Erna forbi Jonas

Erna Solberg leverte varene i høst og velgerne belønner henne for å vise handlekraft i krisenes tid. Ap faller jevnt og trutt på meningsmålingene på grunn utydelighet og fordi de ikke får samlet seg om kraftfulle alternativer til regjeringens politikk.

Det sviktet for Ap på to områder i høst. De maktet ikke å komme opp med et alternativt budsjett til det regjeringen la fram som skapte begeistring i velgergruppene og de kom på defensiven i debatten om hvordan vi skal møte den store strømmen av flyktninger. Ap er blitt for utydelige. Velgerne svarer med å sende partiet under 30 prosent på den siste meningsmålingen fra NRK.

Partileder Jonas Gahr Støre forklarer tilbakegangen med at mye politisk energi har gått med til brede forlik i Stortinget. Det har gitt begrensede muligheter for Ap til å drive målrettet opposisjonspolitikk. Ap har mistet 300 000 velgere det siste året. Støre er ikke så sikker på at Ap har miste det. Han tror de har gått til gjerdet og ikke til andre partier, sier han til Dagsavisen. Det kan det være noe i, men som valgforsker Bernt Aardal peker på; skal Ap komme seg opp mot 40 posent, nytter det ikke å basere seg på at folk skal komme ned fra gjerdet. Ap må flagge en tydeligere politikk som har større appell enn det som har preget høsten.

Nestlederne

Ap har tydeligvis problemer med å bli enige om hvordan de skal stille seg til Sylvi Listhaugs innstramninger i flyktningpolitikken. Nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik viker lite samsnakket. Hadia Tajik er blant dem i Ap som ynder å gå i klinsj med Frp. Trond Giske forstår at tiden ikke er inne for det når det gjelder flyktninger. Det er Frp som vinner på det.

Ap har en relativt ny ledelse. Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Hadia Tajik har samlet sett erfaring nok. Nå må de samle seg om tydelige standpunkter i vanskelige saker. De er alle tre gode retorikere, men i den situasjonen Ap nå er i, vil dette bli brukt mot dem. Nå er det ikke ord, men klare standpunkter som teller.

Erna Solberg er ikke like god på å snekre kompromisser som Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik. Men hun er god på å kjøre dobbeltspor

I et stort parti vil det være uenighet om mye. Derfor er det en krevende oppgave for en partiledelse å være tydelig. Det er ingen vei utenom i denne situasjonen. De må overvinne fristelsen til lage kompromisser med dertil hørende runde formuleringer i for mange saker. De må heller sørge for at de ulike fløyene i partiet vinner fram i ulike saker.

Jonas Gahr Støre har fått en utmerket start. Fra første stund av har et flertall av velgere ønsket ham som statsminister framfor Erna Solberg. Utfordringen for Støre er å få hele Ap med på den politikken de skal føre. Han må stå fram som en sterk og tydelig partileder som skjærer gjennom når det trengs. Støre har jobbet målbevisst med å skaffe seg støtte i partiet siden han ble valgt som leder. Men det er et langt stykke igjen før han oppnår den posisjonen som Stoltenberg hadde.

Tenkeren Støre

Støre er en tenker. Han trives i prosesser og ingen trenger fortelle han at det er vesentlig å få hele partiet med når politikk skal utformes. Samtidig skal han vise lederskap, være i forkant og peke ut hvor han mener veien bør gå. Støre må våge mer i vår, våge å legge seg i front og satse på at han får partiet med seg.

Erna Solberg leverte varene i høst. Hun fikk til slutt Venstre og KrFs støtte til budsjettet. Det var harde tak innad, men Solberg hadde på forhånd varslet at det ville bli krevende å komme til enighet. Det ser ut til at velgerne er rimelig fornøyd med det budsjettet som til slutt ble vedtatt.

Når det gjelder den store tilstrømningen av flyktninger, har regjeringen vist handlekraft. I høste demonstrerte Erna Solberg at hun evner å lede landet i kriser. Det har styrket hennes posisjon som statsminister. Folk er rimelig fornøyd med regjeringen. Derfor er det nå framgang på meningsmålingene. På siste måling er ikke Høyre mer enn 4,7 prosent bak Ap og 9 prosent foran Frp.

Arbeidsledigheten

For et halvt år siden var det opplest og vedtatt at Jonas Gahr Støre kom til å erstatte Erna Solberg som statsminister i 2017. Løpet er så visst ikke kjørt for Solberg. Om hun klarer å beholde den posisjonen hun nå har skaffet seg, vil avhenge av to forhold: Hun må kunne framstå som troverdig og handlekraftig i møte med den økende arbeidsledigheten. Her kommer Ap til å sette inn støtet mot regjeringen. Samtidig må hun få Venstre, KrF og Frp til å spille på lag fortsatt.

Erna Solberg er ikke like god på å snekre kompromisser som Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik. Men hun er god på å kjøre dobbeltspor. Mens Sylvi Listhaug kom med uttalelser om flyktninger som lå nær opp til det uspiselige, snakket Erna Solberg nært og godt om hvor viktig det er at vi strekker oss, møter flyktningene på en god måte og gjør det vi kan for å integrere dem.

Ut fra den politikken regjeringen faktisk fører, der midlertidighet står sentralt, skulle en tro at en står klar til å sende alle tilbake dit de kom fram om forholdene bedrer seg noe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *