Reform a la Røe Isaksen

Nå mener også kunnskapsminister ­Torbjørn Røe Isaksen at han har sett lyset. Det blir realfagsreform for bedre Pisa-­tester – og det skal merkes lang ned i­ ­barnehagen.

I serien «Enhver kunnskapsminister sin reform» er turen nå kommet til Torbjørn Røe Isaksen. Han sier til NRK at måten realfag undervises på i norsk skole må bli bedre og tror han har funnet løsningen. Teppet kan gå opp for «Singapore-metoden».

En haug med lærere og rektorer har de siste årene reist til Australia og New Zealand for å lære hvordan man lærer. Her er det «ringer i vannet» på gang og mye å hente. Nå mener Isaksen at en kan klare seg med et par timers kortere flytur og stoppe i Singapore. Kunnskapsministeren ser gjerne at norske realfagslærere lar seg inspirere av at Singapore år etter år har ligget på topp i de internasjonale kartleggingene av elevenes prestasjoner i matematikk og naturfag.

I Singapore blir elevene introdusert for algebra allerede på de første klassetrinnene.

– Det gir stoffet tid til å modne hos elevene. Metodene gir dem også en langt dypere forståelse av algebra enn bare å lære seg formlene, forteller Isaksen til NRK.

Dybdelæring

De satser på dybdelæring og setter klarer mål for hva elevene skal ha lært fra år til år. Han vil at det skal jobbes systematisk med realfag også i alle landets barnehager og at det skal legges bedre til rette både for de elevene som scorer høyest og de svakest.

Over sommeren legger Isaksen fram en ny realfagsstrategi. Det blir den fjerde siden 2002. Han tror det han bringer til torgs vil gi langt bedre resultater enn strategiene til de tre tidligere kunnskapsministrene Kristin Halvorsen (SV), Øystein Djupedal (SV) og Kristin Clemet (H).

– Jeg mener de tidligere strategiene var for overfladiske og ikke forsøkte i like stor grad å gå til kjernen av problemet. Dessuten vil vi følge opp strategien årlig. Det er et grep som ikke er tatt gjort før, sier Isaksen.

I 13 år har vi forsøkt å gjøre det bedre på Pisa-testene, men det er lite forbedringer er å spore. Problemet er altså ifølge Isaksen måten det undervises på.

– Vi vet at for mange elever blir sittende for seg selv og løse oppgaver, vi vet at for mange klasser haster gjennom pensum uten tid til fordypning og uten at læreren sikrer at alle henger med. Vi vet også at det er for mange elever som ikke får ekstra støtte hvis de blir hengende etter, sier Isaksen.

Det skurrer noe når en politiker mener å vite hva slags pedagogikk som gir best resultater. At elever som sliter må få ekstra støtte, er det ingen som er uenige i. Når mange elever ikke får ekstra støtte, skyldes det at ressursene ikke strekker til. Han vil også at de beste elevene blir fulgt bedre opp. Det er igjen er ressursspørsmål.

Ser lyset

Det er grunn til å være skeptisk når politikere ser lyset på fagfolks område. Lærere vil formidle kunnskap. De som underviser i matte, vil gjerne at elevene skal gjøre det best mulig på Pisa-testene og få gode karakterer. Hvis Isaksen skal lykkes med å skape bedre resultater, er han avhengig av å spille på lag med dem som skal gjøre jobben – lærerne. En realfagsreform som tres ned over hodet på læreren, vil ikke få nevneverdig betydning.

Lærerne er tydelige på at de må få mest mulig tid til å undervise. Det er for mye planer og rapportering i dag. Derfor er det grunn til å stille spørsmål med planene om å innføre et «realfagsbarometer» og årlige tiltaksplaner.

Debatten om barn skal få være barn, leke fritt og finne ut av mest mulig selv, er i gang. Fagfolk advarer mot å organisere og lære barna i hjel. Det ødelegger grunnlaget for en naturlig kreativitet. Regjeringen vil ha en rammeplan for barnehagen som styrker realfaget. Det vil gi nytt liv til denne debatten om hva det betyr å være et barn i et samfunn som higer etter høyest mulig kompetanse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *