Bilpolitisk løsning

Det er en unison enighet blant forskere og politikere om at utslippet av CO2 må ned. Hvis ikke øker temperaturen på jorden, og det vil få katastrofale følger. Noen spår et økonomisk ragnarok som følge av de store ødeleggelsene som vil følge av klimaendringene. Andre mener stadig større deler av kloden vil bli ubeboelig.

Det er høyst usikkert om det blir en klimaavtale som alle verdens land forplikter seg på, men det er ingen tvil om at det vil bli tatt en rekke initiativ for å få CO2-utslippene i årene framover. EU er i front når det gjelder å stable på beina et samfunn som baserer seg på fornybart energi. I forrige uke ble Kina og USA enige om å øke sine anstrengelser for å få ned klimautslippene.

Dette er det store bakteppet for den beinharde kampen som foregår mellom Venstre og Frp om statsbudsjettet for neste år. Frp er med på snakkeplanet. De har akseptert at det skal føres en politikk som gir reduserte CO2-utslipp. De er med på å sette mål for utslipp og satse mer på fornybar energi. Men det de nekter å være med er la målene om lavere CO2-utslipp få negative konsekvenser for folk flest. Folk flest skal ikke plages med forbud eller høyere avgifter.

Skatter og avgifter skal ned, over hele linjen og i alle fall når det gjelder bil. I budsjettet er omregistreringsavgiften kuttet med en tredel, årsavgiften på campingvogn er fjernet og avgiften på bensin og diesel blir ikke prisjustert. Dette utgjør 290 millioner kroner.

Dette nekter Venstre å akseptere. De vil øke bilavgiftene for forurensende kjøretøy, men gi lettelser for miljøvennlige biler.

Bilavgiftene er en viktig symbolsak for Frp. I 1986 sørget daværende Frp-formann Carl I. Hagen for å felle Kåre Willochs regjering fordi den foreslo å øke bensinavgiften.

I tillegg krever Venstre milliarder til sterkere satsing på grønn energi.

Venstre og Frp står milevis fra hverandre. Det har de visst hele tiden. Likevel lovet de velgerne en regjering ledet av Erna Solberg. De kan ikke gi opp etter et år fordi de ikke klarer å bli enige om campingvogner og prisen på bensin. De må komme til enighet. Det er fullt mulig, for her handler det til slutt og kroner og øre.

Venstre må få gjennomslag for at lavere avgifter om en kjøper en bil som forurenser lite. I tillegg må regjeringen gå med på å satse sterkere på grønn energi.

Venstre ville droppet alt Frp har lagt opp til på bilpolitikkens område. Men det kan de ikke forvente å få gjennomslag for.

Jonas Gahr Støre er ute med et frieri til Venstre i Dagsavisen i dag. Om Venstre skal begynne å leke med den tanken, kan det ikke skje i høst. Nå må de sørge for å komme i mål med budsjettet.

Det går for sakte med å få ned CO2-utslippene. Det er Venstre som har de gode løsningene. De har også politisk makt. Makten til å avsette regjeringen Solberg fordi de svikter på klimapolitikkens område bør de ikke bruke nå. Den bør de tidligst bruke neste høst.

Venstre vil oppnå nok til at de kan si at de forbedrer budsjettet sosiale profil, men Trine Skei Grande kommer ikke til å bli fornøyd med det hun oppnår på klimaområdet i budsjettet i høst. Hun har lagt listen alt for høyt. Men hun kan beholde troverdigheten i forhold til egne velgere med å si at det var så langt hun kom i år, men at hun ikke vil akseptere et budsjett neste høst som ikke i større grad satser på å få ned CO2-utslippene.

Venstre vil ikke overleve med troverdighet som et miljøparti dersom Frp skal få innflytelse over klimapolitikken.

Vi vil ikke klare å nå de klimapolitiske målene uten at vi gjør det dyrere å slippe ut C02.