Hadia Tajik om riktig frykt

Med all sin verbale flinkhet står Ap-nestleder Hadia Tajik i fare for å snakke seg bort fra den tydelighet folk etterlyser. Det er grunn til å frykte for konsekvenser av den ukontrollerte strømmen av flyktninger.

– Det verste vi kan gjøre som politikere er å spille på frykten for ekstremisme for på den måten å få gjennomslag for en usosial politikk, sa Tajik da hun innledet på Arbeiderpartiets Bratteli-seminar mandag. Hun mente å se tendenser til at det spilles på frykt for endringer og frykt for at politikerne ikke ser eller klarer å løse utfordringene.

Det Tajik sa, kan vel hver eneste politiker på Stortinget slutte seg til. Så det var behov for oppklarende spørsmål. Da kunne hun opplyse om at hun hadde «politikere som deler bekymringer mer enn de deler løsninger» i tankene.

«Nå står vi i en krevende situasjon som utfordrer vår kapasitet til å integrere. Det er bra at folk deler sine bekymringer, men det er samtidig politikernes oppgave å peke på løsninger» sa hun. På spørsmål fra NTB om hvem hun tenkte på, slapp hun katta ut av sekken.

«Flere av Fremskrittspartiets statsråder har fremstått som de har flere bekymringer enn løsninger. Justisminister Anders Anundsen snakker om at Norge er på bristepunktet og integreringsminister Sylvi Listhaug om å bli båret inn i landet på gullstol, sier Tajik til NTB.

Lære Frp

Tajik har sikkert en menighet som liker at hun henter opp igjen uttalelser fra før jul, men hun havner fort i en diskusjon om ord. Den slags diskusjoner er Hajik god på, men hun vinner lite på å stå fram som den som mener å vite best hvordan man skal formulere seg. Hun bør ikke ta mål av seg til å lære Frp-politikere hvordan de bør snakke om innvandring.

Selvsagt er gullstolsmetaforen til Listhaug helt håpløs. Like ille er det at hun snakker om at hun er bekymret for sine barn for hva den store flyktningestrømmen kan føre til. Å dra barna sine inn i den politiske debatten, er å sentimentalisere politikken. Det er slik intimitetstyrannene holder på. Problemet er at det er virkningsfullt. Mediene går på limpinnen ved å synes det er fint at hun er så personlig og åpen istedenfor å stille kritiske spørsmål.

Trond Giske har ikke hatt noe behov for å ta avstand fra Listhaugs forslag til innstramninger. Det har tydeligvis nestleder Hajik

Men Tajik bør ligge unna, for hun bør ha mer enn nok med å snakke om hvilke løsninger Ap går for i innvandringspolitikken. Trond Giske, Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre virker ikke samsnakket. Det er tydeligvis delte meninger innad i Ap om hvordan de skal stille seg til den omfattende pakken med innstramningsforslag som Sylvi Listhaug har sendt ut på høring.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det er hennes jobb å formulere folks uro.

– Vi skal ta tak i det vanlige folk er opptatt av. Og vanlige folk er litt bekymret for den situasjonen vi er i, noe jeg skjønner veldig godt. Da er det nødvendig å sette ord på følelsene. Det er å ta folks uro på alvor, sier Listhaug. Hun avviser at Frp ikke peker på løsninger og spiller ballen over til Ap. Hva er det Ap ikke vil være med på?

Overgrepene i Køln

Overgrepene kvinner i Køln ble utsatt for rundt nyttår, har satt sinnene i kok og har ført til at Angela Merkel har varslet en strammere flyktningpolitikk. Det er en voksende uro i befolkningen over at politikerne ikke har kontroll over det som skjer

Hadia Tajik sier til Klassekampen at storsamfunnet må vise at overgrepene i Køln er uakseptable og at det må få konsekvenser. Hun sier at det må være lov å føle uro over slike hendelser.

– Frykt er ei ekte kjensle, og mange knytter uro til de store samfunnsendringene vi ser. I sum blir det er mørkt bilde, der det er viktig at politikerne viser lederskap. Ap snakker gjerne om de vanskelige sidene ved innvandring, når som helst. Men Norge er i stand til å håndtere dette. Jeg konstaterer at jeg har mer tro på Norges kapasitet enn hva Frp har, sier Tajik. Og så er hun i gang igjen. «Det er forskjell å ta frykt på alvor og spille på frykt». Underforstått: Ap tar frykt på alvor, Frp spiller på frykten.

Dette blir for enkelt. Problemet Tajik står overfor er at befolkningen i Europa og i Norge opplever at det de frykter ikke blir tatt nok på alvor. I Klassekampen i dag skriver Valerie Hudson, professor i statsvitenskap ved Texas A&M University, at den store overvekten av menn som kommer til Europa kan føre til et mer ustabilt samfunn og mer vold mot kvinner.

Den slags får ikke politikerne gjort så mye med. Det hjelper ikke at Tajik sier hun har mer tro enn Listhaug på hva politikken kan utrette.

– Sylvi Listhaug må velge om hun vil lykkes med Frps politikk eller med integreringen, avslutter Tajik. Her har hun et poeng. Hvis det er slik at alle som søker om asyl kan bli sendt tilbake innen fem år, vil dette selvsagt svekke integreringen. Integrering baserer seg gjerne på permanent opphold.

Trond Giske har ikke hatt noe behov for å ta avstand fra Listhaugs forslag til innstramninger. Det har tydeligvis nestleder Hajik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *