Dyrere om staten skal overta eldreomsorgen

Frp og Høyre klarer å bli enige om det meste – fordi det handler om penger, ikke prinsipper. Men Erna Solberg kommer til å sette foten ned for lovfestet rett til sykehjemsplass med statlig finansiering. Det er oppskriften på å miste kontrollen med eldreomsorgen

Vi er inne i Frps uke. Fram mot helgens landsmøte har de mulighetene til å løfte fram de sakene de vil vinne valget på. «Her er 10-punktplanen som Høyre-Erna må svelge», skrive VG i dag. Det meste kan kokes ned til kroner og øre. De krever imidlertid at det skal etableres lukkede asylmottak og innføres 24-årsgrense for familiegjenforening. De kan nok få Høyre med på noe som Frp kan utlegge som innstramning av asylpolitikken. Men kravet om at enhver skal få en lovfestet rett til sykehjemsplass med statlig finansiering, vil ikke Høyre høre snakk om.

Frp foreslår i realiteten at leger skal få rett til å tildele sykehjemsplasser, og at regningen skal sendes til staten. Dette åpner for en storstilt utbygging av private sykehjem. Det kan ha sine positive sider at det blir konkurranse om å skaffe seg skrøpelige eldre som «leietakere». Problemet er at man mister kontrollen med kostnadene.

Den som blir påkjørt, har akutt behov for en helsetjeneste – og får det. Det samme skjer dersom en trenger en operasjon. Her kan det være en må stå i kø en periode. De fleste kommer til innen rimelig tid, men det finnes nok av eksempler på folk som er blitt stående for lenge i kø. Sykehjemsplass er ikke et akutt behov på lik linje med en operasjon.

Alternativet til en sykehjemsplass er en forsterket omsorgsbolig eller økt tilsyn av hjemmesykepleie og annen hjelp der en bor. Det er en bærende ide i samhandlingsreformen at kommunene skal bygge flere «minisykehus» der de som trenger det kan oppholde seg som alternativ til å ligge mange døgn på sykehus. Slike «minisykehus» kan også ha en forebyggende effekt. De kan i visse situasjoner også fungere som avlastning for eldre som bor hjemme. Poenget er at kommunen skal ta ansvar for sine beboere. Staten skal bare ta ansvaret for den høyspesialiserte hjelpen som sykehusene tilbyr. Et godt omsorgstilbud til de eldste innbyggerne er og bør forbli et ansvar for kommunene.

I enkelte kommuner er sykehjemsplasser et knapphetsgode. Da er løsningen å bygge flere sykehjem. Kommunene må gjerne samarbeide med private utbyggere og humanitære organisasjoner. Løsningen er definitivt ikke å ta sykehjemsplassene ut av den kommunale økonomien. Det løser ikke noe som helst.

Politikerne deler til stadighet ut flere rettigheter. Det hjelper fint lite dersom det ikke er økonomi til at folk kan få innfridd sine rettigheter. Høyre preges av den samme tankegangen som Frp når det gjelder retten til medisinsk behandling. Hvis en frist overskrides, er tanken at en skal kunne gå med «retten sin» til et privat sykehus. Staten betaler. Høyre kommer til å erfare at kostnadene øker. Det er mulig Høyre har tenkt å øke bevilgningene til sykehusene. Da går jo dette i hop. Hvis ikke ender Høyre opp med å gi til noen med den høyre hånden og ta fra noen andre med den venstre.

Nå er det valgkamp og Frp kjører på uten å bekymre seg for hvordan de skal få penger til alt de lover. Nedturen kommer til å bli tøff.