NRK-lisensen kan droppes

NRK-lisensen er ikke gått ut på dato, men den treffer ikke like godt som tidligere. Det er etter hvert for mange som dropper å kjøpe TV og ser NRK på nettet istedenfor. Det vil bli stadig flere. Løsningen er ikke å lisensbelegge alt man kan se TV-bilder på. Da er det bedre enten å la hver husstand betale NRK-lisens eller legge den på skatten som hver enkelt betaler med en årlig sum.

Kulturminister Thorhild Widvey ga tidligere i år konsulentselskapet Menon Business Economics oppdraget med å utrede den fremtidige finansieringen av NRK.

  • Lisens (slik som nåværende kringkastingsavgift)
  • Husholdningsavgift
  • Skattefinansiering basert på økt inntektsskatt
  • Øremerket skattefinansiering basert på en såkalt koppskatt (flat skatt for alle)

Menon Business kommer ikke med noen anbefaling. De peker på at det koster om lag 100 millioner kroner å administrere dagens ordning. Dersom man skal kreve inn en egen husholdningsavgift, trenger man en egen organisasjon for å håndtere dette. Det rimeligste er å kreve inn NRK-lisensen ved betaling av skatten.

Det dårligste alternativet er å droppe lisensen og vedta en bevilgning til NRK hvert år. Det skaper mindre forutsigbarhet for NRK. Dagens lisens markerer at det er en avstand mellom NRK og Stortinget. Det er folket selv som finansierer NRK. Det er lisensbetalerne som er NRKs egentlige oppdragsgivere. Ved å omgjøre lisensen til et påslag på skatten, vil man i realiteten videreføre lisenstenkningen.

Dette vil være en mer rettferdig ordning. Bård Vegar Solhjell (SV) foreslår i dag. Han sier til Dagbladet at single og fattige bør få NRK-rabatt og at rikingene må betale mer. Dette er et skudd i luften. Det er et lite beløp vi her snakker om. Det er ikke noe poeng å lage et system der de som betaler formueskatt også skal betale 500 kroner mer i året for å se NRK, og de som er arbeidsledige skal slippe unna med halv lisens. Skal noen slippe unna «NRK-skatten» må det være et enkelt kriterium som ikke krever at noen må settes til saksbehandling. Er man under 25, kan en slippe lisens, for eksempel. Et slikt kriterium er nærmest kostnadsfritt å administrere.

Det burde være mulig for politikerne å samle seg om en modell for finansiering av NRK som er mer fremtidsrettet enn dagens lisens.

Kulturminister Thorhild Widvey har skapt et inntrykk av at hun vi vingeklippe NRK. Men det er bare et inntrykk. Det er langt fra sikkert det vil skje i praksis, av den enkle grunn at det ikke er enkelt å klippe vinger på et medium fra en eierposisjon. Medier skal ha en innebygget motstand mot å bli styrt på områder som berører en redaktør ansvar. Det må Widvey styre unna.

De store mediehusene irriterer seg over at NRK satser sterkt på nett. På denne måten kommer NRK i direkte konkurranse med deres nettaviser. Men hva er alternativet? At NRK ikke skal publisere nyheter på nett? Det vil være å kaste NRK tilbake i den digitale steinalderen.

Det norske folk holder seg med et medietilbud på ulike plattformer som de betaler for. Det er det rimelig god oppslutning om.

Det ligger ikke an til at det blir noen øking i NRK-lisensen neste år. Det betyr at NRK må kutte kostnader og prioritere hardere. NRK har vokst betydelig i bredden med en rekke radiokanaler og stor aktivitet på nettet. NRK er de beste til selv å velge hvordan de vil prioritere.

NRK blir «klippet» neste år, men noen vingeklipping er det ikke. Det er vingeklipping politikerne ikke bør prøve seg på.