Taler statsråden midt imot

Siv Jensen har brutt et valgløfte hun ikke kan prate seg bort fra. Regjeringen våget ikke å overkjøre fagfolkene og droppe kravet om 15 prosent egenandel ved boligkjøp. Vi kommer til å se flere eksempler på det.

I valgkampen lovet regjeringspartiene at det skulle bli lettere for unge å kjøpe bolig. De sa rett ut at de ville skrote den rødgrønne regjeringens beslutning om 15 prosent egenkapital. Det fikk holde med 10 prosent, slik det var før. Det vakte stor begeistring. Siv Jensen startet retretten så snart hun kom inn døra i Finansdepartementet. I går konkluderte hun med å sende brev til Finanstilsynet og meddele offentligheten om at det nå skal bli lettere å skaffe seg boliglån. Siv Jensen senker riktignok ikke kravet fra 15 til 10 prosent, men hun skriver at det kan være forsvarlig å gå ned mot 10 prosent dersom låntaker har tilfredsstillende betjeningsevne, har bevist spareadferd og for eksempel har bundet renten.

– Dette er en presisering overfor tilsynet. Når finansministeren gjør det, vil det være ganske oppsiktsvekkende om det ikke blir fulgt opp, sier Jensen.

Direktør for Finanstilsynet, Morten Baltzersen, sier nøkternt til Dagens Næringsliv at han ikke oppfatter brevet som noe instruksjon om endring. Baltzersen har tidligere sendt brev til Finansdepartementet der han forklarer hvordan dagens regler praktiseres. Banken utøver skjønn. De avviker kravet om 15 prosents egenandel dersom betalingsevnen er god. Bankene opptrer omtrent som Siv Jensen beskriver at det bør være i brevet hun har sendt.

Siv Jensen er imidlertid ikke fornøyd. Hun vil ha en presisering som ikke Baltzersen ser noe behov for. Om Baltzersen vil fortsette å opptre som en stabukk overfor sin sjef, er ikke klart. For husfredens skyld kan det være han sender et brev til bankene der han sier omtrent det samme som Siv Jensen sier. Ord er ord. Han kan gjerne ta Jensens ord i sin munn.

Siv Jensen er politiker. Hun er ute og ror. Hun forsøker å skape et inntrykk av at regjeringen leverer det de har lovet, at det skulle bli lettere å få boliglån dersom de kom til makten. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities sier til DN at det Siv Jensen kommer med, ikke er noe annet enn en pinlig tilbaketrekning.

– Å fremstille dette som en korreksjon av streng praksis, er bare tull. Dette gjør de for å dekke over en politisk blunder i valgkampen, sier Andreassen. Han peker på at bankene har praktisert kravene fleksibelt.

Lederen for finansnæringens interesseorganisasjon Finans Norge, Idar Kreutzer, kommer Siv Jensen til unnsetning. Han mener Siv Jensens presiseringer er gode og at hensynet til soliditet og fleksibilitet balanseres på en god måte.

Banker bekrefter at de har praktisert skjønn. Har man god betalingsevne, får man lån uten å ha 15 prosent egenkapital.

Siv Jensen har bedrevet et politisk spill. Hun forsøker å framstille det som om regjeringen «har gjort noe». Et slikt spill ser Idar Kreutzer seg tjent med å være med på. Morten Baltzersen gjør ikke det. Det er ikke hans jobb. Han skal føre tilsyn. En fører ikke tilsyn med prat. Tilsyn er temmelig konkret og praktisk.

Dersom bankene begynner å undergrave kravet om 15 prosents egenkapital, vil Baltzersen skrike ut. Det er 15 prosent som gjelder.

Baltzersen har vunnet kampen om krav til egenfinansiering ved boligkjøp. Når Siv Jensen skal oppsummere hva regjeringen har fått til, kommer det ikke til å stå «lettere å få boliglån» på listen. Det mediene og velgerne vil være opptatt av, er de har brutt et løfte de ga i valgkampen. Regjeringen våget ikke overkjøre fagfolkene. Vi kommer til å se flere eksempler på det.