Svindyre rettigheter

Den som trenger omsorg, bør ikke ha krav på å få velge selv uansett hva prislappen blir. Politikerne kan ikke lenger strø rundt seg med rettigheter. De må prioritere hvem som skal stå først og sist i køen for helse- og omsorgstjenester.

Frp vil at staten skal ta ansvaret for eldreomsorgen. Det vil de gjøre ved å utstyre eldre med rettigheter til omsorg og sykehjemsplass, om de kvalifiserer for det. Vil man bo hjemme, stiller samfunnet opp med pleie. Denne tenkningen kombineres med ideen om at pasienter og pleietrengende selv skal kunne avgjøre hvem som skal gi hjelp eller behandling. Det offentlige betaler. Når de andre partiene vegrer seg for å la staten få ansvaret for eldreomsorgen, er det fordi det vil skape uklarhet med hensyn til kommunenes ansvar. De eldre bor i en kommune, og kommunene kommer ikke unna at de må følge opp de eldre.

Mediene serverer med jevne mellomrom skandalehistorier om eldre som ikke får plass på sykehjem. Det er ingen tvil om at det i mange kommuner er for få sykehjemsplasser. Når politikerne ikke har vært mer på hugget for å bygge nye sykehjem, har det selvsagt med økonomi å gjøre, men også med at de har ønsket å gi eldre hjemmehjelp framfor at de for tidlig flytter inn på sykehjem. En sykehjemsplass koster rundt 800 000 kroner per år. De reelle kostnadene er lavere, for de eldre betaler 85 prosent av pensjonen for å få alt de trenger på sykehjemmet. Hvor mye pleie i hjemmet koster, varierer mye. Dagsavisen skriver i dag om bydel Østensjø i Oslo som har betalt 5,2 millioner kroner i året for pleie og tilsyn av to eldre som vil bo hjemme. Grunnen er at eldre har rett til å bo hjemme i tillegge til at de har rett til det medisinske tilsyn som er nødvendig. Eldre skal ikke tvinges til å flytte på sykehjem hvis de ikke ønsker det selv.

Kostnader skyter i været

Denne slags rettigheter har vi ikke råd til i framtiden når eldrebølgen ruller inn over oss. I Østesjø bydel har de 560 boende på sykehjem og 870 som mottar hjemmesykepleie. Hvis flere eldre insisterer på å bo hjemme, vil kostnadene skyte i været samtidig som at antallet pleietrengende øker.

Marit Halvorsen, professor i helserett ved Universitetet i Oslo, sier til Dagsavisen at situasjonen preges av en «fantastisk unnfallenhet» fra politikernes side.  Hun mener det er å narre de eldre å skape inntrykk av at alle kan få bo hjemme så lenge de ønsker og få alle typer gratis helsetjenester.

 

«Ingen har rett til på forlange at samfunnet skal betale rundt 1,5 millioner kroner ekstra i året for at en vil bo hjemme framfor å flytte til et sykehjem.»

 

– Rett til helsetjenester må veies opp mot hva slags ressurser som er tilgjengelige. Det offentlige helsevesen skal dekke folks grunnleggende behov. Men det kan ikke betyr at folk selv skal få definere hva som er deres medisinske behov og hvordan det skal dekkes, sier Halvorsen.

Oljeinntektene

Hun har åpenbart rett. Rettighetstenkningen er vokst fram i en tid det Norge på grunn av de høye oljeinntektene nærmest har hatt ubegrensede ressurser. Situasjonen er nå en annen. Framtiden vil preges av kamp om knappere ressurser. Det er ingen andre enn politikerne som kan foreta nødvendige prioriteringer. Det duger ikke lenger å si som byrådssekretær for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, Mette Kolsrud, sier: «Utgangspunktet er at man har rett til å bo hjemme. Man kan ikke tvinge noen til å flytte mot sin vilje». Det hun må legge til er at ingen heller har rett til på forlange at samfunnet skal betale rundt 1,5 millioner kroner ekstra i året for at en vil bo hjemme framfor å flytte til et sykehjem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *