Når embetsmenn svikter

Forvirringen rundt politimester Geir Gudmundsen viser hvor kort man er kommet i staten når det gjelder å stille ledere til ansvar. Selvsagt skal Gudmundsen slutte, ikke fordi han har brutt en lov, men sviktet som leder.

Geir Gudmundsen burde fått beskjed om å slutte som leder for Hordaland Politidistrikt for lenge siden. Han gikk med på å tre til siden så lenge den virksomheten han leder ble gransket.

Wiersholm fikk i oppdrag å granske arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling om henleggelsen av Monika-saken. I rapporten som de leverte i går, er kritikken av ledelsen ved Hordaland politidistrikt knusende. Det konkluderes det med at Schaefer har gjort alt rett og at ledelsen har brutt varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Politidirektør Odd Reidar Humlegårds første kommentar etter rapporten ble kjent, var at rapporten måtte oversendes Spesialenheten for at de kunne vurdere om det er grunnlag for straffereaksjoner.

Bare kongen

Via sin advokat, John Christan Elden, sier Geir Gudmundsen at han er uenig i at han har brutt loven og kommer til å trekke seg.

– Han tar kritikken til etterretning, men han er ikke enig i alt det som er sagt. Han noterer seg at han personlig mest kritiseres for å ikke ha tatt grep, altså det han ikke har gjort, kontra det han har gjort. Det at han ikke så dette som en varslersak på et tidligere tidspunkt er i samsvar med det politidirektoratet har gitt uttrykk for. Han er politimester i Hordaland, og har ingen planer om å trekke seg. Det er kun kongen som kan avsette Gudmundsen, sier Elden og kritiserer Humlegård for å ha sagt at han ikke kommer tilbake.

Humlegård har gått så langt han kan gå i å gjøre det klart for alle og enhver at Gudmundsen ikke vil få sette sine bein innenfor politidørene i Bergen igjen. Normalt ville han ikke kunne si noe slikt, fordi det er regjeringen som har ansvar for landets embetsmenn. Nå skal alle politimesterstillinger lyses ut. Da syntes Humlegård han kunne si såpass. Vi må kunne tro at Gudmundsen er ikke så på jordet at han vil søke stillingen.

Gudmundsen har kompetanse og erfaring som politiet kan gjøre seg nytte av. Han kan gjøre en god jobb en rekke steder, bare ikke i Bergen. Det toget er gått.

Gudmundsen burde for lengst ha trukket seg som leder, ikke bare trådt til side. Grunnen er at han har sviktet grovt som leder i Monika-saken og den etterfølgende varslingen.

Nå argumenter Gudmundsen med at han kan fortsette fordi han ikke har gjort noe straffbart. Som om det er noe å basere et lederskap på. Å ikke ha gjort noe straffbart er ikke en lederkvalifikasjon.

Politikerne vil ha det

Et slikt system som vi nå ser i praksis, vil politikerne ha. De vil ha embetsmenn som har lov til å holde på sin rett til å være i posisjon. De har nettopp vedtatt at politidirektørene skal utnevnes av regjeringen, ikke ansettes av Politidirektøren slik Politianalysen gikk inn for og justisminister Grete Faremo bestemte. Stortinget valgte å gjøre om på Faremos beslutning for å få mer kontroll over hvem som blir ansatt.

Odd Reidar Humlegård blitt dermed i praksis politidirektørenes rådgiver, ikke deres sjef. Hadde Gudmundsen vært ansatt med avtalen om en sluttpakke på et år eller mulighet for å fortsette som rådgiver, ville Humlegård for lengst ha løst saken. Nå ruller den videre- og den kan rulle lenge.

Spesialenheten har alt behandlet selve henleggelsen av Monika-saken. Det ble ikke tatt ut tiltale mot noen, men Politikammeret fikk en foretaksbot. Det ender det vel med denne gangen også.

Om politikammeret han leder får en eller to foretaksbøter, er neppe avgjørende for Gudmundsen. Det er ikke sikkert om han trekker seg om det blir tatt ut tiltale mot han en gang, for han er jo ikke dømt. Og om han blir dømt i tingretten, kan han anke.

Vi oppnår ikke bedre ledelse i et system som politiet uten at ledere som ikke fungere godt nok, kan flyttes på. Politiet er ikke en forvaltningsforetak som et departement er. Politiet er en operativ enhet. Det må ledes aktivt hele tiden – og det skal skapes resultater. Da må en ha ledere som er dyktige. Vi kan ikke nøye oss med at de ikke gjør noe straffbart.

Når ledere gjør gove feil, som Gudmundsen har gjort, fungerer de ikke godt nok som leder med mindre de klarer å rydde opp, gjenvinne tillit og vise at man har den organisasjonen man skal lede med på laget. Ledere som klamrer seg fast til en stilling, har tapt. Men ikke en embetsmann. De vil politikerne det skal være unntak for.  De skal kunne være i jobben praktisk talt så lenge de selv vil, selv om de rundt dem ønsker at de slutter.

Gudmundsen har kompetanse og erfaring som politiet kan gjøre seg nytte av. Han kan gjøre en god jobb en rekke steder, bare ikke i Bergen. Det toget er gått.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *