Barneombudet rister Faremo

Når loven brytes og det svikter grovt når det gjelder dommeravhør av barn hvor det er mistanke om seksuelle overgrep, er det på sin plass at barneombud Anne Lindboe offentlig rister justisminister Grete Faremo– Justisminister Grete Faremo svikter barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, sier barneombud Anne Lindboe til Dagsavisen. Hun krever at Faremo snur seg rundt og innfører strakstiltak.

Vi har en lov der det står at dommeravhør i saker med mistanke om seksuelle overgrep mot barn skal skje innen to uker. Gjennomsnittstiden fra anmeldelse til gjennomført dommeravhør ved barnehuset i Oslo var i fjor 95,3 dager. Lengst tid gikk det hvis anmeldelsen om overgrep mot barn ble levert til Oslo politidistrikt, med 123 dager fra anmeldelse til dommeravhør. Asker og Bærum politidistrikt var raskest med 26 dager i gjennomsnitt.

Lindboe krever at justisminister Grete Faremo (Ap) umiddelbart foretar seg noe for å få ned ventetida på dommeravhør i saker om vold og overgrep mot barn.

– Dette er en hån mot barns rettssikkerhet. Jeg vil ikke ha flere unnskyldninger. Det er krise, og dette må justisminister Grete Faremo forstå. Det er å svikte barn og deres rettssikkerhet dersom justisministeren ikke setter i gang strakstiltak for å gjøre noe med dette, sier barneombudet og minner om at hun tok opp saken i fjor også.

Statssekretær Pål Martin Sand kan ikke annet enn å være enig med barneombudet og sier de prioriterer dette saksfeltet høyt.

– Mye tyder på at antallet anmeldelser i slike saker har økt, og politiet har blitt bedre til å etterforske disse sakene. Men dette har også skapt kapasitetsproblemer for dommeravhør. Det er helt riktig at det hovedsakelig er politiet som er flaskehalsen. Vi skal få opp antallet politifolk med slik avhørskompetanse, sier Sand.

På område etter område gir politikerne frister og nedfeller disse i en lov. Det er imidlertid ikke samsvar med det en gir lovpålegg om og de ressursene som stilles til disposisjon for at loven kan oppfylles. Staten produserer på denne måten stadig flere lovbrytere og bidrar på den måten til manglende respekt for loven.

Å lage en plan som det viser seg at en ikke klarer å holde, er til å leve med. Men en lov er ikke en plan. Å bryte lover må få konsekvenser. I dag får det knapt konsekvenser for forvaltningen når lover bryter, fordi lov og ressurser ikke henger sammen. Det er tilfeldighetene som rår.

En lov skal være uttrykk for noe som faktisk skal skje. Når lover brytes er det minst på sin plass med at noen svinger pisken slik Anne Lindboe gjør.

Det blir for enkelt for politikerne å vedta lover og ønske forvaltningen lykke til. Vi lover i dag for mye. Det går den gale veien. Politikerne må gjøre jobben med å prioritere. Det betyr at en god del i dagens lovverk bør droppes. Det som ikke bør droppes, er bestemmelsen om dommeravhør av barn.

Dersom det ikke på mange år vil være resurser til at dommeravhør av barn som mistenkes for seksuelle overgrep kan gjøres innen to uker, får en endre fristen. Da får en forklare velgerne og opinionen at det ikke er ressurser til love at det kan skje etter to uker.