Tøffere for eldre

Vi ser nå de første tegnene på at virkningen av å øke pensjonsalderen til 72 år fører til det motsatte av det regjeringen ønsker. Eldre arbeidstakere blir presset til å slutte og det blir enda vanskeligere for eldre å få fast ansettelse.

LO melder at flere eldre arbeidstakere har fått sparken den siste tiden. Det skyldes at endringene i Arbeidsmiljøloven der pensjonsalderen økes til 72 år, innføres i dag.

Fagforbundet «Negotia» er blitt kontaktet av flere fortvilte seniorer som de siste ukene har opplevd å miste jobben. Mange med begrunnelse i økonomiske nedgangstider.

– Det ser ut til at en del arbeidsgivere nå kynisk utnytter en forbigående økonomisk trend, som begrunnelse for å kvitte seg med eldre arbeidstakere før den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft, sier Arnfinn Korsmo, leder for YS-forbundet Negotia til NRK. Han var tilhenger av å øke aldersgrensen.

Tar ikke kostnaden

Trine Lise Sundnes, lederen for LO-forbundet Handel og Kontor, sier til NRK at det var dette de advarte regjeringen imot. Både LO og NHO protestere mot regjeringens forslag om å heve aldergrensen til 72 år og ta bort retten til særaldersgrenser.

– Når du må legge på de tre ekstra årene, ser vi at arbeidsgiverne ikke er villige til å ta den kostnaden. Isolert sett er det positivt med høyere aldersgrenser, men vi ser at flere og flere eldre blir presset ut, sier Sundnes.

Det er usikkerhet knyttet til økonomiske utviklingen framover. I Norge har vi høye lønninger og arbeidstakerne er godt beskyttet mot oppsigelser. Arbeidsgivere er opptatt av å ikke være bundet av for høye faste kostnader. De skaffer seg handlingsrom ved heller å leie inn arbeidskraft enn å gå til fast ansettelse.

Ny kompetanse

Bedrifter har også behov for ny kompetanse. Det kan svekke en bedrifts konkurranseevne om man blir sittende igjen med en for gammel arbeidsstokk. Derfor vil arbeidsgivere ofte være opptatt av ansette nye og få eldre ansatte til ikke å bli for lenge på post.

Derfor kan hevingen av aldersgrensen få motsatte resultater enn det politikerne ønsker seg.

Når pensjonsalderen øker til 72 år, vil det føre til at det blir enda vanskeligere for eldre arbeidstakere å få seg ny jobb. Arbeidsgivere frykter at for mange vil bli i jobben til de er 72 år.

Arbeidsgivere forholder seg selvsagt til lovene som politikerne vedtar. Samtidig må de være opptatt av det som er lønnsomt for bedriften. Å øke aldergrensen til 72 år oppfattes ikke som et lønnsomhetsforbedrende tiltak. Dette er en rettighet gitt til ansatte – og arbeidsgivere frykter det vil gi økte kostnader og redusert handlingsrom. Derfor kan hevingen av aldersgrensen få motsatte resultater enn det politikerne ønsker seg.

Det er mange arbeidstakere som kan gjøre en utmerket jobb til langt opp i 70 årene. Det betyr ikke at de skal ha rett til å beholde en jobb så lenge de selv vil. Men slik vil regjeringen ha det. Det store for tiden for politikere å dele ut rettigheter til folk. Fra i dag av kan alle jobbe til de er 72 år med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at det er saklig grunn til på si dem opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *