Sandbergs ­statsrådssug

Per Sandberg vil gjerne bli statsråd hvis det blir snekret sammen et nytt departement til ham. Det kan være en god ide å få «bråkebøtta» innenfor, men han verken er eller blir noen tungvekter i regjerings­sammenheng.

Det skjer nesten ikke at noen lanserer seg selv som statsråd. Frps nestleder Per Sandberg stiller i en liga for seg selv. Han ymtet frampå til TV2 at tiden nå kunne være inne for at han burde gå inn i regjeringen for å «lage vei i vellinga». Det siste sa han ikke, men det er nok det han tenker.

– Jeg har mer lyst til å være statsråd nå enn høsten 2013. Da må det konstrueres et nytt departement. Et innenriksdepartement, sa Sandberg til TV2. Han ser for seg et innenriksdepartement som kan ta seg av samordningen av regioner, turisme og reiseliv – og muligens deler av Justisdepartementets ansvarsområder.

Siv Jensen

For alt hva vi vet, krever Siv Jensen at Erna Solbergs snarest rydder plass for Per Sandberg. Det virker som dette er et av tiltakene Frp tror kan bidra til få en god del av velgerne de har mistet på to år, tilbake til partiet. Det kan tjene som bevis på at Frp ikke akter å tre ut av regjeringen.

Erna Solberg er ikke typen med høyt forbruk av statsråder. Hun vet at det er politikken som teller. Regjeringens problem er ikke statsrådene, men det er naturlig at det blir noen endringer etter at budsjettet er i havn. Erna Solbergs problem er at Venstre og KrF ikke vil ha noe mer av Per Sandbergs politisk ideer. Og de vil i alle fall ikke at han skal styre et sentralt departement.

Sandberg får full støtte av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som er Frps justispolitiske talsmann og andre nestleder i styret i stortingsgruppen. Han kan fortelle at det har vært hans kongstanke siden 2013 å opprette et innenriksdepartementet som skal ha ansvar for alt som går på sikkerhet, beredskap, politi og grensekontroll – oppgaver som i dag er fordelt mellom justisdepartementet, forsvarsdepartementet og finansdepartementet. Den aktuelle, politiske situasjonen med flyktningkrise, høyt sikkerhetsnivå, bevæpning av politiet og kritikk av regjeringens beredskapsarbeid mener han tilsier at dette skjer nå.

Hva mener Anundsen?

Det er slett ikke sikkert justis- og beredskapsminister Anders Anundsen synes dette er en god ide å stable på beina et innenriksdepartement. Det er i dag han som sitter med ansvaret for mye av det som tenkes lagt til et nytt departement.

Beredskap og sikkerhet berører flere departementer. Høringen i Stortinget på forsommeren viste at det tar tid å klargjøre ansvarslinjer og få samarbeidsmodeller til å fungere mellom departementer og direktorater. Den sektorisering departementsstrukturen representerer, er et hinder for raskt og samordnet opptreden når situasjoner krever det.

Hvis man nå skal i gang med enda en omstrukturering for å ivareta sikkerhet, er sjansen som for at en mister mye av det som er oppnådd. Man vil tidligst komme i gang med et nytt departement rundt årsskiftet. Da er det ikke mer enn litt over et og et halvt år til det er valg. En departement skapt av Frp vil neppe overleve valget i 2017. Det er fint lite Per Sandberg kommer til å få utrettet som sjef for et nytt departement i løpet av et og et halvt år. Prate kan han, men han er et ubeskrevet blad som politisk iverksetter.

Å slippe Per Sandberg inn i regjeringen, er ikke Erna Solberg imot, men det er ingen grunn til at hun skal stokke om på ansvarsforholdene i tre, fire departementer for å servere Per Sandberg et drømmedepartement.

Å gjøre organisatoriske endringer er et overvurdert virkemiddel med sikte på å oppnå resultater. Å gjøre endringer i departementsstrukturen nå, er først og fremst en fiks, ikke en velbegrunnet ide.

Frp bør konsentrere seg om å tro på sin egen politikk og leve med at det ikke er flertall for mye av det de står for i Stortinget. Det blir ikke enklere med Per Sandberg på et statsrådskontor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *