Testregimet i skolen

Tester i skolen er kommet for å bli. Det er uvettig, politikerstyrt ressursbruk som er i strid med pedagogenes anbefalinger, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen må slå ned på. 

Lærerne er ikke imot tester. De har for lengst avfunnet seg med at PISA-testene og diverse andre standardiserte prøver er kommet for å bli. Lærerne forstår at Norge ikke kan melde seg ut av «den pedagogiske verden» og si at vi ikke driver med slikt fordi det ikke kan forsvares pedagogisk. Det lærere reagerer på er mengden av tester og evalueringer som preger skolen og hvilken betydning som tillegges resultatene. Dette kommer i tillegg til all rapporteringen som preger skolehverdagen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gir inntrykk av at han forstår problemet.

– Skolen er blitt mer byråkratisert. Lærerne må får mer tid til elevene og bruke mindre tid til å skrive rapporter til kommune og stat. Det er et mål for meg å rydde opp i det, uttalte han til Klassekampen før helgen. Mer enn dette kan ikke lærerne og andre som sukker over byråkratiet forvente. Nå får de vente på at Røe Isaksen tar grep.

Avbyråkratisering

Det er ikke gjort i en håndvending å avbyråkratisere skolen. En viktig kilde til byråkrati er at undervisning er en rettighet gitt til hver enkelt elev. Skolen skal innfri denne retten. Det må dokumenteres at eleven fått det de har rett på, og fylkesmannen skal kontrollere at alt skjer i henhold til bestemmelsene. Røe Isaksen bør ta tyren ved hornene og kjempe fram en enklere forståelse av hva denne rettighetstenkningen skal innebære og nedskalere rapporterings- og tilsynsregimet som følger i kjølvannet av rettighetstenkningen. Her vil en kunne spare betydelig med tid i skolen.

Det andre Røe Isaksen bør ta fatt i er å styre måleiveren i kommunene. Sandefjord kommune er et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå når politikere setter ambisiøse mål for skolen. Her blir lærerne fra første klasse av bedt om å evaluere hver elev ut fra 70 gitte kriterier – to ganger i året. To lærere nektet og ble truet med oppsigelse. Nå har 40 lærere sagt at de heller ikke vil delta i dette evalueringsregimet. Torbjørn Røe Isaksen har i pene ordelag sagt at han ikke har sans for det hans partifeller i Sandefjord holder på med. På kammerset har han vel sagt at de må skjerpe seg. Sandefjord kommune er i ferd med å gjøre retrett. Det forsøker å gjøre det uten å tape ansikt fullstendig.

Torbjørn Røe Isaksen bør begrense kommunenes rett til å innføre egne test- og evalueringsregimer uten at det skjer i forståelse med lærerne. Verre er det ikke.

Positivt med tester

Vårt Land henter i dag fram en ny forskningsartikkel fra Egil Gabrielsen og Are Turmo ved Universitetet i Stavanger hvor de konkluderer med at testene i norsk skole er kommet for å bli. Gabrielsen mener testene har bidratt til at nivået i norsk skole har løftet seg det siste tiåret.

Det er bred politisk enighet om at vi skal være med på de internasjonale testene og at de nasjonale prøvene skal ligge omtrent på det nivået de ligger i dag.

Disse testene viser bare en del av det skolen skal formidle til elevene. De viser ikke sannheten med stor S. Det er ikke en gang gitt at en klasse som kommer best ut av en test samlet sett har best læringsutbytte.

Enda verre blir det om man ut fra disse testene begynner å rangere skolene slik at det de skolene som kommer best ut på testene er de beste. Så enkel er ikke verden.

Testene må brukes som et nyttig redskap for foreldre, elever, lærere og skolens ledelse til hele tiden å ha fokus på hva en kan gjøre bedre.

En får ikke en bedre skole ved å pøse på med stadig flere tester. Det er omtrent som å tro at en blir slankere av å veie seg mer. En får en bedre skole ved at foreldre tar ansvar for sine barns læring, at lærere får faglig oppdatering og ikke minst at lærere er motiverte og får frihet til å bruke seg selv i undervisningen.

De som må roe seg ned for at vi skal få en bedre skole er test- og evalueringsfokuserte politikere.