det meldinger om at den økonomiske utviklingen i USA er på rett vei. Arbeidsløsheten avtar så smått, det er liv på børsene igjen og man regner med økonomisk vekst framover. Det bruker nok enkelte som et argument for at politikerne fortsatt skal holde fingrene fra fatet og la næringslivet styre seg selv mest mulig.

Lyspunkter

Det er flere lyspunkter å spore i EU om vi tenker på viljen til å ta grep for å minske de økende forskjellene. Det kom tydelig fram på OECD-møtet denne uken. Frontfigurene i EU-landene er ikke mest opptatt av å snakke om behovet for innstramninger lenger. De er alvorlig bekymret for den økende arbeidsledigheten og for at veksten i økonomien uteblir. Selv om EU har avverget den finansielle krisen i denne omgang, har EU havnet i en politisk krise. De store kostnadskuttene fører til at politikerne er i ferd med å miste kontrollen. Fortsett å lese De rikestes lønnsfest

Barneombudet rister Faremo

Når loven brytes og det svikter grovt når det gjelder dommeravhør av barn hvor det er mistanke om seksuelle overgrep, er det på sin plass at barneombud Anne Lindboe offentlig rister justisminister Grete Faremo– Justisminister Grete Faremo svikter barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, sier barneombud Anne Lindboe til Dagsavisen. Hun krever at Faremo snur seg rundt og innfører strakstiltak.

Fortsett å lese Barneombudet rister Faremo

Northug den grådige

Petter Northug symboliserer et trekk i tiden – å la grådighet og egeninteresse gå foran solidaritet og fellesskap.

Folk som er standard tilpasser seg som regel greit det fellesskapet legger opp til. Petter Northug er så lite standard som det går an å bli. Han liker ikke å innordne seg. Han er overbevist om at han gjør det best når han går sine egne veier og får gjøre som han selv vil. Northug er en individualist i sinn og sjel. Han er skudd sammen på en måte som gjør at det som passer for andre, ikke synes å passe for ham. . Ved å utnytte særpreget i sin personlighet er han blitt verdens beste skiløper. Fortsett å lese Northug den grådige

Økte priser – færre bønder

Det høye lønnsnivået i Norge tar ikke bare kvelertak på industrien. Det fører også til ytterligere nedbygging av landbruket og norsk matindustri.

Klar tale er sjelden å forakte. Den nye konsernsjefen i Nortura, Arne Kristian Kolberg, sier han vil ha høyere, ikke lavere matvarepriser. Han vil ta et oppgjør med «lågprisideologien» i det norske matmarkedet, sier han til Nationen. Han viser til hestekjøttskandalen som eksempel på hvor galt det kan gå når lave priser betyr alt. Fortsett å lese Økte priser – færre bønder

Røkkes gutter

Ingen bør undre seg over at Kjell Inge Røkke vil ha «sin mann» i sentrale posisjoner. Leif-Arne Langøy er selvsagt «avhengig» av Kjell Inge Røkke selv om han formelt regnes som «uavhengig» kandidat som ny styreleder i Kværner

Det er én ting ingen trenger å være i tvil om: Kjell Inge Røkke tåler lite slinger i valsen fra styrer eller daglig ledere der han har kontrollerende makt. Det kan Svein Aaser fortelle alt om. Han får nå avskjed på grått papir som leder for fellesstyret for Ivar Aasen-utbyggingen som «Det norske», Statoil og Bayerngas har ansvaret for. Grunnen er at styret har gitt oppdraget med å bygge plattformdekket til et verft i Singapore og ikke til Kværner hvor Røkke indirekte eier 41 prosent. De har levert et anbud som ligger én milliard lavere enn Kværners. Røkke hevder det kommer til å bli forsinkelser og overskridelser. Han gir styret stryk for ikke å ha vurdert disse forholdene tilfredsstillende. Svein Aaser avviser kritikken fullstendig. Fortsett å lese Røkkes gutter