Risiko å vrake Borten Moe

Sp spiller høyt om sin egen framtid om de tar seg råd til å vrake Ola Borten Moe. Motsetningene i partiet vil best leges dersom alle fløyer får plass i ledelsen.

Sett utenfra viker det ganske opplagt hva landsmøtet i Senterpartiet bør foreta seg mandag. De bør velge Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim til nye nesteledere. Det vil gi Sp et slagkraftig lederteam. Da vil også de ulike fløyene i partiet bli tilfredsstillende representert i ledelsen.

Men det skal altså være nær halvparten av de som skal stemme som ikke på vilkår vil ha Ola Borten Moe som ny nestleder. Grunnen er at det påstås at han personlig har motarbeidet Liv Signe Navarsete som partileder, at han har kommet med for mange soloutspill som ikke er forankret i partiet og at har mangler evnen til å samarbeide.

Sakens kjerne er konflikten med Liv Signe Navarsete. Ola Borten Moe har tatt selvkritikk for at han ikke fikset samarbeidet med Navarsete slik han hadde ønsket. Det er ikke uvanlig at sterke ledere får problemer med å samarbeide. I politikken skal det ikke så mye til, for der representerer de tillitsvalgte ulike fløyer og interesser i politikken.

Politikken er full av maktkamper. Når maktkampen tar overhånd slik det har skjedd i Sp, må det ryddes opp. Det burde et landsmøte være i stand til.

Et partis framtid er normalt ikke avhengig av hvem som blir nestleder. I Ola Borten Moes tilfelle kan det få stor betydning, fordi den fløyen i partiet har representerer går så sterk inn for ham. De krever å få plass i ledelsen. I verste fall kan en del melde seg ut om Borten Moe blir vraket. Det har ikke et skadeskutt parti råd til.

Politisk talent

Ola Borten Moe er en kapasitet, et politisk talent som Sp trenger. At han har samarbeidet dårlig med Liv Signe Navarsete, bør ikke være avgjørende. Han har vært statsråd og bevist at han hører til i politikkens eliteklasse.

Liv Signe Navarsete gikk av fordi hun ikke lenger hadde autoritet til å lede partiet. Hun innså det seint, men dog tidlig nok til at hun kunne ta regien på sin avgang. Nå gjør hun og hennes tilhengere tabben med å forhindre at Ola Borten Moe kan fortsette.

Det burde være uinteressant for Sp å holde gående en strid om det var Navarsete eller Borten Moe som hadde størst skyld for at samarbeidet mellom dem skar seg. Navarsetes problemer som leder kan ikke lastes Borten Moe. Det er en stor flokk i Sp som har bidratt til å skape de problemene som partiet ikke lenger kunne leve med. Navarsete må ta sin del av ansvaret. Hun har vært på defensiven som leder i lang tid. Når en leder opplever at en ikke har tilstrekkelig autoritet til å fylle lederrollen, må en tre tilbake. Jobben å være partileder er å meste å lede partiet med de fløyer og personer som omgir en. Det er bittert å måtte innse det når det ikke går lenger.

Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe er dyktige ledere. De har vært statsråder som har satt spor etter seg. De er begge klare for nye lederutfordringer.